U bent hier

Coronavirus - Polen - Anti-crisismaatregelen voor bedrijven

Op 4 november heeft de Eerste Minister Mateusz Morawiecki 10 nieuwe anti-crisismaatregelen voor bedrijven aangekondigd.

Door de nieuwe restricties die invloed zullen hebben op de industrie, werden 10 anti-crisismaatregelen voorbereid voor de Poolse ondernemers.

1. Medefinanciering van vaste kosten voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)
Er worden aan bedrijven subsidies verstrekt in het kader van het 'Financial Shield-programma van het Poolse Ontwikkelingsfonds (PFR)' voor een bedrag van maximaal 70% van de vaste kosten die niet worden gedekt door de inkomsten. Voorwaarde is een daling van de inkomsten met 30% ten opzichte van dezelfde periode van 2019.
De oplossing is bedoeld voor industrieën waarvoor sanitaire beperkingen gelden.
Geplande termijn: half december. Geplande start: januari 2021.

2. Aflossing van de terugbetaling van subsidies in het kader van het 'Financial Shield-programma van het Poolse Ontwikkelingsfonds (PFR)'
KMO's zullen de financiële subsidies van PFR voor KMO's niet moeten terugbetalen. Voorwaarde is een cumulatieve daling van de inkomsten in de periode van maart 2020 tot maart 2021 met minimaal 30%.
De oplossing is bedoeld voor industrieën waarvoor sanitaire beperkingen gelden.
Geplande aflossingsdatum: 1e helft 2021.

3. Verlenging van het Financial Shield-programma voor grote bedrijven tot 31 maart 2021 (aanvragen) en 30 juni 2021 (betalingen)

De regels worden veranderd voor het berekenen van de door COVID-19 verorzaakte schade (in verband met aanvragen voor preferentiële leningen). De huidige periode voor het berekenen van de schade (maart 2020 - augustus 2020) wordt tot maart 2021 verlengd. Er wordt ook een versneld traject geïmplementeerd voor grote kmo's.

De oplossing is bedoeld voor grote bedrijven en grote KMO's en omvat alle bedrijfstakken.
Geplande datum: half december.

4. Lange termijn leningen met een garantie

Het programma van de minimisgaranties voor KMO's en de liquiditeitsgaranties voor grote bedrijven wordt voortgezet. De Poolse regering zal overleggen met de Europese Commissie over de mogelijkheid van toekennen van subsidies ter dekking van afbetalingen van leningen voor zes jaar voor bedrijfstakken die onder de beperkingen vallen.
De oplossing is bedoeld voor industrieën die onderworpen zijn aan sanitaire beperkingen alsook voor alle industrieën.

5. Tewerkstelling subsidies

Verderzetten van uitbetalen van subsidies van FGSP (Fonds Gegarandeerde Uitkeringen voor Werknemers) voor elke werkplaats in de vorm van 'uitkeringen wegens verplichte tijdelijke stopzetting van activiteiten' en 'uitkeringen wegens vermindering van de werktijd'.

De oplossing is bedoeld voor industrieën die onderworpen zijn aan sanitaire beperkingen.

6. Uitkeringen wegens verplichte tijdelijke stopzetting van activiteiten

Verlenging van uitbetalen van de 'uitkeringen wegens verplichte tijdelijke stopzetting van activiteiten' voor industrieën onderworpen aan restricties.

Doelgroep: Industrieën onderworpen aan sanitaire restricties.

7. Vrijstelling van betalen van sociale zekerheidsbijdragen

De vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen wordt verlengd voor alle bedrijfstakken die onder beperkingen vallen.

Doelgroep: Industrieën onderworpen aan sanitaire restricties.

8. Medefinanciering van een wijziging van de activiteitenomvang in het kader van 'Subsidies voor business'

De subsidie wordt verhoogd ​​van 6 keer naar 8 keer het gemiddelde salaris. Cofinanciering zal niet alleen gelden voor nieuwe zakelijke activiteiten, maar ook voor wijzigingen in de huidige omvang ervan.
De oplossing is bedoeld voor industrieën waarvoor sanitaire beperkingen gelden.

9. Tweedekansbeleid

De kosten in verband met de herstructurering van ondernemingen worden door het Agencja Rozwoju Przemysłu (Agentschap voor Industrieontwikkeling) gesubsidieerd.
De oplossing is bedoeld voor bedrijven die een herstructurering ondergaan.

10. Medefinanciering van leasingkosten

De kosten in verband met de medefinanciering van leasingkosten wordt door het Agencja Rozwoju Przemysłu (Agentschap voor Industrieontwikkeling) gesubsidieerd.
Deze oplossing is ontworpen voor bedrijven uit de transportindustrie die onderworpen zijn aan sanitaire beperkingen.

20 november 2020