U bent hier

Czech Republic - The Country for the Future

The Czech Republic: The Country for the Future 

Het Ministerie van Industrie en Handel heeft een nieuw programma voor de ondersteuning van implementatie van innovaties, het ontstaan en de ontwikkeling van innovatiebedrijven en digitale diensten voorbereid. 

Een van de eerste financiële maatregelen van de nieuwe innovatiestrategie van de Tsjechische Republiek 2019 – 2030 is het programma voor de ondersteuning van de innovaties 'The Country For The Future'. Dit programma richt zich op nationale start-up en spin-off bedrijven, digitalisering en smart-investeringen. Het programma ondersteunt ook onder andere het faciliteren van robotica, automatisering en innovatie in bedrijven met nadruk op kleine of middelgrote ondernemingen in overeenstemming met gedefinieerde normen van Industrie 4.0 en belangrijke trends in veelbelovende industrieën. 

De doelen van het Programma komen met de internationale vereisten van innovatieve Scoreborden overeen: Summary Innovation Index (SII), Global Innovation Index (GII) en Innovation Output Indicator (IOI). Volgens SII behoort Tsjechië tot de grootste groep Moderate Innovators. Het doel is tegen 2030 de categorie Innovation Leaders te bereiken. De 14e positie in de EU in de GII-ranglijst en de 13e plaats volgens de IOI-criteria, plaatst de Tsjechische Republiek in het exacte gemiddelde van de EU-27. Het doel is om in 2030 onder de eerste zeven EU-landen te staan, zowel binnen de GII als de IOI. 

Het Programma is gericht op drie basisactiviteiten: 

  • De stichting van innovatieve bedrijven (hightech start-ups) en hun daaropvolgende ontwikkeling en internationalisering 
  • Het opbouwen van een innovatieve infrastructuur met de nadruk op digitale diensten en kunstmatige intelligentie 
  • Invoering van innovaties in de praktijk (voornamelijk door het gebruik van bestaande resultaten van R&D) 

Het Programma bevat in totaal 9 pijlers: 

The Country for R&D: Financiering en evaluatie van onderzoek en ontwikkeling 

Het aandeel van de totale uitgaven voor onderzoek, ontwikkeling en innovaties in Tsjechië bedraagt 1,79% van BBP, waarvan bedrijfsmiddelen 60% en overheids- en Europese middelen 40% omvatten. Het doel is om de financiering van R&D te versterken zodat het aandeel van de uitgaven voor R&D 3% van BBP in 2030 zal bedragen (stijging met 1% uit de openbare middelen en met 2% uit bedrijfsmiddelen). 

De tewerkstelling van de buitenlandse wetenschappers en experts zal worden vergemakkelijkt voor onderzoeksorganisaties en bedrijven. Het nieuwe systeem voor belastingafschrijving zal bedrijven stimuleren om intensiever onderzoek uit te voeren. De bedrijven zullen ook financiële steun voor innovaties uit openbare bronnen kunnen ontvangen. 

The Country for Technology: Polytechnisch onderwijs 

Tegenwoordig ontbreken alle onderwijsniveaus de focus op wetenschap, technologie, engineering en wiskunde en hun verbinding met de praktijk. 

Het doel van de innovatiestrategie is om het systeem van polytechnisch onderwijs op alle niveaus te veranderen door de volgende manier: grote nadruk op creativiteit, onderzoek benaderingswijzen, technische verbeeldingskracht, logisch en kritisch denken, probleemoplossing, evaluatie en analyse van informatie, projectgericht onderwijs dat op basis van kennis van wetenschap en wiskunde is gebaseerd. Beoefenaars, mensen uit de praktijk, zouden ook nauwer samenwerken met onderwijsinstellingen om echte vooruitgang en connectiviteit te bereiken. 

The Country for Startups: Nationale start-up en spin-off bedrijven 

Er is een zwakker investeringsklimaat in Tsjechië dat de stichting en de financiering van nieuwe projecten zou motiveren, maar er bestaat gedeeltelijke steun voor start-up projecten via het staatsagentschap CzechInvest in de vorm van incubatie- en acceleratieprogramma's. 

Het doel van deze pijler is om een ​​uitgebreid concept te creëren voor het ontstaan, ondersteunen en financieren van start-ups en spin-offs. Investeringen in deze entiteiten moeten ook worden verhoogd, zodat ze meer ervaring kunnen krijgen van de internationale omgeving. En omgekeerd - Tsjechië heeft zeker het potentieel om een ​​interessante bestemming te worden voor veelbelovende buitenlandse projecten. 

