U bent hier

Getroffen door de Brexit? Dien uw subsidieaanvraag in

In deze crisistijden is de Brexit voor veel exporteurs een extra streep door de rekening. Al betekent elke opdoffer tegelijk ook een kans om nieuw terrein te verkennen of uw klantenportefeuille te diversifiëren. Met de Bijzondere Exportsteun Brexit maakt u hier snel werk van.

Vanuit FIT kennen we een extra overheidssubsidie toe aan Vlaamse exporteurs die getroffen zijn door de Brexit. Met de financiële steun krijgt u extra ademruimte om uw internationale aanwezigheid te versterken en/of nieuwe exportmarkten aan te boren.


Zowel startende als ervaren exporteurs komen voor deze steunmaatregel in aanmerking. Op voorwaarde dat u de directe of indirecte negatieve impact van de Brexit op uw exportbusiness kan bewijzen.
 

Ervaren exporteurs: 200 x 10.000 euro

In een eerste fase – vanaf 8 februari 2021 – kennen we 200 pakketten van 10.000 euro Bijzondere Exportsteun Brexit toe aan ervaren Vlaamse exporteurs die getroffen zijn door de Brexit. U bent een ervaren exporteur wanneer u minstens 5 voltijdequivalenten op de loonlijst heeft, een exportaandeel van 20% of meer en een positief eigen vermogen.


Cruciaal is wel dat u de gevolgen van de Brexit op uw exportbusiness effectief kan aantonen. Daalde uw export naar het VK, al dan niet via verdelers, agenten of andere partners? Moet u bijkomende kosten maken door het vertrek van het VK uit de EU? Wil u diversifiëren door andere landen te verkennen? Of gaat u net in het VK een tandje bijsteken omdat u er nieuwe opportuniteiten spot? Het zijn stuk voor stuk redenen om een subsidieaanvraag in te dienen.
 


Startende exporteurs: call vanaf midden maart

Voor startende exporteurs lanceren we vanaf midden maart een oproep. Geselecteerde bedrijven ontvangen via het Starterspakket Internationalisering een forfaitaire subsidie van 7.000 euro. De exacte startdatum van de call moet nog worden bepaald, net zoals het aantal steunpakketten. U valt binnen de categorie van startende exporteurs wanneer u nog nooit eerder een subsidie van FIT ontving.
 

Dien snel uw subsidieaanvraag voor Bijzondere Exportsteun Brexit in

Als ervaren exporteur kan u van 8 februari tot en met 12 maart uw aanvraag indienen. Maar wacht niet te lang, want het aantal steunpakketten is beperkt. Is de aanvraaglimiet al vóór deze einddatum bereikt? Dan maken we dit bekend via onze online communicatiekanalen.
 

U ontving ook subsidies van FIT in het kader van ons Corona Exit Plan?

Voor de Bijzondere Exportsteun Brexit mag u opnieuw uw kans wagen en uw dossier indienen. Zoals vermeld is het wel belangrijk dat u de negatieve impact van de Brexit op uw exportactiviteiten kan bewijzen.


Heeft u een vraag over deze subsidiemaatregel of het indienen van uw dossier?

Stuur een mail naar subsidies@fitagency.be.
 

8 februari 2021