U bent hier

De tweede golf ondermijnt het Tsjechische herstel

De statistieken van de Tsjechische industrie voor augustus kunnen niet als gunstig worden beschouwd. Terwijl de bedrijven in de afgelopen drie maanden probeerden het productietekort te dichten dat werd veroorzaakt door de pandemie in het voorjaar, stopte deze positieve trend blijkbaar in augustus toen de productie maand op maand met minder dan een procent daalde. Jaar op jaar was de industriële productie 5,5% lager. Bovendien worden zwakkere resultaten gerapporteerd door de auto-industrie, die ook 12% minder nieuwe bestellingen rapporteert. Maar er kan nog meer slecht nieuws in de pijplijn zitten.

Het Tsjechische economische herstel, dat in het derde kwartaal op gang kwam, zal daarom waarschijnlijk in het vierde kwartaal wankelen. De vraag is in hoeverre. Afgezien van hoe snel Tsjechië erin zal slagen de curve van nieuwe coronavirusinfecties af te vlakken, zal de ontwikkeling van de pandemie in de grote Europese landen en de andere economieën in Centraal-Europa ook relevant zijn.

De Tsjechische kroon verzwakte tot het dieptepunt van vijf maanden nadat de tweede golf van de pandemie de regering dwong drastische anti-COVID-maatregelen te nemen. Hoewel de bovengenoemde maatregelen zeer hard zijn en gevolgen zullen hebben voor de binnenlandse economie (met name de dienstensector), moet worden opgemerkt dat ze niet zo streng zijn als tijdens de eerste pandemiegolf in het voorjaar.

19 oktober 2020