Onder de activiteiten van deze pijler valt ook het ontstaan van eenheidscontactpunten (JKM). De eenheidscontactpunten zijn bedoeld om het begin van het ondernemen voor het ondernemers makkelijker te maken zowel in de Tsjechische Republiek als in andere EU-landen. De informatie- en bemiddelingsdienst wordt vooral aan ondernemers aangeboden die een filiaal in een ander land willen stichten of grensoverschrijdende diensten aan deze landen willen uitvoeren. De ondernemers zouden op die manier alle nodige formaliteiten op één plek kunnen regelen. 

The Country for Digitalization: Digitale staat, productie en diensten  

In Tsjechië werden de afgelopen jaren een aantal belangrijke digitaliseringsinstrumenten geïntroduceerd, met meer dan 700 online-oplossingen die in het publieke domein werden geïmplementeerd. Maar toch is het invoeringssysteem van digitalisering in de Tsjechische Republiek tot nu toe chaotisch, de openbare informatiesystemen en online instrumenten zijn niet met elkaar verbonden. Gedeeltelijke taken die Tsjechië in verband met de Europese digitale agenda vervult, zijn vastgesteld in de strategie Digital Czech Republic.  

Het doel is om een effectieve en centraal beheerde IT te implementeren, een verbonden datafonds te creëren, online en gedeelde diensten permanent te beveiligen, kleine en middelgrote ondernemingen bij het gebruik van digitale instrumenten van het ondernemen te betrekken. 

The Country for Excellence: Innovatie- en onderzoekscentra 

Tsjechië loopt met betrekking tot het aantal en de kwaliteit van onderzoekscentra en onderzoekinfrastructuren voorop in de EU. Hun ontwikkeling werd echter niet beheerd ten opzichte van de onderzoeks- en economische prioriteiten. 

Het doel van deze strategie is de technologische trends zoals kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en kosmologie te ondersteunen en een coherent financieringsschema te creëren. 

The Country for Investment: Smart investeringen 

Tsjechië steunde voor een lange termijn vooral de buitenlandse investeringen middels CzechInvest maar deze investeringen waren meestal zonder toegevoegde waarde. De wetgeving wordt tegenwoordig gewijzigd om investeringen in R&D-projecten te ondersteunen. 

Het doel van deze pijler is het volume van de investeringen van Tsjechische bedrijven met toegevoegde waarde te verhogen, de investeringen van bedrijven en staatsbestuur die de Industrie 4.0-strategie implementeren te ondersteunen, het volume van het gebruik van de belastingsaftrek te verhogen. 

The Country for Patents: Bescherming van intellectuele eigendom  

In Tsjechië worden de instrumenten voor de bescherming van intellectuele eigendom onvoldoende gebruikt in vergelijking met de meest ontwikkelde landen wat het lage aantal verleende nationale en buitenlandse patenten bewijst. 

Het doel is om het algemene bewustzijn en de bescherming van intellectuele eigendom te vergroten, namelijk door effectievere samenwerking onder alle niveaus van het onderwijssysteem en door de verbinding op het gebied van productie en toepassing. Bescherming van intellectuele eigendom moet meer worden gebruikt, vooral bij patenten met commercieel potentieel. Wetenschappelijke, onderzoeks- en innovatieve doelstellingen moeten worden geformuleerd met betrekking tot hun toekomstige waarde op het gebied van intellectuele eigendom. 

The Country for Smart Infrastructure: Mobiliteit en bouwsector  

Het doel van de innovatiestrategie is het vereenvoudigen en versnellen van de vergunningsprocessen in de bouwsector. Vervolgens is het voltooien van de bouw van het netwerk van de transportinfrastructuur aan de orde. De activiteiten van de overheid en zelfbestuur moeten worden gesynchroniseerd en gecoördineerd bij de bouw van het transportnetwerk en de verzekering van transport. Tsjechië moet ook voorbereid zijn voor het wijdverbreide gebruik van auto's met alternatieve aandrijving. Tegelijkertijd moet er natuurlijk ook een gericht concept van de ondersteuning van Smart Cities worden ontwikkeld, inclusief stadslogistiek. 

The Country for Smart People: Smart marketing 

Het doel van smart marketing is het creëren van een uitgebreide communicatiestrategie waarbij de belangrijkste publieke en private instellingen betrokken zijn - het zogenaamde Nationale communicatieteam - dat Tsjechië zal presenteren als een land met een sterk wetenschappelijk potentieel en een van de mogelijke leiders in onderzoek en innovatie. 

Het hele innovatieprogramma is te downloaden in het Engels, zie bijlage.

19 maart 2020

Bijkomende informatie