U bent hier

EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord op 1 augustus van kracht

Op 1 augustus 2020 trad het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord (EVFTA) – dat op 30 juni 2020 werd ondertekend - in werking. Vanaf nu is 65% van de Europese export en 71% van de Vietnamese export tariefvrij. In een periode van maximum 10 jaar zal tot 99% van alle tarieven worden geschrapt. 

Dit akkoord is het meest ambitieuze dat de EU tot nog toe afsloot met een opkomende economie en zal positieve gevolgen hebben voor Vlaamse exporteurs:

  • Tal van producten uit de categorie textiel, machines en onderdelen, farmaceutische en chemische producten genieten van een onmiddellijke schrapping van de invoerrechten. Voor een reeks andere producten verminderen de invoertarieven gradueel, gespreid over een periode tussen 3 tot 10 jaar. Deze geleidelijke afbouw is bijvoorbeeld het geval voor auto’s, voedingsbereidingen, vlees en vleesproducten, vis, chocoladeproducten, bier en alcoholische dranken.
  • Vietnam behoudt de bestaande tariefcontingenten van de WTO voor geraffineerde suiker, zout en eieren, zij het met een verlaging van het contingenttarief tot 0 over een periode van 10 jaar.
  • Niet-tarifaire belemmeringen worden verminderd (o.m. door gebruik te maken van internationale standaarden, vereenvoudigde en geharmoniseerde douaneprocedures …)
  • Het akkoord verleent de beste toegang voor dienstenbedrijven die Vietnam ooit aan een handelspartner gaf, bv. op het vlak van maritiem transport, milieudiensten, IT en telecom ….
  • Er komt een betere toegang tot de markt voor overheidsopdrachten (o.m. van de centrale overheid en de twee grootste steden Hanoi en Ho Chi Minh City).
  • Er zijn ook belangrijke bepalingen opgenomen met betrekking tot IPR bescherming, liberalisering van investeringen, duurzame ontwikkeling.
  • Onder bepaalde voorwaarden is er ook cumulatie van oorsprong mogelijk, bijvoorbeeld bij sourcing uit/verdere verwerking in andere landen waarmee de EU al een vrijhandelsakkoord heeft zoals Zuid-Korea of Singapore. Ga na of uw bedrijf hierdoor aanspraak kan maken op verminderde tarieven.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over dit vrijhandelsakkoord:

Om bij export naar Vietnam van de tariefvermindering of -vrijstelling gebruik te kunnen maken moet de EU-oorsprong van het goed aangetoond worden. 

  • Indien het gaat om een zending met een waarde kleiner dan € 6.000 mag de exporteur uit de EU zelf de oorsprongsverklaring aanbrengen op de factuur of een ander commercieel document dat de producten voldoende nauwkeurig beschrijft, en dit volgens een specifieke bewoording; de exporteur moet hierbij geen REX-nummer vermelden.
  • Indien het gaat om een zending met een waarde hoger dan € 6.000, moet de exporteur ook een REX-registratienummer vermelden op de oorsprongsverklaring. 

REX/Geregistreerd Exporteur is een nieuwe vorm van zelfcertificering van preferentiële oorsprong van de EU (geen tussenkomsten van douane, geen voorafgaandelijke audits) die sinds 1 januari 2017 van kracht is voor bepaalde vrijhandelsovereenkomsten (momenteel enkel Canada, Japan, Ivoorkust en nu ook Vietnam). Het betreft een vereenvoudigde, tijds- en kostenbesparende procedure maar legt een grotere verantwoordelijkheid bij de exporteur. De REX-registratie is eenmalig; eens u een REX-registratienummer hebt, kan u dat nadien gebruiken bij alle andere huidige en toekomstige handelsovereenkomsten die met het REX-systeem werken. 

Voor meer info over REX en het aanvraagformulier voor registratie, verwijzen we naar de website van de Douane/FOD Financiën: zie https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie#q4.

Meer info over de “EU proofs of origin” voor Vietnam kan u hier vinden:

Heeft u nog een vraag over de administratieve formaliteiten die u moet toepassen, contacteer dan de dienst Reglementing bij FIT: reglementering@fitagency.be.

3 augustus 2020