U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Vietnam

1. Algemene toestand

Vietnam was één van de eerste landen dat getroffen werd door het coronavirus. De Vietnamese overheid heeft erg snel beperkende maatregelen genomen om de verspreiding in te dijken. Desondanks beleeft het land sinds 27 april 2021 een vierde COVID-golf, die ernstiger is dan de vorige, beperkte, uitbraken. Momenteel zijn er aanzienlijke uitbraken in verschillende provincies in Vietnam, met name in de noordelijke provincies Bac Giang en Bac Ninh, alsook in hoofdstad Hanoi en grootste stad Ho Chi Minh City. Ook in heel wat andere steden en provincies zijn er groeiende uitbraken. Onlangs verkondigde de Vietnamese overheid bovendien dat er een nieuwe 'strain' ontdekt zou zijn in het land, die een uiterst besmettelijke combinatie zou zijn van de Indiase en Britse variant. Het totaal aantal bevestigde besmettingen staat op op 31 mei 2021 op 7168, waarvan 2950 personen al genezen verklaard zijn. Er zijn tot nu toe 47 personen overleden ten gevolge van COVID-19. 

2. Voorzorgsmaatregelen

Om een verdere verspreiding van het virus te vermijden heeft de overheid sinds 27 april opnieuw een aantal maatregelen genomen:

  • Er zijn aanzienlijke inreisbeperkingen van kracht. De facto is er een quasi volledig inreisverbod in Vietnam voor onbepaalde tijd. Enkel bepaalde categorieën van internationale reizigers kunnen onder strikte voorwaarden naar Vietnam reizen. Het gaat o.a. over diplomaten, internationale experten, internationale investeerderders, etc. De voorwaarden betreffen speciale toelatingen om het land in te kunnen reizen, 21 dagen verplichte en strikte quarantaine bij aankomst, etc.
  • Tot 14 juni 2021 mogen er geen internationale vluchten landen in Ho Chi Minh City; in Hanoi is dit voorlopig tot 7 juni 2021 het geval. De verwachting is dat deze maatregelen nog verlengd zullen worden.
  • In Ho Chi Minh City is van 31 mei 2021 gedurende 14 dagen een periode van 'social distancing' aangekondigd, die stelt dat enkel essentiële verplaatsingen nog toegestaan zijn.
  • Mondmaskers zijn verplicht in het openbaar.
  • Binnenlandse vluchten verlopen grotendeels normaal, maar interprovinciaal reizen is in bepaalde gevallen onderhevig aan beperkingen en zelfs verplichte quarantaine, afhankelijk van de provincie/stad/district van waar een reiziger afkomstig is.
  • Bedrijven opereren in de meeste provincies grotendeels normaal, mits inachtneming van een aantal hygiënische voorzorgsmaatregelen. In de provincies Bac Giang en Bac Ninh zijn de grote uitbraken wel gesitueerd in een aantal industriezones, met beperkingen als gevolg. Ook in Ho Chi Minh City zijn er sterke beperkingen door de 'social distancing' fase die op 31 mei in voege is gegaan.
  • Zakelijke en sociale bijeenkomsten zijn grotendeels afgelast. 
  • De meeste horeca is gesloten, behalve voor afhaal/delivery.
  • Scholen zijn in de meeste provincies gesloten en overgestapt op online lesgeven tot het einde van het schooljaar.

3. Exitstrategie

Vietnam heeft tot voor kort sterk gerekend op een efficiënt en doorgedreven systeem van contact tracing, om nieuwe uitbraken zo beperkt mogelijk te houden in kleine clusters. In de huidige vierde golf blijkt deze strategie moeizamer te verlopen, door de snelheid waarmee het virus rond zich heen grijpt. De omslag naar een vaccinatiestrategie, waar tot nu toe weinig rond gewerkt werd, is plots acuut. De Vietnamese overheid schakelt nu snel hoger in onderhandelingen met de verschillende vaccinproducenten, in de hoop om de vaccinaties van de bevolking in de loop van 2021 op te starten. 

