U bent hier

De Hongaarse bouwsector maakt een moeilijkere periode door

De Hongaarse bouwsector kent op dit ogenblik een productiedaling. In maart 2023 nam de productie van gebouwen in vergelijking met dezelfde maand in 2022 met bijna 22% af, terwijl ook de gespecialiseerde bouw 4,6% moest inleveren. 

Het volume van de ondertekende nieuwe contracten daalde met 31,8% ten opzichte van de basis van maart 2022. 

Ondanks de moeilijkheden als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zag meer dan de helft van de bedrijven in 2022 hun omzet stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Een derde van de bedrijven zei dat hun omzet in 2022 lager was dan in 2021, terwijl meer dan 10% zei dat deze onveranderd was.

Als gevolg van de Russisch-Oekraïense oorlog en de aanzienlijke daling van de overheidsinvesteringen verwacht slechts iets meer dan een derde van de bedrijven dat hun omzet in 2023 zal stijgen, terwijl bijna 45% verwacht dat hun omzet zal dalen.

Anders dan in voorgaande jaren noemde 77,8% van de respondenten een gebrek aan orders als het belangrijkste obstakel voor hun activiteiten. Niet ver daarachter kwam de inflatie, die door 66,7% als belemmering werd genoemd. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, dat in de vorige enquête het belangrijkste obstakel voor bedrijven was, is gedaald naar de derde plaats, met 55,6% van de bedrijven die het als een belemmering voor het zakendoen noemde. Onvoorspelbaarheid van economische regelgeving werd door de helft van de respondenten genoemd en bijna een derde noemde wisselkoersschommelingen als belemmering.

Iets meer dan de helft (55,6%) van de responderende bedrijven zei over het juiste aantal en de juiste mix van geschoolde arbeidskrachten te beschikken om orders uit te voeren. De grootste tekorten werden gemeld voor geschoolde beroepen (timmerlieden, elektriciens, bouwtechnici, slotenmakers), maar er is ook een tekort aan ingenieurs (architecten, werktuigbouwkundigen, elektrotechnici).

In de eerste helft van 2023 verwachten bedrijven dat de personeelskosten (14,4%), veranderingen in de tarieven van onderaannemers (13,8%), veranderingen in de prijs van het verwijderen en afvoeren van bouwpuin (12,4%) en vrachtkosten (10,4%) de belangrijkste zullen zijn. De gemiddelde prijswijziging voor bouwmaterialen zal naar verwachting iets onder de 10% blijven (9,3%), met prijsstijgingen van meer dan 10% voor cement, bouwsteen, grind, thermische isolatiematerialen, hout en beton.

16 mei 2023