U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Zweden

De toestand op 08/08/2022

1 Algemene toestand

Sinds het begin van de pandemie (3 januari 2020) werden er 2.545.671 besmettingen geregistreerd in Zweden. In totaal stierven er 19.433 mensen ten gevolge van een COVID-19-besmetting. 

Vaccinatie: 

Op dit ogenblik kregen 7.838.695 personen een eerste dosis (87,2% van de bevolking), 7.651.988 personen kregen al 2 dosissen (85,1%) en 5.439.028 personen (65,9%) kregen ook een boosterprik. 

2 Voorzorgsmaatregelen

  • Vanaf 1 april classificeerde de Zweedse volksgezondheidsinstantie, de ziekte COVID-19 niet langer als een algemeen gevaarlijk of een gevaar voor de samenleving.
  • In de zorginstellingen waar mensen een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden, zal er echter nog steeds infectieopsporing zijn.
  • Zweden stelt niet langer bijzondere COVID-19-gerelateerde eisen voor aankomende reizigers, ongeacht het land van waaruit ze reizen. 

Reizen naar Zweden:

3 Exitstrategie

Nog te definiëren door de regering. Zweden heeft tot op heden geen lockdown gekend. Daarom is de postcoronastrategie anders dan in landen waar wel een lockdown was.

4 Economie  

a. Economische impact en vooruitzichten

De Zweedse farmaceutische export steeg sterk in 2019 en bedroeg meer dan 105 miljard Zweedse kronen. Dit terwijl de export van grondstoffen in het algemeen vertraagde.

In vijf aanvullende gewijzigde begrotingen hebben de regering, de Centrumpartij en de Liberale Partij voorstellen gedaan en een groot aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken en de economische gevolgen voor de samenleving te verzachten. Op 24 april 2020 presenteerde de regering het wetsvoorstel voor het begrotingsbeleid in het voorjaar van 2020 en de gewijzigde voorjaarsbegroting voor 2020 met aanvullende maatregelen.

In totaal hebben de genomen economische maatregelen in 2020 en 2021 een waarde van bijna SEK 400 miljard. Dit komt overeen met ongeveer SEK 40.000 per inwoner. Daarnaast is ongeveer 1.000 miljard SEK beschikbaar gesteld in verschillende vormen, van leningen tot garanties.

De groei van de Zweedse economie zal naar verwachting sterk zijn in 2021 en 2022. Verschillende vertrouwensindicatoren bevinden zich op historisch hoge niveaus, zowel in de industrie als in de dienstensector. Een drijvende kracht achter de groei is de sterke prestatie van de gezinsconsumptie, nu steeds meer mensen zijn ingeënt en de beperkingen op een laag niveau zijn. Met een aantrekkende vraag in de economie zullen ook de vooruitzichten op de arbeidsmarkt naar verwachting verbeteren, maar sommige groepen hebben nog steeds problemen.

Meer weten:

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de coronapandemie zal hebben op de handelspatronen in het algemeen.

We hebben al eerder gezien hoe bedrijven het productieproces steeds meer opsplitsen en verschillende delen van de productie in verschillende landen plaatsen. Dergelijke wereldwijde productieketens zijn zeer effectief gebleken.

d. Opportuniteiten op korte termijn/lange termijn

Zweden heeft een lange traditie van expertise op het gebied van productie en engineering, mijnbouw, scheepsbouw en de biowetenschappen, waardoor het een zeer ontvankelijke markt is voor nieuwe geavanceerde technologieën. Er is een sterke vraag naar de nieuwe, disruptieve technologieën die de productiviteit en connectiviteit verbeteren. Dit omvat digitaliseringsoplossingen en -diensten die de productiekosten verlagen en de efficiëntie verbeteren, evenals apparatuur en diensten op het gebied van veiligheid/beveiliging, waaronder cyberbeveiliging.

5 Nuttige links

6 Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

8 augustus 2022