U bent hier

De Litouwse energiesector is in volle ontwikkeling

Litouwen investeert sterk in energiediversificatie. Ondanks de jarenlange Russische dominantie in energietoevoer, bouwde Litouwen een eigen onafhankelijke en stabiele energiesector uit en is het land zich volop aan het integreren in de Europese energiemarkt. De Litouwse haven Klaipeda mag zich trots de titel 'eerste full-scale LNG Hub in de Baltische Zee' toe-eigenen. Hier zijn 5 elementen die het gunstige investeringsklimaat van de Litouwse energiesector illustreren.

1. Een sterk ontwikkelde infrastructuur

Naast de LitPolLink waar Litouwen meer dan 260 MW elektriciteit aan Polen levert, is sinds dit jaar de NordBalt Interconnection tussen Zweden en Litouwen, een realiteit. De onderzeese elektriciteitskabelverbinding maakt het mogelijk om Litouwen vanuit Zweden met 587 MW te bevoorraden. In de haven van Klaipeda bevindt zich tevens een LNG terminal. 

2. Voordelige prijzen

Vergeleken met 2015 daalden de energieprijzen voor 18% en waren de gasprijzen nog nooit zo goedkoop. Daarmee is Litouwen goedkoper dan alle Baltische landen en Polen.

3. Biomassa in grote hoeveelheid

Tussen 2000 en 2015 nam de energieproductie uit biomassa in Litouwen toe met meer dan 1500 MW, waarbij de EU voor 600 MW financierde.

4. Hernieuwbare energie

Dit jaar heeft Litouwen al de EU- doelstellingen voor 2020 in hernieuwbare energie bereikt. Alternatieve energievormen zoals windturbines en zonnepanelen nemen in aantal alsmaar toe.

5. Duurzame EU-steun

Sinds kort is Litouwen lid van ENTSOE, de Europese systeemoperator voor elektriciteit en is de synchronisatie volop aan de gang. Op een totale investering voor de Litouwse energiesector van 225 mln euro’s, draait de EU zelf op voor 88,7 mln euro’s.

3 november 2016