U bent hier

De Israëlische gassector - opstart Leviathangasveld

Operator Noble Energy liet weten dat de productie in het Leviathangasveld na een totale investering van $3.6 miljard in december 2019 begint.

Leviathan (met 33 triljoen kubieke voet voorraden, met 22 terugwinbare Tcf) bevat waarschijnlijk nog meer aardgas [1], evenals grote hoeveelheden ruwe olie op grotere diepten en is daarmee één van 's werelds grootste aardgasvelden. Israël heeft dan ook de op een na snelste groei van het aardgasverbruik ter wereld gekend, na Peru.

De bedrijven achter het ontwikkelen van het veld (dat naar verwachting zal leiden tot de energieonafhankelijkheid van Israël) hebben contracten getekend voor de levering aan lokale elektriciteitsproducenten en andere bedrijven en heeft ook contracten met Jordanië en Egypte.

Volgens Dr. Amit Mor, co-CEO van Eco Energy Financial & Strategic Consulting, is Israël voor 70% van zijn energiebehoeften afhankelijk van aardgas, voor 10% van hernieuwbare energie en voor de resterende 20% van fossiele brandstoffen. 2025 is het streefjaar voor Israël om een einde te maken aan het gebruik van steenkool.

Volgens de website van de Amerikaanse Export.Gov is Israël van plan zijn gasvoorraden te gebruiken om de ontwikkeling van een op gas gebaseerde industriële sector te bevorderen. In combinatie met de recente hervorming van de Israëlische elektriciteitsmarkt, die het gebruik van particuliere energieproducenten aanmoedigt, biedt dit mogelijkheden voor onafhankelijke elektriciteitsproducenten (IPP's) om elektriciteitscentrales op basis van gas te bouwen en te runnen, maar ook voor de producenten van uitrusting voor de aardgasleiding. Men kan verwachten dat lokale aannemers, importeurs, ingenieursbureaus en dergelijke, op zoek zullen gaan naar partners en leveranciers in het buitenland.

Israel Natural Gas Lines is het overheidsbedrijf dat in 2003 is opgericht voor de bouw en het beheer van de nationale aardgastransportinfrastructuur. Zes particuliere en openbare bedrijven hebben regionale franchises om distributienetwerken aan te leggen en te onderhouden voor de aansluiting van industrieën op aardgaspijpleidingnetwerken. Met omvangrijke investeringen in de aanleg van pijpleidingen zijn er ongetwijfeld opportuniteiten voor leveranciers van apparatuur, knowhow en diensten van ingenieursbureaus.

Aangezien de markt steeds meer neigt naar aardgas als primaire energiebron, hebben grote bedrijven de overstap van het gebruik van olie voor verschillende energiebehoeften naar het gebruik van gas al gemaakt of zijn van plan dit te gaan doen. Dit zal kennis, apparatuur en technische vaardigheden vereisen.

De hier geschetste situatie is dynamisch en projecten, winnaars van grote aanbestedingen en dergelijke zijn op dit moment nog onbekend. Echter, aangezien het Leviathangasveld in volle productie gaat en de lokale industrieën maatregelen zullen moeten nemen die hen in staat zullen stellen om te profiteren van deze ontwikkelingen, kan men verwachten dat er in de nabije toekomst veel opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven zullen ontstaan.

Aanvullende informatie:

[1] Dit is niet het enige gasveld met extra potentieel. Onlangs is bekend geworden dat het gasveld van Karish ook over aanzienlijke reserves beschikt.

8 december 2019