U bent hier

Expo Biomassa 2021 - Valladolid

De beurs werd georganiseerd door de Spaanse Vereniging voor Energie uit Biomassa AVEBIOM. AVEBIOM beheert het INtercamBIOM-netwerk dat wil zorgen voor de uitwisseling van goede en innoverende praktijken tussen 5 Europese landen. 

In de marge van de beurs vonden ook verschillende seminaries plaats, die o.m. proefinstallaties, baanbrekende investeringen en consumentencampagnes rondom verwarming met biomassa behandelden. Uitgangspunt van deze seminaries was het delen van informatie en best practices tussen professionals met het oog op een groter gebruik van energie uit biomassa. 

De beurs telde meer dan 500 exposanten uit 30 landen en meer dan 15.000 bezoekers. Drie van elke 4 bezoekers waren al betrokken bij projecten op het gebied van biomassa, terwijl het overige kwart kwam onderzoeken wat de mogelijkheden van biomassa zijn voor hun activiteiten. 

Meer informatie over het event vindt u op: HOME | Expobiomasa ; Exhibitors | Expobiomasa 

24 november 2021