U bent hier

Export naar het VK: de nieuwe douaneformaliteiten vanaf 1 januari 2022 opgelijst

Dat er door de Brexit nieuwe douaneformaliteiten aan de Brits-Europese grens op stapel lagen, wist u al. Maar wanneer precies was lang koffiedik kijken. De deadlines schoven – deels door de coronacrisis – telkens op.

Volgens het recentste tijdsschema treden er alvast enkele in voege op 1 januari 2022. Vanaf dan moet u of uw Britse importeur bij de invoer van dierlijke en plantaardige producten in het VK vooraf kennis geven aan de autoriteiten. Daarnaast zijn er wijzigingen aan de Britse importzijde en is een uitgestelde douaneaangifte niet langer mogelijk. Ontdek wat dit concreet betekent.

Gewijzigde Britse invoermodellen

Aan de overkant van het Kanaal hanteert de douane twee modellen om goederen te controleren die de grens met de EU oversteken:

  • het traditionele ‘temporary storage’-model: de Britse douane kan de goederen tot max. 90 dagen opslaan in een aparte ruimte. Na aangifte vertrekken ze dan richting hun eindbestemming. De nieuwe wijziging heeft hier geen impact op. Lees hier de voorwaarden om via dit model te exporteren.
  • het nieuwe ‘pre-lodgement’-model: een voorafaanmelding van de goederen is vereist in de vorm van een douaneaangifte vóór uw goederen uit de EU vertrekken. De Britse douanetechnologie GVMS bundelt dan verschillende referentienummers in één overkoepelend nummer. Het is belangrijk dat uw transporteur over dit nummer beschikt bij het oversteken van de grens. Zo zal de douaneafhandeling een stuk sneller en efficiënter verlopen.

Aandachtspunt voor transporteurs

De GVMS-technologie van de Britse douane voor het pre-lodgement-model is niet op alle grenslocaties beschikbaar. Daarom is het belangrijk om hier na te gaan welke havens volgens dit douanemodel werken en welke niet.

Breng de voorafgaande kennisgeving in orde

Als uitvoerder moet u de komst van uw goederen melden via het juiste systeem, waar de Britse importeur zich ook vooraf dient te registreren. Respectievelijk meldt u de dierlijke producten aan via het IPAFFS en de plantaardige via PEACH. Maak ook uit of u zelf een Brits adres opzet of dit uit handen geeft aan een gemachtigd vertegenwoordiger die de formaliteiten voor u afhandelt. Ontdek hier meer details over de voorafgaande kennisgeving.

Geen uitgestelde douaneaangifte meer

Naast de bovenstaande wijziging geldt er nog een belangrijke verandering die vooral impact heeft op de Britse importeur. Sinds 1 januari 2021 hoefde de Britse importeur slechts enkele basisgegevens (factuur, transportdocument, paklijst …) voorleggen aan de Britse douane. De Britse importeur kon de effectieve douaneaangifte – onder bepaalde voorwaarden – tot 6 maanden uitstellen. Dit overgangssysteem loopt echter af op 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 is een volledig ingevulde Britse invoeraangifte verplicht. 

Goede afspraken maken goede vrienden

“Het is duidelijk dat er opnieuw wijzigingen op til zijn”, vertelt Ilke Bliki, Brexit-coördinator bij Flanders Investment & Trade (FIT). “Mijn advies is om op voorhand duidelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen: van klanten over logistieke dienstverleners tot andere partners aan weerszijden van het Kanaal. Ga zeker nog dit jaar na of iedereen in de supplychain zijn verantwoordelijkheden kent. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.”

Binnenkort: webinar met meer praktische details

Prangende vragen over deze wijzigingen? Op 8 november 2021 biedt een Brits webinar meer details. Onder de noemer ‘Short Straits Technical Webinar – Freight from EU-GB from 01 January 2022’ licht de Border & Protocol Delivery Group de stappen toe die elke partij uit de supplychain moet ondernemen in de verschillende exportfasen. Ook wordt er vooruitgeblikt op de veranderingen vanaf 1 juli 2022.

Schrijf u hier in voor het webinar.

28 oktober 2021