U bent hier

De haven van Klaipeda bereidt zich voor op de ontwikkeling van windturbines in de Baltische Zee

Op termijn wil Litouwen duurzame energiebronnen ontwikkelen en de zelfvoorziening op vlak van energie vergroten.

De Staatszeehavenautoriteit van Klaipeda en de Klaipeda Sea Cargo Company (Klasco) hebben daarom een investeringsakkoord getekend, met als doel de haveninfrastructuur te bouwen die nodig is voor de geplande ontwikkeling van offshore windparken van 700MW in de Baltische Zee. De haven van Klaipeda zal een cruciaal bronnenplatform zijn voor dit project.

Volgens het ondertekende akkoord, verbindt de havenautoriteit zich ertoe de nodige infrastructuur te voorzien op het Smeltė peninsula. Deze infrastructuur moet de ontwikkeling van offshore windturbines, alsook hun onderdelen voor productie, montage en opslag, mogelijk stellen. De kades van de Smeltė peninsula zullen worden heraangelegd, om de mogelijkheid voor het monteren van windturbines te voorzien. Zo’n 20 hectare grond zal voor dit doel gemodificeerd worden.

"De haven van Klaipėda zet een nieuwe stap die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de versterking van de energieonafhankelijkheid van Litouwen. Dit is het begin van echte werkzaamheden om een investeerder aan te trekken voor een energieproject van nationaal belang - de ontwikkeling van offshore windmolenparken. Diversificatie van activiteiten en het scheppen van goede omstandigheden voor activiteiten die een aanzienlijke toegevoegde waarde creëren in de haven is een van de doelen van de havenautoriteit", benadrukt Algis Latakas, directeur-generaal van de Staatszeehavenautoriteit van Klaipėda.

De investeringen in de infrastructuur van de Smeltė peninsula zouden ongeveer 27 miljoen euro bedragen.

"Het besluit van de regering om het gemiddelde jaarlijkse rendement van het Havenbedrijf op investeringen in windenergie-infrastructuur te verlagen tot 2% stelt ons in staat deze investering te doen zonder een zware last te leggen op toekomstige ontwikkelaars van windmolenparken," aldus de heer Latakas.

Klascos deel van het akkoord bestaat uit het installeren van de nodige bovenbouw en het aankopen van speciale besturingsapparatuur.

"Offshore constructie is een complex project. Er zullen bulkgoederen moeten worden uitgeladen, op de juiste wijze opgeslagen en geassembleerd, en de geassembleerde windturbines zullen met speciale schepen naar zee moeten worden vervoerd waar zij op de geplande plaatsen zullen worden opgesteld. Wij denken dat het grootste deel van deze overslag door Litouwen kan worden verricht via de haven van Klaipėda. Wij erkennen het belang van een dergelijk project voor de energieonafhankelijkheid van Litouwen en de hele Baltische regio en zijn bereid om samen met de Zeehavenautoriteit van Klaipėda bij te dragen aan de uitvoering van een dergelijk belangrijk project", zegt Vytautas Štumbergas, CEO van Klasco.

8 juni 2022