U bent hier

Elektrische en hybride wagens weten Polen steeds meer te bekoren

Bijna 20% van de Polen rijdt vandaag met een elektrische of hybride wagen en het aantal Polen dat interesse heeft om een elektrische wagen te kopen is de afgelopen 5 jaar bijna verdriedubbeld tot 32%. 

Deze cijfers zijn afkomstig uit de New Mobility Barometer 2021/22 van de Poolse Vereniging voor Alternatieve Brandstoffen (PSPA). De barometer bevraagt de publieke opinie over e-mobiliteit, inclusief het aankooppotentieel voor elektrische wagens en de voorkeuren m.b.t. de oplaadinfrastructuur.   

Uit de bevraging van een representatief staal van de rijdende bevolking blijkt dat conventionele brandstoffen op de terugweg zijn. Het milieubewustzijn bij Poolse chauffeurs is merkelijk toegenomen en ook de lagere prijzen voor een e-auto spelen een rol. De kostprijs is een zeer belangrijk criterium in Polen. Mede dankzij een aantal overheidssubsidies komen e-wagens binnen het bereik van steeds meer consumenten. Men verwacht dat de prijsverschillen tussen elektrische auto's en conventionele modellen tegen 2025 zullen weggewerkt zijn. 

Iets meer dan 32% van de respondenten geven aan dat ze het realistisch vinden om binnen de drie jaar een volledig elektrische of hybride wagen aan te schaffen. In 2017 was dit maar bij 12% van de bevraagden het geval. Bijna 40% van de bevraagden is van mening dat e-wagens een positieve impact hebben op het milieu, een sterke toename in vergelijking tot 2017 toen amper 8% die mening deelde. 

Op goed 5 jaar tijd is het beschikbaarheid van e-automodellen met 475% gegroeid nu nog eens 23 merken ze aan hun aanbod toegevoegd hebben. Het netwerk van publieke oplaadpunten is bovendien op 3 jaar tijd nagenoeg verdubbeld. 

Respondenten prijzen e-auto's voor de lage gebruikskosten en de geluidsvriendelijkheid, terwijl het rijbereik en de aanwezigheid van laadinfrastructuur als grootste uitdagingen genoemd worden. Het rijbereik wordt echter steeds groter en de infrastructuur groeit navenant, maar het is duidelijk dat er nog kansen zijn voor snellaadfaciliteiten terwijl ook de standaardisering van de infrastructuur het leven van gebruikers makkelijker zou maken.

14 april 2022