U bent hier

Egyptische belastingdienst ondergaat digitale transformatie

De Egyptische belastingdienst ('tax authority') bevindt zich middenin een uitgebreide herstructurering die zich richt op:

  • automatisering;
  • capaciteitsopbouw;
  • herziening van oude wetgeving;
  • renovatie van de gebouwen van de overheidsinstellingen.

De automatisering focust op het digitaliseren van het volledige belastingproces. Dit project startte in oktober 2018 en kan ondertussen positieve resultaten voorleggen. Een elektronisch facturatiesysteem zal in de loop van 2020 van start gaan. Verwacht wordt dat de automatisering van financiële transacties tijd en moeite zal besparen voor zowel belastingbetalers als de autoriteiten, de informele sector zal helpen integreren in de formele economie en de corruptie zal verminderen.

De geconsolideerde relevante belastingregelgeving werd herwerkt tot één gemoderniseerde en uniforme wet die de huidige wetgeving vervangt. De nieuwe wet zal in de eerste plaats de bestaande belastingregels aanpassen aan de nieuwe digitale processen zonder het niveau van de belastingen te wijzigen. Het ontwerp is opgesteld in overleg met de relevante belanghebbenden en bevindt zich momenteel in het parlement.

De overheid neemt ook maatregelen om de boekhoud- en belastingstelsels voor kmo's te vereenvoudigen en de teruggave van btw voor exporteurs en diplomatieke missies te versnellen. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een betere communicatie. Zo kunnen belastingbetalers voortaan terecht bij een callcenter met al hun vragen. 

De overheid zoekt ook naar nieuwe bronnen van inkomsten. Zo wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn tot belasting op online transacties en advertenties op sociale media.

22 september 2019