U bent hier

De Baltische economieën komen opnieuw op stoom

Op basis van een Economy Heat Index (EHI) besluit Swedbank dat de Baltische economieën geleidelijk aan opwarmen naarmate de werkgelegenheid groeit, de overtollige handelsoverschotten krimpen en de vastgoedprijzen de hoogte in schieten. De belangrijkste motor van de EHI was in de afgelopen kwartalen uiteraard de inflatie. Snelle prijsstijgingen zijn meestal een signaal van overmatige vraag en oververhitte economieën. Veel oorzaken van de huidige inflatie vinden echter hun oorsprong in de prijsevoluties op de wereldmarkten en weerspiegelen bijgevolg geen binnenlandse problemen.

Toch zijn er enkele economische sectoren van de economie die aandacht nodig hebben, o.a. de huizenmarkt in de hoofdsteden krijgt het bijzonder moeilijk en ook het tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren kunnen groei in de weg staan. De aanhoudende energiecrisis herinnert ons er nogmaals aan dat investeringen in energieonafhankelijkheid en de ontwikkeling van hernieuwbare energie een noodzaak zijn.

De Baltische staten bevinden zich in een goeie positie: er zijn volop banen, de inkomens en investeringen nemen toe, enz. Er zijn ontegensprekelijk enorme economische en sociale voordelen verbonden aan het gezond houden van de economieën want een sterke vraag kan investeringen stimuleren en de productiviteitsgroei bevorderen, wat de groeivooruitzichten op langere termijn zou verbeteren.

Meer details i.v.m. de EHI en statistieken over inflatie en tewerkstellingsgraad vindt u via de website van Swedbank: https://www.swedbank-research.com/english/baltic_archive.csp

27 januari 2022