U bent hier

EU lanceert External Investment Partnership met Palestina

De Europese Unie en Palestina hebben op 4 juli 2018 het EU External Investment Plan (EIP) gelanceerd om het pad te effenen voor een beter ondernemingsklimaat en om de economische ontwikkeling te bevorderen.

De Europese Unie zet zich sterk in om Palestina te ondersteunen bij de opbouw van een gezonde, inclusieve en duurzame economie. Het EIP zal investeringen aanmoedigen die een inclusieve groei, het scheppen van banen en duurzame ontwikkeling bevorderen. Ook moet het een deel van de interne beperkingen van Palestina aanpakken door middel van een versterkte beleidsdialoog.

Het externe investeringsplan van de EU wordt gebouwd op drie pijlers:

  • Het nieuwe Europese Fonds voor Duurzame Ontwikkeling zal € 4,1 miljard ter beschikking stellen voor ondersteuning van duurzame ontwikkeling in landen in Afrika en het Europese nabuurschap, en zal publieke en private spelers in staat stellen elkaars sterke punten te benutten.
  • Technische bijstand zal helpen de kwaliteit van projecten te verbeteren en investeringen van financiële instellingen, openbare instellingen en particuliere investeerders te mobiliseren.
  • Bijkomende bijstand aan overheidsinstanties zal een gunstiger algemeen ondernemingsklimaat bevorderen door middel van betere beleidsvorming en wetgeving, in dialoog met de particuliere sector.

Achtergrond

Bilaterale steun

De indicatieve toewijzing voor de Westelijke Jordaanoever en Gaza voor de periode 2014-2020 bedraagt € 1,8 miljard - € 2,2 miljard in het kader van het Europees Nabuurschapsinstrument, aangevuld met middelen van ECHO (humanitaire hulp) en thematische / regionale budgetten. Het strategische kader voor bilaterale hulp wordt bepaald door de European Joint Strategy ter ondersteuning van Palestina "Towards a Democratic and Accountable Palestinian State" 2017-2020.

Bijzondere aandacht gaat naar de gelijke toegang tot sociale diensten, democratisch bestuur, de rechtsstaat en mobiliteit, alsmede inzetbaarheid en duurzame en inclusieve groei. Er wordt ook gezorgd voor aanvullende steun voor capaciteitsontwikkeling en het maatschappelijk middenveld.

External Investment Plan (EIP)

Het externe investeringsplan van de EU is een innovatief en ambitieus EU-plan dat investeringen in de partnerlanden van de EU in Afrika en de Europese buurregio's stimuleert. Het bevordert inclusieve groei, het scheppen van banen en duurzame ontwikkeling, om enkele van de hoofdoorzaken van illegale migratie aan te pakken. Het EIP is aangepast aan de specifieke behoeften van de partnerlanden en bouwt voort op het succesvolle model dat wordt gebruikt binnen de EU, waarbij het 'plan-Juncker' al meer dan € 240 miljard aan investeringen heeft teweeggebracht.

Het EIP moedigt particuliere investeerders aan bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in landen buiten Europa. Het integreert een nieuwe generatie financiële instrumenten - namelijk garanties, instrumenten voor risicodeling en het samenvoegen van subsidies en leningen - in de meer traditionele vormen van hulp, zoals subsidies.

In totaal zal er naar verwachting vanaf 2017 tot 2020 ongeveer € 44 miljard worden gemobiliseerd in het kader van het EIP voor Afrika en het Europese Nabuurschap.

Bron: EU

9 juli 2018