U bent hier

De energiemarkt in Griekenland

De Griekse energiemarkt wordt volop hervormd en men begint er met de ontwikkeling van energieopslag in overeenstemming met de nationale en Europese doelstellingen voor duurzame energiebronnen en interconnecties. Hervormingen zoals de liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkten, het toegenomen concurrentievermogen, het Europese milieubeleid en nieuwe innovatieve energietechnologie, maken van Griekenland een geschikte investeringslocatie. Zo heeft de Griekse regering aangekondigd te investeren om de nationale energiestrategie te implementeren door milieuvriendelijke en hernieuwbare energie te promoten. Hierdoor willen ze het aandeel van hernieuwbare energie verhogen tot 35% en het gebruik van vervuilende brandstoffen verminderen.

Wetten

De Griekse regering wil groene energie aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders en is bezig met nieuwe richtlijnen om hernieuwbare energiebronnen geleidelijk te integreren in de interne elektriciteitsmarkt. Verder proberen ze de hindernissen die er momenteel nog zijn weg te werken.

In Griekenland is de gunning, ontwikkeling, bouw, installatie en exploitatie van energiecentrales sterk gereguleerd. Voor windmolenparken op utiliteitsschaal (d.w.z. ≥50 kW) zijn er vijf hoofdlicenties die verkregen moeten worden. Deze zijn, in volgorde van uitgifte, de Electricity Production Licence, de Environmental Terms Approval, de Installation Licence, de Building Permit en de Operation Licence. Uitgebreide informatie over deze stappen en veel meer vindt u op de site van de Hellenic Wind Energy Association.

Recent zijn er twee nieuwe wetten doorgevoerd: Law 4643/2019 die o.m. te maken heeft met de steun aan de hernieuwbare energiesector en RES-projecten zonder staatssteun. Deze laatsten kunnen rechtstreeks aan de spotmarkt voor elektriciteit deelnemen en de respectieve marktprijzen voor de geproduceerde elektriciteit ontvangen. Meer informatie over de wet vindt u hier.

De tweede wet die het parlement recentelijk heeft goedgekeurd (Law 4685/2020) bevat belangrijke clausules voor deze sector: de duur van de milieuvergunningen is op 15 jaar bepaald (in plaats van 10 jaar) en kortere deadlines worden ingevoerd voor sommige procedures om een mileuvergunning te verkrijgen. Wat nog belangrijker is, de productielicentie voor een RES-project wordt vervangen door de certificering van de RES-producent. Meer informatie vindt u hier.

Opportuniteiten

Griekenland biedt zeker veel opportuniteiten. Vooral windenergie, goed voor 80% van de capaciteit, is erg populair. Vele interessante winningsgebieden zijn vrij voor exploitatie.

Op vlak van zonne-energie geniet het land van gunstige klimatologische omstandigheden wat zorgt voor een hoog rendement en daardoor een dito potentieel. De Griekse regering bied verder ook feed-in premies en virtuele netmeting aan. De daling van productiekosten van RES stimuleren ook het rendement van de investeringen.

Vele projecten zijn opgestart (en sommige al beëindigd). Zo is er het Aegean Project. De bedoeling is om windmolens te plaatsen op onbewoonde en afgelegen eilanden. Voor zonne-energie is er het plan om voor 2GW een zonnepark te creëren in Kozani. Verder heeft Griekenland ook zijn eerste compleet zelfvoorzienend eiland op vlak van energie, namelijk Tilos met 500 inwoners en 13.000 toeristen per jaar. Hiervoor had het eiland vaak last van stroomuitvallen maar met hun hybride energiecentrale is dit verleden tijd.

De uitdagingen voor de sector zijn:

  • Het coronavirus brengt veel onzekerheid met zich mee voor de toekomstige ontwikkelingen.
  • Er is een strikte wetgeving rond hernieuwbare energie en de procedures voor vergunningen zijn vaak lastig en moeilijk te behappen.
  • Vele plaatsen hebben maar een beperkte netcapaciteit. Verder is er ook nog het probleem dat de eilanden niet altijd onderling én met het vasteland geïnterconnecteerd zijn. Hieraan probeert de overheid te verhelpen. 
  • Offshore windturbines vormen een technologische uitdaging omwille van de zeedieptes. De Griekse overheid zette alle offshore privé-installaties stop. Een gesuggereerde reden hiervoor is de tegenstand van de toeristenindustrie in Griekenland, die zeer machtig is (inteview met George Peristeris, CEO van Terna Energy Group).

Evenementen

Griekenland organiseert daarnaast ook enkele evenementen voor de sector:

  • Wind Mission: een conferentie met vele netwerkmogelijkheden en gevuld met leerrijke workshops en presentaties om de hernieuwbare energiemarkt, en dan vooral deze rondom windenergie, beter te leren kennen.
  • Solar Future, een platform waar marktleiders in zonne-energie samenkomen.
  • Solar Greece, een conferentie specifiek voor zonne-energie.

Ten slotte, wordt er om de twee jaar een beurs georganiseerd, Climatherm Energy. Deze is de enige energie-specifieke beurs in Griekenland. 

Andere relevante beurzen zijn: VerdeTec, Aquatherm

Aanvullende informatie

Hieronder vindt u verdere marktanalyses over de Griekse energiesector:

Voor meer informatie kan u ons kantoor contacteren via athens@fitagency.com

19 mei 2020