Het afleveren van visa voor internationale reizigers is nog niet hernomen, waardoor er de facto nog steeds een inreisverbod geldt voor Vietnam. De Vietnamese overheid laat wel toe dat diplomaten, investeerders, 'internationale experts', e.d. inreizen in Vietnam onder zeer strikte voorwaarden. Zo worden deze personen verplicht getest op COVID-19, en moeten ze bij aankomst in Vietnam 21 dagen in quarantaine gaan. In de eerste helft van juni zijn er extra beperkingen ingesteld, die inkomend internationaal vliegverkeer in Ho Chi Minh City en Hanoi onmogelijk maken.

4. Economie

a. Economische impact

De uitbraak van het COVID-19 virus en de genomen maatregelen van de Vietnamese overheid hebben een impact op de Vietnamese economie. China, Zuid-Korea, Japan, de VS en de EU zijn immers belangrijke handelspartners voor Vietnam. De geldende inreisbeperkingen in Vietnam, de lokaal genomen voorzorgsmaatregelen en de globale economische situatie, hebben een zware impact of handel, industrie en toerisme in Vietnam.

Volgens het ‘World Economic Outlook’ rapport van het IMF, bedroeg de economische groei van Vietnam in 2020 2,9%. 

Het is onduidelijk hoe groot de concrete impact in haar totaliteit is op het Vietnamese bedrijfsleven. Maar het is duidelijk dat sectoren als horeca en toerisme sterk te lijden hebben onder de geldende beperkingen. De industriële sector boert vooralsnog relatief goed, door het sterke exportmodel van de Vietnamese overheid: internationale bedrijven blijven investeren in Vietnam om lokaal te produceren, en vervolgens hun goederen wereldwijd te exporteren. De vele vrijhandelsakkoorden die Vietnam heeft afgesloten, waaronder het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord dat in 2020 in voege is getreden, ondersteunen dit beleid in sterke mate.

Vraag zal zijn welke invloed de huidige situatie zal hebben op de economische toekomst van Vietnam.

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

De Vietnamese overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de bevolking en bedrijven. 

d. Economische vooruitzichten

Volgens het ‘World Economic Outlook’ rapport van het IMF bedroeg de economische groei in Vietnam 2,9% in 2020, met een schatting van 6,5% voor 2021. De vraag zal zijn hoe realistisch die schatting is gezien de huidige, ernstige COVID-golf die voor nieuwe en extra beperkingen zorgt. 

e. Opportuniteiten op korte termijn

Door de tot nog toe kordate en efficiënte aanpak van de COVID-19 crisis door de Vietnamese overheid, verliep het leven in Vietnam tot voor kort vrij normaal. Heel recent zijn er weliswaar nieuwe beperkingen, maar algemeen blijft de binnenlandse vraag bestaan. Industriële productie blijft relatief op peil, de export blijft groeien.

Hoewel de Vietnamese economie en maatschappij al een tijd in een fase van digitalisering zit, heeft de crisis de vraag, en nood, aan meer doorgedreven digitalisering verder aangewakkerd. Dit biedt mogelijkheden voor technologiebedrijven met digitale oplossingen voor e-commerce, industrie, onderwijs, de overheid, de banksector, enz.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Volgens verschillende prognoses zal Vietnam één van de landen zijn dat relatief snel uit de crisis zou kunnen komen. Hoewel heel wat internationale bedrijven Vietnam al overwogen als investeringslocatie, bvb. in het kader van een China +1 strategie, gebeurt deze evolutie nu nog sneller en op een meer doorgedreven wijze . Dit biedt mogelijkheden voor bedrijven actief in logistiek, toeleveranciers aan industrie (zoals technologiebedrijven en machinebouwers), toeleveranciers aan de landbouw, enz.

Bovendien is het zo dat het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord in augustus 2020 in voege is getreden, wat op korte en middellange termijn interessante perspectieven voor Vlaamse exporteurs in zowat alle sectoren, en zal de aantrekkelijkheid van Vietnam als investerings- en handelspartner in het algemeen nog verder verhogen.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

1 juni 2021