U bent hier

Hoe uw bedrijf registreren op 'white list' voor vlottere toegang tot Egyptische markt

Voor de import van non-food producten hanteert Egypte een zogenaamde 'white list' of visuele inspectie. De modaliteiten van die 'white list' worden bepaald door decreet no. 770/2005.

Voorwaarden voor opname op de 'white list'

  • De aanvraag voor registratie gebeurt door de commerciële agent van de producent, zijn vertegenwoordiger of de importeur, bij de General Organisation for Export & Import Control (GOEIC). Hierbij worden de verschillende merken en variëteiten en de productiesites in binnen- en buitenland opgelijst.
  • De producent hanteert een kwaliteitscontrolesysteem voor zijn producten. Documenten om dit te staven worden bij de registratie-aanvraag gevoegd.
  • De productie verloopt volgens een van de standaarden goedgekeurd door de Egyptian Organization for Standardization and Quality Control.

Welke stappen moeten worden ondernomen

  • Vooraleer over te gaan tot vertaling en legalisatie van de documenten, kan een kopie van het kwaliteitscontrolecertificaat (en bijhorende vertaling) voorgelegd worden aan ir. Essam Meabed, Head of Visual Inspection Dept. van GOEIC. Deze stap dient louter ter verificatie, om te vermijden dat u tijd en energie stopt in het vertalen en legaliseren van de verkeerde documenten.
  • Als het certificaat wordt goedgekeurd, kan de vertaling en legalisatie van de documenten gebeuren.
  • Het dossier kan enkel door een lokale partner fysiek bij GOEIC worden ingediend.
  • Een verklaring van de producent moet worden toegevoegd (cf. voorbeeld in bijlage).
  • Bedrijven worden toegevoegd aan de lijst per ministerieel decreet.

Voor meer informatie, contacteer FIT-Caïro.

29 maart 2016

Bijkomende informatie