U bent hier

Estland en Letland plannen een gezamenlijk offshore windenergiepark

In hun streven naar energie-onafhankelijkheid en -diversificatie plannen de Baltische Staten, Letland en Estland een gezamenlijk offshore windenergiepark voor de Baltische kust. Het windenergiepark zal in de Golf van Riga worden gebouwd en zal, vanwege het grensoverschrijdende aspect, een unieke samenwerking vergen van deze 2 landen.

De maximumcapaciteit van het offshore windenergiepark zal 1 GW bedragen, wat goed is voor 3,5 TWh hernieuwbare energie. Als alles volgens plan verloopt, zal het park tegen 2030 stroom leveren.

Voor wat betreft financiering, kijken Tallinn en Riga naar de EU fondsen van het Connecting Europe Facility programma. Dit zijn de eerste stappen van Letland in de richting van offshore windenergie. Zowel in Estland als Litouwen werden dergelijke projecten al opgestart. Meer informatie vindt u hier.

14 september 2020