U bent hier

Flanders Investment & Trade zet Vlaamse innovatie, creativiteit en ondernemerschap op de wereldkaart tijdens Expo Milaan

Op 1 mei opent de 34e wereldtentoonstelling haar deuren in Milaan, de economische hoofdstad van Italië. In het Belgische paviljoen, alsook tijdens 50 business-gerelateerde Vlaamse randactiviteiten in Milaan, zal Flanders Investment & Trade, samen met circa 200 Vlaamse sponsors en partners, de Vlaamse innovatie, creativiteit en ondernemerschap op de wereldkaart zetten.

Wereldexpo’s worden reeds georganiseerd sinds 1851 (eerste editie in Londen) en zijn meer dan anderhalve eeuw een prominent internationaal forum waar de deelnemende landen een presentatie kunnen geven van hun economische, sociale, culturele en technologische ontwikkeling. De laatste edities zijn ook uitgegroeid tot volwaardige business events. Shanghai 2010 was daar een uitstekend voorbeeld van: vele bedrijven, ook uit Vlaanderen, verkregen toegang tot de Chinese markt dankzij hun deelname aan de Wereldexpo zelf.

Ook deze Wereldexpo is een belangrijke economische opportuniteit. Met een expo-site van 1,1 miljoen m², diverse themazones, 145 deelnemende landen, meer dan 2000 vooraf aangekondigde evenementen en ruim 20 miljoen bezoekers volgens de schattingen van het Expobureau (waarvan 2/3 uit Italië), is Expo Milaan een event van wereldformaat.

Met het thema “Feeding the Planet, Energy for Life” spelen de organisatoren bovendien in op een zeer actuele, wereldwijde uitdaging, waar o.a. ook naar wordt verwezen in de millenniumdoelstellingen van de VN: is het mogelijk de wereldbevolking te voorzien van voldoende gezond, kwalitatief en duurzaam voedsel? Dit thema is a.h.w. ’gesneden koek’ voor onze Vlaamse bedrijven. Expo Milaan is wat ons betreft dan ook een uitgelezen forum om Vlaamse innovatie, creativiteit en ondernemerschap op de wereldkaart te zetten.

Het Belgisch paviljoen, centraal gecoördineerd door het Commissariaat-generaal o.l.v. Leo Delcroix en gerealiseerd door het bouwconsortium Besix/Vanhout, wordt hiervan het prestigieuze uithangbord. Het is ook de Vlaamse uitvalsbasis om de vele bezoekers in Milaan te laten proeven van allerlei Vlaamse lekkernijen, maar ook te laten kennis maken met onze specifieke expertise bij de aanpak van de wereldvoedselproblematiek. Daarbij komt de volledige voedselketen aan bod: voedselproductie, ruimtegebruik, voedselveiligheid, voedseloverschotten, verpakkingen en afvalverwerking. Vlaamse ondernemers en onderzoekers hebben verrassende en innovatieve oplossingen. Dat verhaal willen we brengen op deze Wereldexpo.

Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, is door de Vlaamse regering aangesteld als coördinator voor de Vlaamse deelname aan de Wereldtentoonstelling (goed voor een financiële inbreng van 2,1 miljoen €) en heeft daartoe een taskforce opgericht met diverse partners uit het bedrijfsleven en de overheid, uit de voedingsindustrie en uit aanverwante sectoren, zoals biotechnologie, healthcare en cleantech. Samen met deze partners en talrijke sponsors willen wij een duidelijke boodschap brengen op de Expo: Vlaanderen is top inzake voeding en biedt op haar manier concrete oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

Graag wens ik in naam van FIT, naast het Commissariaat-generaal, ook de vele partners en sponsors te danken voor hun inzet en bijdrage, zij het inhoudelijk, zij het materieel. Onze Vlaamse bedrijven zijn dan ook omnipresent op de Expo, in het paviljoen, als deelnemer aan de talrijke B2B- en netwerkevents, als sponsor in het Belgisch paviljoen. Van de zetels in het amfitheater tot de sauzen in het frietkraam, Vlaamse bedrijven tonen dat zij internationaal ondernemen. Wij bieden hen de nodige logistieke en commerciële ondersteuning - zowel bij de talrijke voorbereidingen van hun deelname aan dit wereldevent, als ter plaatse.

Claire Tillekaerts

27 april 2015