U bent hier

De invoer van machines en kapitaalgoederen in Brazilië steeg in 2019 met 18%

De groei van invoer zorgde ook voor een stijging van het zichtbaar gebruik van machines en kapitaalgoederen met 15% en 3,1% respectievelijk. Dit resultaat is dus grotendeels gerealiseerd door invoer van buitenlandse goederen in plaats van de productie door de binnenlandse industrie. Deze invoer stuurt ook de vernieuwing van de industriële uitrusting aan.

Lage rentevoeten, de verlenging van de verlaging van het invoertarief via het ‘Regime Ex-Tarifário’ voor vele producten, de nood om nieuwe technologieën toe te passen en de daling van productprijzen zijn enkele redenen voor de toename van de invoer, zeggen deskundigen. Ze melden ook dat de stijging van invoer niet weerspiegeld wordt in een toename van productiecapaciteit, aangezien het onbenutte vermogen van de Braziliaanse industrie zeer hoog blijft. Economen wijzen er ook op dat de kloof tussen de productie en de invoer van kapitaalgoederen wordt geaccentueerd in perioden van versnelling van de economie, in een trend die structureel wordt beschouwd.

Volgens José Augusto de Castro, voorzitter van de Braziliaanse Vereniging van Buitenlandse Handel (AEB), zijn er twee factoren voor de toename van de invoer. De eerste factor is te verklaren aan de hand van de uitbreiding van de regeling die de invoerbelasting voor een reeks goederen verlaagt. Het regime verlaagt echter de belasting enkel als er geen nationaal equivalent is (Regime Ex-Tarifário). Een andere factor is de sterk toenemende concurrentie van markten over de hele wereld, die de prijzen doet dalen. José voorspelt ook dat de invoer in 2020 zal blijven groeien als gevolg van dezelfde factoren van het afgelopen jaar, alsook van de hogere BBP-groei dan in 2019.

Antônio Carlos Diegues, hoogleraar aan Unicamp en coördinator van het Centrum voor Industriële Economie en Technologie van de Universiteit, merkt op dat de sterkere groei van de invoer een langdurige trend is. “Er is een structurele reactie waarbij de Braziliaanse industrie zich op een importerende manier integreert in de mondiale value chains, dat wil zeggen: de binnenlandse dynamiek is niet genoeg om de productie te activeren als we kijken naar de ketens die verbonden zijn met kapitaalgoederen.”

28 februari 2020