U bent hier

Groei van de onlinehandel in Duitsland

In de 'Online Monitor 2019' wordt de evolutie van de onlinehandel in Duitsland uitvoerig geanalyseerd. Er wordt ook een overzichtelijk beeld van de snelle groei en uitbouw van de onlinehandel sinds 2000 weergegeven. Sinds 2010 neemt de netto-omzet van de onlinehandel jaarlijks met een bedrag van ongeveer 4,2 miljard euro toe. Daardoor neemt de procentuele groei sinds 2010 geleidelijk af.

Het aandeel van de onlinehandel in de totale omzet van de detailhandel neemt echter van jaar tot jaar toe. Dit aandeel overschreed in 2018 voor het eerst de kaap van 10%. In de niet-voeding detailhandel bedroeg het online-aandeel bijna 15%, In de detailhandel voor voedingsproducten bedroeg  het online-aandeel nog maar 1,2%.

Maar de onlinehandel van voedingsproducten groeit echter veel sneller dan de 'off-linehandel' en kent een hogere groei dan de gemiddelde online groei in de detailhandel.

In 2018 nam de omzet in de onlinehandel het sterkst toe in de sectoren 'mode & accessoires' (+1,0 miljard euro), consumentenelectronica/elektro (+0,8 miljard euro), 'vrijetijd & hobby' (+0,8 miljard euro). De omzetgroei was het grootst in de sectoren FMCG (+14%), DIY & Tuin (+ 12 %). De online uitgaven per onlineconsument stegen met +7%. In 2018 groeide het aantal onlineconsumenten ouder dan 60 jaar met 11%. De toename van 4,4 miljard euro in de onlinehandel in 2018 was in belangrijke mate toe te wijzen aan Amazon. Deze laatste zag haar omzet in 2019 toenemen met +2,2 miljard euro en neemt daarmee 46% van de onlinehandel voor haar rekening.

Alle type online aanbieders groeiden verder in 2018, ook op de zgn. marktplaatsen. Online spelers met een fysieke aanwezigheid groeiden het sterkst, onder meer door gebruik te maken van de pure marktplaatsen. Ook kleinere detailhandelaren gebruiken hoe langer hoe meer de pure marktplaatsen succesvol voor hun online verkoop. De impact van de pure marktplaatsen zoals Amazone Marketplace, Zalando, AboutYou, is dan ook groot. De verdere groei van Amazon is vooral toe te schrijven aan Amazon Marktplace; als Internet-Pure-Player groeit Amazon nog nauwelijks, betoogt het rapport.

In het rapport wordt verder ingegaan op nieuwe apps voor mobiel winkelen en instant winkelen die het online koopgedrag veranderen en op de betaalmethoden. Tot slot wordt de onlinehandel in de modebranche en accessoires afzonderlijk uitvoerig toegelicht.

De Online Monitor 2019 is een aanrader voor wie interesse heeft voor de veranderende detailhandelomgeving in Duitsland.

4 oktober 2019