U bent hier

Economische groeiregio’s in de Verenigde Staten

Voor de Belgische uitvoer naar de VS en de Belgische-Amerikaanse handelsstromen in het algemeen is het in kaart brengen van de sterkste groeiregio’s een nuttige oefening en inspiratiebron. Daarom schreeft de Economische Sectie van de Belgische ambassade in Washington, DC., het rapport "Regional growth in the US", over de tien belangrijkste economische (groei)regio’s van de Verenigde Staten in de periode 2008-’17.  

Uit het rapport (waarvan u de volledige versie kan vinden in bijlage) kunnen volgende belangrijke aandachtspunten worden weerhouden:

1. De tien Metropolitan Statistical Areas (MSA) die het meest bijdragen tot het Amerikaanse BBP zijn 1. New York-Newark-Jersey City, 2. Los Angeles-Long Beach-Anaheim, 3. Chicago-Naperville-Elgin, 4. Dallas-Fort Worth-Arlington 5. Washington-Arlington-Alexandria, 6. Houston-The Woodlands-Sugar Land, 7. San Francisco-Oakland-Hayward, 8. Philadelphia-Camden-Wilmington, 9. Boston-Cambridge-Newton en 10. Atlanta-Sandy Springs-Roswell.

2. Naast de economisch zwaarst wegende regio’s worden de tien sterkste groeiregio’s geïdentificeerd. Deze regio’s zijn geografisch erg verspreid over de VS en hebben zeer uiteenlopende bevolkingscijfers, gaande van 83.411 inwoners (Midland) over 205.032 inwoners (Elkhart-Goshen) tot 2.115.827 inwoners (Austin-Round Rock). In de regio met de grootste groei (Elkhart-Goshen) is het BBP sinds de recessie van 2008 met 81% gestegen.

3. Uiteenlopende factoren verklaren de resultaten van de sterkste groeiregio’s. In sommige gevallen is sprake van een economie met lokale afzet, aangedreven door entertainment, zorgverstrekking, restaurants, e.d. Deze regio’s worden omschreven als lokale clusters.

Andere regio’s worden aangedreven door traded clusters die met succes nationaal en internationaal concurrentie voeren (financiële sector, onderwijs en onderzoek, high tech, ICT, energie, chemie, ..).

Zowel de lokale als de traded clusters bieden mogelijkheden voor Belgische export, afhankelijk van de goederen en diensten die men wenst te exporteren.

4. Sommige sterke-groeiregio’s zijn meer afhankelijk van één sector dan andere, wat hen meer conjunctuurgevoelig kan maken. Zo is de explosieve groei in de regio Noord-Indiana vooral te verklaren door de sterke stijging van de productie van mobilhomes (RV’s). Bij economische neergang komt deze expansie op losse schroeven te staan.

5. Tot slot is het belangrijk voor ogen te houden dat sommige regio’s sterk afhankelijk zijn van bevolkingsgroei. De explosieve demografische groei, soms in streken waar men niet onmiddellijk aan denkt (Oregon, Tennessee, Utah,..), kan interessant zijn voor Belgische bedrijven die een divers publiek willen aanspreken in bepaalde nichemarkten (toerisme in Oregon, entertainment en zorgverstrekking in Florida enz.).

30 november 2018

Bijkomende informatie