U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Vietnam

1. Algemene toestand

Vietnam was één van de eerste landen dat getroffen werd door het coronavirus. De Vietnamese overheid heeft erg snel beperkende maatregelen genomen om de verspreiding in te dijken. Desondanks beleefde het land sinds 27 april 2021 een vierde COVID-golf, die ernstiger was dan de vorige uitbraken. In de zomer en herfst van 2021 vormde Ho Chi Minh City en een aantal aangrenzende provincies in het zuiden van het land de hotspot. In de winter liep het aantal besmettingen in de hoofdstad Hanoi snel op. Ook in zowat alle andere steden en provincies waren er uitbraken. Het totaal aantal bevestigde besmettingen staat op 25 maart 2022 op 8,5 miljoen, waarvan meer dan 4,8 miljoen personen al genezen verklaard zijn. Er zijn tot nu toe ongeveer 42.000 personen overleden ten gevolge van COVID-19. 

2. Voorzorgsmaatregelen

In tegenstelling tot voorgaande periodes waarin de Vietnamese overheid soms draconische maatregelen nam om het aantal besmettingen in te dijken en terug op nul te brengen, wordt er tegenwoordig een 'new normal' beleid gevoerd.  Zo was in januari 2022 Vietnam reeds terug gestart met het toelaten van een aantal internationale commerciële vluchten, zij het met enkele beperkingen.

Op 15 maart 2022 werden zelfs de grenzen -mits voorwaarden-terug geopend. Terwijl er voordien de facto een quasi volledig inreisverbod in Vietnam voor onbepaalde tijd gold waarbij enkel bepaalde categorieën van internationale reizigers zoals diplomaten, internationale experten, internationale investeerders, etc. onder strikte voorwaarden naar Vietnam konden reizen, kunnen reizigers nu terug vrij naar Vietnam reizen. Sinds 15 mei zijn een negatieve PCR-test afgenomen binnen 72u vóór vertrek of een antigen-test afgenomen binnen de 24u vóór vertrek niet meer vereist en ook het vaccinatiebewijs, COVID herstelcertificaat en ingevulde medische verklaring op de smartphone zijn niet meer nodig. 

Hierbij een overzicht van wat dit inhoudt:

  • Belgen mogen reizen naar Vietnam mits zij in het bezit zijn van een visum, online aan te vragen of rechtstreeks bij de Vietnamese Ambassade. 
  • Mondmaskers zijn (nog) verplicht in het openbaar.
  • Binnenlandse vluchten verlopen grotendeels terug normaal.
  • Bedrijven opereren in de meeste provincies grotendeels normaal, mits inachtneming van een aantal hygiënische voorzorgsmaatregelen.
  • De horeca is in de meeste provincies open. In Hanoi is er bijvoorbeeld wel een beperking tot 50% capaciteit en geldt er een sluitingsuur (21u)
  • Scholen zijn in de meeste provincies nog gesloten (online lessen), maar geleidelijk aan worden er terug scholen geopend. Dit verschilt sterk van provincie tot provincie en men start met het secundair onderwijs.

Internationale bezoekers worden wel gevraagd hun gezondheidstoestand continue te monitoren. 

3. Exitstrategie

Vietnam rekende lange tijd op een efficiënt en doorgedreven systeem van contact tracing, om nieuwe uitbraken zo beperkt mogelijk te houden. In de vierde golf bleek deze strategie niet langer houdbaar, door de snelheid en schaal waarop het virus rond zich heen greep. Ondertussen is Vietnam overgeschakeld op een snelle en doorgedreven vaccinatiestrategie en daaraan gekoppeld een 'new normal' beleid, met minder draconische maatregelen dan voorheen.

4. Economie

a. Economische impact

De uitbraak van het COVID-19 virus en de genomen maatregelen van de Vietnamese overheid hebben een impact op de Vietnamese economie. China, Zuid-Korea, Japan, de VS en de EU zijn immers belangrijke handelspartners voor Vietnam. De inreisbeperkingen in Vietnam, de lokaal genomen voorzorgsmaatregelen en de globale economische situatie, hadden een zware impact of handel, industrie en toerisme in Vietnam.

Waar de economische groei van Vietnam in 2020 nog 2,9% bedroeg, is deze in 2021 verder gedaald naar 2,58%.

Het is onduidelijk hoe groot de concrete impact in haar totaliteit op het Vietnamese bedrijfsleven zal zijn. Maar het is duidelijk dat sectoren als horeca en toerisme sterk te lijden hebben gehad onder de beperkingen. De industriële sector boert vooralsnog relatief goed, door het sterke exportmodel van de Vietnamese overheid: internationale bedrijven blijven investeren in Vietnam om lokaal te produceren en vervolgens hun goederen wereldwijd te exporteren. De vele vrijhandelsakkoorden die Vietnam heeft afgesloten, waaronder het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord dat in 2020 in voege is getreden, ondersteunen dit beleid in sterke mate.

Vraag zal zijn welke invloed de verdere situatie zal hebben op de economische toekomst van Vietnam.

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

De Vietnamese overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de bevolking en bedrijven. 

d. Economische vooruitzichten

De economische groei bedroeg 2,58% in Vietnam in 2021, met een schatting van 5,5% voor 2022 volgens de Wereldbank. De vraag zal zijn hoe realistisch die schatting is, rekening houdend met de verdere evolutie van de COVID-pandemie wereldwijd.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Door de tot nog toe kordate en efficiënte aanpak van de COVID-19 crisis door de Vietnamese overheid, verliep het leven in Vietnam tot  de lente van 2021 vrij normaal. Ondanks die beperkingen, bleef in het algemeen de binnenlandse vraag bestaan. Industriële productie bleef relatief op peil en de export bleef groeien.

Hoewel de Vietnamese economie en maatschappij al een tijd in een fase van digitalisering zit, heeft de crisis de vraag, en nood, aan meer doorgedreven digitalisering verder aangewakkerd. Dit biedt mogelijkheden voor technologiebedrijven met digitale oplossingen voor e-commerce, industrie, onderwijs, de overheid, de banksector, enz.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Volgens verschillende prognoses zal Vietnam één van de landen zijn dat relatief snel uit de crisis zou kunnen komen. Hoewel heel wat internationale bedrijven Vietnam al overwogen als investeringslocatie, bvb. in het kader van een China +1 strategie, gebeurt deze evolutie nu nog sneller en op een meer doorgedreven wijze. Dit biedt mogelijkheden voor bedrijven actief in logistiek, toeleveranciers aan industrie (zoals technologiebedrijven en machinebouwers), toeleveranciers aan de landbouw, enz.

Bovendien is het zo dat het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord in augustus 2020 in voege is getreden, wat op korte en middellange termijn interessante perspectieven voor Vlaamse exporteurs in zowat alle sectoren, en zal de aantrekkelijkheid van Vietnam als investerings- en handelspartner in het algemeen nog verder verhogen.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

17 januari 2022