U bent hier

De Oostenrijkse bouwsector maakt het goed

Zoals al gezegd vormt de bouwsector een belangrijke pijler van de economie in Oostenrijk waarbij een grote rol gespeeld wordt door de kmo's. De bouwsector kwam redelijk goed uit het eerste coronajaar 2020 en ook in 2021 zette de groei zich door, waarbij de waarde van de bouwproductie opliep tot bijna € 51 miljard. Het is wel zo dat deze waardestijging deels te danken was aan prijsstijgingen en dan vooral deze van bouwmaterialen. Wanneer we de segmenten binnen de sector nader bekijken, valt op dat de niet-woningbouw iets sterker presteerde dan de woningbouw. 

Het sectorrapport illustreert dat de vooruitzichten gunstig blijven in 2022, zeker als de gezondheidssituatie - zoals verwacht - positief evolueert. De prijsstijgingen zouden bovendien ook merkelijk afzwakken. Het overheidsstreven om tegen 2040 klimaatneutraliteit te bereiken, kan de verdere ontwikkeling van de sector zeker positieve impulsen geven.   

Bedrijven die de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) bewerken, vinden in het rapport ook een inzichtbrengende vergelijking tussen deze drie markten. 
U kan het Baujournal Österreich via de volgende link gratis downloaden: https://www.branchenradar.com/medien/dateien/Bau-Journal/Bau-Journal-Oesterreich_2022.pdf

17 februari 2022