U bent hier

Ecuador: nieuw uniform inkoopsysteem voor medicamenten en medische hulpmiddelen

De Ecuadoriaanse overheid heeft een nieuw project gelanceerd om de bevoorradingsketen voor farmaceutische producten en medische hulpmiddelen te verbeteren. Daartoe zijn er twee aanbestedingsprocedures voorzien:

  • een "Corporate Bid" voor de selectie van een logistieke operator die verantwoordelijk is voor de opslag, distributie, levering en het beheer van medicijnen en strategische medische goederen die worden aangekocht door de instellingen van het “Comprehensive Public Health Network” (RPIS). Daartoe behoren onder meer het ministerie van Volksgezondheid (MSP), het Instituut voor Sociale Zekerheid (IESS), het Instituut voor Sociale Zekerheid van de Strijdkrachten (ISSFA), het Instituut voor Sociale Zekerheid van de Nationale Politie (ISSPOL), het ministerie van Nationale Defensie (MDN) en het ministerie van Overheid (MDG). Doel is om aan al deze gebruikers een tijdige toegang tot medicijnen en medische goederen te garanderen en om de inzet van overheidsmiddelen bij aankoop te rationaliseren. 
  • een "Reverse Corporate Auction of Medicines", waarbij leveranciers worden geselecteerd voor de levering van ongeveer 900 soorten medicijnen die deel uitmaken van het huidige “National Table of Basic Medicines/CNMB”.

Een van de succesfactoren van dit nieuwe bevoorradingssysteem is een brede deelname van geïnteresseerde internationale bedrijven; deze moeten zich, net als de nationale bedrijven, eerst online registreren in het “Single Registry of Suppliers/RUP” vooraleer aan tenders deel te nemen. Deze gratis registratie gebeurt via de website van Sercob/Servicio National de Contratación Pública, de nationale dienst voor Overheidsopdrachten: www.sercob.gob.ec

Meer info over de doelstellingen en de implementatie van het nieuwe project en de registratie van buitenlandse leveranciers is te vinden in bijgevoegd document en op volgende website: https://compracorporativasalud.compraspublicas.gob.ec.

12 oktober 2020