U bent hier

EU en Mercosur, de Zuid-Amerikaanse vrijhandelszone, ondertekenen een vrijhandelsakkoord

Op 28 juni 2019 werd het vrijhandelsakkoord ondertekend tussen de Europese Unie en de Mercosur, de Zuid-Amerikaanse handelsvrije zone. De landen die tot Mercosur behoren zijn Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Na een onderhandeling van maar liefst 20 jaar wordt de ondertekening van het EU-Mercosur handelsakkoord gezien als een historische gebeurtenis. Mercosur is 5de grootste economie buiten Europa. 

De belangrijkste punten van het akkoord zijn:

 • 63% van Argentijnse uitvoer naar de EU zijn landbouwproducten
 • 99% van Mercosur uitvoer naar Europa wordt vrijgesteld: 81,7% krijgt geen tarieven, voor de resterende 17,7% zijn er bijdragen (quota) of moeten er vastgestelde preferenties ingediend geworden. Ongeveer 100 producten blijven buiten dit systeem. Meer dan 85% van Mercosur uitvoer naar de EU wordt onmiddellijk vrijgesteld
 • De EU zal bijna 100% van handel vrijstellen
 • De EU biedt onmiddellijk voldoende vrijstelling aan van invoerrechten op 80% van de uitvoer van gefabriceerde producten vanuit Mercosur naar de EU
 • Gedurende 15 jaar zal Mercosur bepaalde “gevoelige” producten vrijstellen
 • Het akkoord stimuleert de industriële handel van grondstoffen en kapitaalgoederen
 • Competitiviteit zal gestimuleerd worden door de makkelijke toegang tot technologie en grondstoffen die nodig zijn om geïndustrialiseerde producten te fabriceren
 • Er wordt een politieke en culturele verbinding opgericht alsook het versterken van een strategische economische partnership tussen beide partijen
 • Er worden betere condities gevormd voor toegang tot goederen, diensten en investeringen
 • Er wordt ondersteuning aangeboden aan KMO’s die internationaliserende acties uitvoeren door integratieprogramma’s in waardeketens, technische ondersteuning, deelname aan overheidsaankoop, joint ventures, partnerships, business networks, know-how transfer en financiering
 • Er worden geen non-economische belemmeringen meer ingediend en er zullen betere gezondheidscertificatie procedures ingediend worden 
 • Door makkelijke procedures zullen oorspongscertificaten beter en makkelijker ingediend kunnen worden
 • Vrijstelling van enkele douaneprocedures, fysieke inspectie zullen geëlimineerd worden
 • Dienstleveranciers van een zone zullen in de andere zone mogen spelen alsof ze nationale entiteiten zijn

Bedrijven die de Braziliaanse markt willen (her)ontdekken en de opportuniteiten in het land wensen af te toetsen, kunnen van 8 tot en met 12 september deelnemen aan de groepszakenreis naar Brazilië, de 5e belangrijkste exportmarkt van Vlaanderen buiten Europa. Verder maakt het vrijhandelsakkoord het betreden van de Braziliaanse markt een stuk efficiënter. Meer info over de groepszakenreis vindt u hier.

29 juni 2019