U bent hier

Drones in Italië: ready for take-off!

Op 11 februari ging in de Milanese Politecnico een seminarie door met als doel de markt van professionele drones en de legislatuur hierrond toe te lichten. Focus werd gelegd op de gewijzigde EU-wetgeving en de strategische opportuniteit voor Italië op het gebied van innovatie, maar er werd ook gewaarschuwd voor de beperkingen inzake wetgeving, veiligheid en databescherming.  

De omzet van de civiele professionele markt van drones of UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) in Italië bedroeg in 2018 ca. 100 miljoen euro. Het is een jonge markt met potentieel en vooral in de komende 3 jaar voorziet men een sterke groei.

Tot nu toe zijn er een 700-tal bedrijven (vooral micro- en kleine bedrijven) werkzaam in de markt, nagenoeg gelijkmatig verdeeld over het land.

Binnen de sector merkt men een verschuiving en hogere diversificatie van operatorgerelateerde bedrijven en opleidingscentra ten koste van constructeurs, softwareproducenten en consultants.

De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • De vernieuwde Europese wetgeving (EASA – European Union Aviation Safety Agency) met drie verschillende dronecategorieën (open, specified of certified) en de daaraan verbonden verplichtingen hieraan werden toegelicht. Het nationaal orgaan voor burgerlijke luchtvaart ENAC vertaalt dit naar de Italiaanse wetgeving en bepaalt de timing van implementatie.
  • De strategie van de regering om de innovatieve dronesector in Italië te ontwikkelen.
  • U-space in Europa.
  • De Italiaanse invloed in U-space: Het DIODE-project (D-Flight Internet of Drones Environment) is een Europees project dat moet aantonen dat meerdere drones tegelijkertijd hun diverse taken en missies op een veilige manier kunnen uitvoeren in het luchtruim tot hoogtes van 150m. Een consortium van Italiaanse bedrijven runt dit project en wil daarmee de voortrekker zijn in de verdere EU-regelgeving inzake U-space-voorschriften.
  • Telling van de toepassingen op internationaal vlak.
  • De beperkingen en opportuniteiten van de bestaande technologie: er wordt gewezen op het belang van Unmanned Traffic Management: Een controleur kan vandaag tot max. 50 bewegingen per uur monitoren om de veiligheid te garanderen. Een technologische partner zal moeten bijdragen aan een efficiënte verdere ontwikkeling van het luchtruim (hiertoe werd binnen ENAC, D-Flight opgericht, specifiek voor drones).
  • De Europese standaarden en de commissie C11-D “Systemen van UVA” van Unavia.
  • De verzameling van data via drones: beperkingen en opportuniteiten.
  • Veiligheid van de cyberfysische systemen en het IoT: de case van de drones.

De volgende afspraak met de sector is een tweedaagse in April: de beurs DronItaly.

18 februari 2020