U bent hier

Europese Commissie vraagt uw mening over vrijhandelsakkoorden

Vrijhandelsovereenkomsten en preferentiële tarieven

De Europese Commissie is vastbesloten om ervoor te zorgen dat de vrijhandelsovereenkomsten die de EU sluit, daadwerkelijk worden uitgevoerd. Verder wil de EU ervoor zorgen dat EU-marktdeelnemers kunnen profiteren van de voordelen van vrijhandelsovereenkomsten van de EU.

Wanneer de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst met een partnerland sluit, kunnen haar exporteurs profiteren van lagere importtarieven (of belastingvrije behandeling) bij de uitvoer naar het partnerland. Om voor deze voorkeursbehandeling in aanmerking te komen, moet het product voldoen aan de criteria van oorsprongsregels die zijn vastgelegd in die vrijhandelsovereenkomst.

Analyse van de percentages aangaande de voorkeursbenutting van EU-vrijhandelsovereenkomsten laat zien dat er ruimte is voor verbetering als het gaat om het gebruik van deze preferentiële tarieven. De Europese Commissie wil onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn waarom dit percentage niet hoger ligt. Daartoe is een vragenlijst opgesteld om meer gedetailleerde informatie te verzamelen over factoren die hierop een invloed kunnen hebben.

Dit jaar beoordeelt de Europese Commissie de haalbaarheid van het creëren van een onlinetool die bedrijven kan helpen om een ​​beter inzicht te krijgen in de criteria waaraan moet worden voldaan om te kunnen profiteren van een preferentieel tarief. De testversie van dit hulpmiddel gaat vergezeld van een vragenlijst om de oorsprongsgerelateerde vragen van exporteurs beter te kunnen begrijpen.

Vul de vragenlijst in

Daarom vraagt de Europese Commissie aan Europese exporteurs om een vragenlijst in te vullen over preferentiële tarieven bij een vrijhandelsovereenkomst en om de testversie van de nieuwe onlinetool te beoordelen.

De vragenlijst en de testversie van de online tool zijn toegankelijk via de Market Access Database. De link is publiek toegankelijk tot 31 juli 2018.

10 juli 2018