U bent hier

De positie van de Griekse kunststofindustrie na corona: uitdagingen en vooruitzichten

Een aanzienlijk deel van de binnenlandse productie van plastic producten in Griekenland wordt gedekt door de invoer van grondstoffen waarvan 70% vanuit EU-landen komt. Ook België is een belangrijke leverancier.

Recentelijk werd een open discussie over de noodzaak van een sterke kunststofindustrie in postcorona-Griekenland georganiseerd door de Associatie van de Griekse Kunststofindustrie met zowel sprekers uit de regering als uit de belangrijkste bedrijven in de sector.

De duurzame ontwikkeling van de Griekse industrie, het op stapel staande wetsvoorstel over wegwerpbare kunststoffen, de acties die nodig zijn om recyclage te stimuleren en natuurlijk de manieren waarop de industrie een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de Griekse economie, waren de belangrijkste gespreksonderwerpen.

Volgens de voorzitter van de Associatie van de Griekse Kunststofindustrie, Vassilios Gounaris, is de kunststofindustrie een sector die een aanzienlijke bijdrage levert aan de Griekse economie, zoals een recent IOBE-onderzoek heeft bevestigd, en kan ze een sleutelrol spelen in de duurzame ontwikkeling van het land.

De secretaris-generaal van Milieu en Water van het ministerie van Milieu en Energie, Konstantinos Aravosis, verwees naar het wetsvoorstel over wegwerpbare kunststoffen waar o.a. in opgenomen wordt:

  • Het aanbieden van prikkels aan flessenfabrikanten om sterker in te zetten op het gebruik van gerecycleerd materiaal en het creëren van een gegarandeerd retoursysteem voor plastic drinkflessen.
  • Verplichting voor het aanbieden van herbruikbare alternatieven voor bekers en voedselverpakkingen.
  • Verplichting voor overheidsinstanties om herbruikbare artikelen te vragen in het kader van groene overheidsopdrachten.
  • Verplicht gebruik van herbruikbare artikelen bij on site consumptie in horecazaken.

De CEO van het bedrijf Plastics of Thrace, Konstantinos Halioris, benadrukte dat de versnelling van de uitvoering van de Europese strategie voor de circulaire economie een kans is voor de ontwikkeling van Europa. De vermindering van afval, recyclage en het streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk in verhouding tot alternatieve materialen, zal de reputatie van plastic herstellen. Het bedrijf speelde bovendien een sleutelrol bij de voorziening in persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. 

Het Europese perspectief werd geanalyseerd door vertegenwoordigers van de Europese industrie. De algemeen directeur van EuPC (European Plastics Converters) Alexander Danzis, verwees naar de uitdagingen waarmee de industrie tijdens de pandemie werd geconfronteerd. De kunststofindustrie heeft de afgelopen jaren een wereldwijde transformatie ondergaan. Alle plastic bedrijven werden getroffen door de pandemie. De pandemie veranderde echter het profiel van de kunststofindustrie omdat alle burgers begrepen hoe nuttig deze producten zijn. Wat tijdens de pandemie niet is veranderd, is de houding van consumenten tegenover verpakkingsproducten. Het publiek eist dat het afvalprobleem effectief aangepakt wordt.

Een ander probleem dat Europa heeft meegemaakt tijdens deze pandemie is het gebrek aan productie binnen de EU en de daaruitvolgende afhankelijkheid van derde landen. Mr Danzis pleitte voor het veranderen van deze situatie.  

De Managing Director van Resilux Group, Peter De Cuyper, verwees naar het stimuleren van recyclage en de jarenlange ervaring van het bedrijf met PET-recycling, waarmee het al in de vroege jaren 2000 begon. Het Belgische bedrijf is ook allang aanwezig op de Griekse markt.

De Executive Managing Director van Poly Recycling AG, Casper van den Dungen, deed specifieke voorstellen voor het verminderen van PET-afval in Griekenland. De pandemie heeft de ontwikkeling van recyclage in Europa vertraagd en bedrijven in deze sector bevinden zich in een overgangsfase om zich aan te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen. Momenteel is ook in Europa het terugdringen van plastic afval een groot probleem en een grote uitdaging. Hoe plastic afval van PET in Griekenland te verminderen? Door gezamenlijk te werken in de richting van het creëren van een effectieve circulaire economie. Het starten van een retourssysteem voor PET-flessen kan alvast een mooi begin zijn.

In Griekenland wordt slechts 18% van het afval gerecycleerd in vergelijking met een doelstelling van 50% tegen 2020 volgens EU-richtlijnen. Ongeveer 80% van het afval eindigt nog altijd op verschillende stortplaatsen in het land. Griekenland heeft (nog) geen afvalpreventiepraktijken voor afzonderlijke collectie, hergebruik, recycling en herstel.

Maar, sinds 2018 heeft Griekenland vooruitgang geboekt met de nieuwe recyclingwet die expliciet de verplichting omvat om de vier afvalstromen afzonderlijk te verzamelen (papier, glas, metalen, kunststoffen) en introduceert ook ontradingsmechanismen (zo moeten de Grieken sinds begin 2018 voor de plastic zakjes betalen). De overgang naar een circulaire economie is een hoofdprioriteit voor Griekenland geworden en een integraal onderdeel van de nationale groeistrategie van het land gericht op milieubeschermingseisen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit en risicopreventie. Er moet nog veel gedaan worden en het land biedt zeker kansen voor innovatieve ideeën en oplossingen.

Voor meer informatie over de discussie zie hier.

8 juli 2020