U bent hier

De situatie van de Hongaarse kunststofindustrie 2019

In 2019 werd in Hongarije 1,6 miljoen ton kunststoffen in primaire vormen geproduceerd, dat is 1,1% minder dan een jaar eerder. PlasticsEurope meldde ook een daling van 3,6% in de productie van grondstoffen in de EU-27 in 2019. De productie van polyethyleen daalde met 9,5%, waarbij deze met lage dichtheid met 2,8% daalde tot 51,5 duizend ton. Het volume van polyethyleen van gemiddelde en hoge dichtheid daalde met 10,4%: er werd 341,6 duizend ton gefabriceerd. De polypropyleenproductie bleef ook 6,4% achter op het voorgaande jaar en sloot het jaar af met 235,9 duizend ton. De productie van PVC was in 2018 al 9,1% hoger dan het jaar ervoor en in 2019 werd deze waarde ook overschreden, er werd immers 296.000 ton PVC geproduceerd wat overeenkomt met een stijging van 4,2% ten opzichte van het voorbije jaar. De productie van polystyrenen daalde in totaal met 10,3%. In 2019 keerde de MDI (Methylene diphenyl diisocyanate) productie terug naar het groeitraject en groeide met 25,2% tot 261,8 duizend ton, terwijl de TDI (Toluene diisocyanate) output licht daalde met 5% tot 223,1 duizend ton. Amino- en epoxyharsen worden meer en meer gebruikt voor allerlei toepassingen. In Hongarije worden kleinere hoeveelheden cellulosekunststoffen, polyamide en ionenwisselhars geproduceerd. Ook de productie van deze materialen daalde licht of bleef op hetzelfde niveau. In Hongarije wordt geen PVC-pasta en ook geen technische kunststoffen in grotere hoeveelheden geproduceerd.

Het invoervolume is in 2019 met 0,5% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor van 1,051 miljoen ton naar 1,055 miljoen ton. Het aandeel van de invoer in verhouding tot het verbruik is aanzienlijk, in 2018 overtrof het zijn volume met 0,1%, terwijl het in 2019 opnieuw aanzienlijk steeg met 7,1%. De invoer van polyethyleen met lage dichtheid steeg met 0,5% van 82,9 duizend ton tot 83,3 duizend ton en de invoer van polyethyleen met hoge dichtheid steeg met 12,0% van 67,0 duizend ton tot 75,1 duizend ton. In totaal is de invoer van polyethyleen met 5,7% gestegen, van 149,9 duizend ton tot 158,4 duizend ton, terwijl de invoer van polypropyleen is gedaald met 1,0% van 148,6 duizend ton tot 147,1 duizend ton. De invoer van PVC-poeder steeg opnieuw met 8,5% van 31,7 duizend ton tot 34,4 duizend ton. Hongarije schafte in totaal 57,0 duizend ton polystyreen uit het buitenland aan, 11,5% meer dan een jaar eerder. Het schijnbare verbruik daalde in 2019 met 6,1% van 1,05 miljoen ton naar 985.800 ton. De verhouding tussen de invoer en het verbruik was 107,1% in 2019, een aanzienlijke stijging als gevolg van meer invoer en een lager verbruik.

De kunststofindustrie, en met name de kunststofverwerkende industrie, is een typische achtergrondindustrie. De groei en kansen van deze industrieën zijn nauw verbonden met de economische omgeving. De meeste uitgegeven producten verschijnen niet als een op zichzelf staand product in het dagelijkse leven, maar als onderdelen en componenten. De rol en plaats van de kunststofindustrie in de industrie en binnen de chemische industrie als geheel, op basis van netto-omzet, is weergegeven in tabel 7. In 2019 had de verwerkende kunststofindustrie een verkoopoverschot van 15,3%.

Het jaar 2019 bracht een sterke groei voor enkele grote internationale bedrijven, voornamelijk fabrikanten van verpakkingen en auto-onderdelen, terwijl andere een grotere daling en zelfs sluitingen tegemoet zagen. Vergeleken met 2018 is er een stijging van de verwerking met 1,4% te zien. Tabel 5 toont de 16 grootste bedrijven wat betreft de hoeveelheid verwerkt in 2017, 2018 en 2019. De concentratie van de binnenlandse industrie wordt goed geïllustreerd door het feit dat het aantal van de grootste bedrijven al jaren rond de 25 ligt (met een verbruik van meer dan tienduizend ton), in 2019 vertegenwoordigden ze meer dan de helft en 51,6% van de verwerkte hoeveelheid.

Over het geheel genomen ontwikkelde de binnenlandse verwerkte hoeveelheid per productgroep zich in de jaren 2011-2019 volgens tabel 6. Volgens ons eigen onderzoek bedroeg de groei van de kunststofverwerking als geheel - in tonnen - tussen 2011 en 2019 38,8%. De verwerking in 2019 was 1,4% hoger dan een jaar eerder.

De afgelopen periode was een van de meest dynamisch groeiende in bepaalde expertisegebieden zoals de productie van spuitgietproducten, met name de productie van hoogwaardige technische artikelen en auto-onderdelen. Bij de verandering in het volume van de folieproductie werd er een kleinere daling van 1,8% gemeten ten opzichte van 2018. Het volume van de geproduceerde buizen nam in 2019 met slechts 8,5% toe. De productie van schuimproducten is de afgelopen jaren gestaag gegroeid: in 2019 met 7,7%. Het aantal holle profielen van kunststof nam met 6,2% toe. De productgroep kabel/draad daalde met 3,3%. Op het gebied van plaatproductie kon de sector in 2019 een groei van 5,4% realiseren. Het volume geproduceerde profielen in 2019 is met 5,4% afgenomen - deze productgroep is met 0,8% het kleinste segment van kunststofproducten. De productie van plastic vloeren is in 2019 licht verbeterd, met 3,1%.

In totaal groeide de kunststofverwerkende industrie met 15,3% in netto-omzet en met 1,4% in volume in 2019, terwijl de industrie als geheel groeide met 7,7% en de chemische industrie met 1,9%. Ook de daling van 15,8% in de kunststofgrondstofsector speelt bij deze laatste een rol.

Samenvattend is het volume aan plastic producten geproduceerd in 2019 met 1,4% gestegen ten opzichte van 2018. Het productassortiment is gemoderniseerd, het verbruik van hoogwaardige technische kunststoffen is nog steeds aanzienlijk en evolueert in een stijgende lijn. Op basis van CSO-gegevens behaalde de kunststofverwerking in 2019 opnieuw betere resultaten en presteerde beter in termen van zowel industrie als grondstoffenproductie. De invoer van kunststofproducten nam in volume met 7% toe tot 697.600 ton (3.435 miljoen USD).

Er is ruimte voor verdere uitbreiding in de sector, aangezien de bouw van het Duitse BMW-bedrijf in Debrecen is begonnen. De situatie van 3D-printen is ook verbeterd. We kunnen een verhoging van de verwerkingscapaciteit melden bij Joyson Safety Systems Hungary Kft. (Miskolc), Simon Plastics Kft. en T-Plasztik Kft ook.

In bijlage vindt u de belangrijkste tabellen en figuren met betrekking tot de studie.

6 augustus 2020

Bijkomende informatie