U bent hier

Groeiende behoefte in Israël aan diensten-en-technologieën-op-afstand

Zoals te verwachten was, veroorzaakt de langdurige coronacrisis verstoringen en dwingt het ons tot het doorvoeren van veranderingen in oude praktijken en gewoontes. Israël vormt hierop geen uitzondering en de afgelopen maanden hebben een groeiend aantal gevallen deze veranderingen aangetoond en de opportuniteiten die zich voor Vlaamse bedrijven kunnen voordoen, onderstreept.

Volgens een artikel in de krant Ha’aretz, in de krant Ha’aretz, blijkt uit een enquête onder 506 volwassenen, uitgevoerd door het managementadviesbureau TASC en het datacollectiebureau i-Panel, (onder andere) dat Israëli's meer online kopen en meer diensten op het internet kopen, waaronder medicijnen. Bovendien leerden veel Israëli's tijdens de lockdown de voordelen van werken op afstand kennen. Terwijl voordien slechts ongeveer 4% van de werkende Israëli's thuiswerkte, verwacht, volgens het TASC/i-Panel-onderzoek, nu 30% een mix van kantoor- en thuiswerk te gaan doen in de toekomst.

De geneeskunde op afstand heeft nog niet bewezen beter te zijn dan de face-to-face geneeskunde. Daarnaast ondervonden zorgverleners weerstand van zowel patiënten als artsen. Uit het onderzoek blijkt echter dat de weerstand bij patiënten nu stilaan vervaagt en dat een derde van de Israëli's nu geneeskunde-op-afstand gebruikt, in vergelijking met 20% vóór de aanvang van de pandemie. De toename omvatte groepen van de bevolking die tot nu toe geen geneeskunde-op-afstand gebruikten. Onder de bevolking van 60 jaar en ouder groeide het gebruik van virtuele doktersafspraken tot 50%. Of dit een permanente verandering in gewoontes betekent, is nog te vroeg om te beoordelen. Het onderzoek bood een gemengd beeld: slechts de helft van de ondervraagden gaf aan geïnteresseerd te zijn in het voortzetten van het gebruik van virtuele geneeskunde, omdat ze niet geloven dat virtuele diagnoses zo nauwkeurig of grondig zijn als de methoden die in het ziekenhuis worden gebruikt.

Maar het is niet alleen een kwestie van houding en intenties van de bevolking. Bedrijven bieden al technologische oplossingen om de beperkingen in de nasleep van de coronacrisis te minimaliseren.

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid begon met een pilotproject voor het op afstand beheren van coronaviruspatiënten die thuis kunnen blijven en kocht het platform van de Israëlische start-up, Datos Health (Calcalist, 22.03). Een andere start-up, Perimeter 81 biedt oplossingen die bedrijven helpen met werknemers die vanuit afgelegen locaties werken. Een ander voorbeeld is de technologie van VoiceCenter, die het mogelijk maakt dat callcenters op een verspreid model werken.

Het aantal bedrijven dat relevante oplossingen biedt (waarvan er hier slechts enkele worden genoemd) is vrij groot. Dit onderstreept de behoefte van de Israëlische markt aan technologische oplossingen voor de huidige uitdagingen.

Op basis van het bovenstaande, evenals andere bronnen, kan men ervan uitgaan dat er in Israël een behoefte zal zijn aan technieken en diensten die volgende zaken mogelijk maken:

  • Effectief werken op afstand,
  • Effectieve patiënt-arts afspraken-op-afstand,
  • Betere onlineshopping ervaring,
  • Veilige overdracht van gegevens, inclusief veilige toegangsoplossingen,
  • Betere e-learning oplossingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het nog niet bekend is wat de gevolgen van de crisis op lange termijn zullen zijn; hoeveel van de recent verworven gewoontes zullen standhouden en welke onvoorziene ontwikkelingen de huidige trends zullen beïnvloeden.

Het lijkt er echter op dat de Israëlische markt meer dan voorheen openstaat voor nieuwe oplossingen, diensten en technologieën die consumenten, bedrijven en dienstverleners zullen helpen om met de nieuwe situatie om te gaan.

15 juni 2020