U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Vietnam

1. Algemene toestand

Vietnam was één van de eerste landen dat getroffen werd door het coronavirus. De Vietnamese overheid heeft erg snel beperkende maatregelen genomen om de verspreiding in te dijken. Desondanks beleefde het land tussen 25 juli en begin september 2020 een tweede golf. Drie maanden later, eind november 2020 werden opnieuw enkele lokale besmettingen genoteerd in Ho Chi Minh City. De bron kon echter onmiddellijk worden vastgesteld, en deze besmettingen zijn op erg korte termijn en kordaat ingedijkt, waardoor het risico op een wijdere uitbraak beperkt lijkt. Het totaal aantal bevestigde besmettingen staat op 1366, waarvan 1220 personen al genezen verklaard zijn. Er zijn tot nu toe 35 personen overleden ten gevolge van COVID-19, allen tijdens de tweede golf. 

2. Voorzorgsmaatregelen

Om een verdere verspreiding van het virus te vermijden heeft de overheid een aantal maatregelen genomen:

  • Er zijn aanzienlijke inreisbeperkingen van kracht. De facto is er een quasi volledig inreisverbod in Vietnam voor onbepaalde tijd. Enkel bepaalde categorieën van internationale reizigers kunnen onder strikte voorwaarden naar Vietnam reizen. Het gaat o.a. over diplomaten, internationale experten, internationale investeerderders, etc. De voorwaarden betreffen speciale toelatingen om het land in te kunnen reizen, quarantaine bij aankomst, etc.
  • In de meeste plaatsen zijn de hernomen 'social distancing' maatregelen opgeheven.
  • Mondmaskers zijn verplicht in het openbaar.
  • Binnenlandse vluchten verlopen normaal. 
  • Bedrijven opereren normaal, mits inachtneming van een aantal hygiënische voorzorgsmaatregelen.
  • Zakelijke en culturele events worden terug hernomen.

3. Exitstrategie

Hoewel Vietnam een lange periode van schoolsluitingen heeft gekend (februari - mei 2020), en er een 4-tal weken een semi-lockdown ('national social distancing policy') ingesteld werd, zijn scholen, handelszaken, horeca, e.d. terug open gegaan in de loop van mei 2020.

Het binnenlands vliegverkeer (zowel het aantal aangevlogen bestemmingen als het aantal dagelijkse vluchten) werd sinds 23 april terug uitgebreid en verloopt ondertussen terug normaal. Enkel van/naar Da Nang was er in augustus geen vliegverkeer mogelijk, maar deze restrictie is ondertussen ook opgeheven.

Het afleveren van visa voor internationale reizigers is nog niet hernomen, waardoor er de facto nog steeds een inreisverbod geldt voor Vietnam. De Vietnamese overheid laat wel toe dat diplomaten, investeerders, 'internationale experts', e.d. inreizen in Vietnam onder zeer strikte voorwaarden. Zo worden deze personen verplicht getest op COVID-19, en moeten ze bij aankomst in Vietnam 15 dagen in quarantaine gaan.

4. Economie

a. Economische impact

De uitbraak van het COVID-19 virus en de genomen maatregelen van de Vietnamese overheid hebben een impact op de Vietnamese economie. China, Zuid-Korea, Japan, de VS en de EU zijn immers belangrijke handelspartners voor Vietnam. De geldende inreisbeperkingen in Vietnam, de lokaal genomen voorzorgsmaatregelen en de globale economische situatie, hebben een zware impact of handel, industrie en toerisme in Vietnam.

Volgens het ‘World Economic Outlook’ rapport van het IMF, gepubliceerd op 15 april 2020, wordt de economische groei van Vietnam voor 2020 geschat op 2,7%. Eerder in april verschenen soortgelijke prognoses van Fitch Solutions (2,8%), de Wereldbank (4,9%) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (4,8%). Hoewel deze cijfers nogal verschillen van elkaar, is de algemene verwachting wel dat de economische groei in Vietnam in 2020 hoger zou liggen dan in naburige landen, zoals Thailand, Indonesië en de Filipijnen.

Het is onduidelijk hoe groot de concrete impact in haar totaliteit is op Vietnamese bedrijven. Een aantal gepubliceerde rapporten en nieuwsberichten geven echter een indicatie.

Volgens een studie van de National Economics University van begin april 2020 blijkt dat 65,5% van de bevraagde Vietnamese ondernemingen hun reguliere operationele uitgaven verlaagd hebben om de impact van de situatie tegen te gaan. 35,3% heeft bovendien personeel moeten laten afvloeien, 34% heeft lonen van werknemers moeten verlagen, 34,7% heeft de activiteiten tijdelijk opgeschort en 15,1% heeft zijn bedrijfsmodel moeten aanpassen.

In Ho Chi Minh City, de grootste stad van Vietnam, werden meer dan 1500 faillissementen genoteerd in het eerste kwartaal van 2020, wat 54,5% meer is dan in dezelfde periode in 2019. In dezelfde periode werden er 20.000 werknemers in de toeristische sector in Ho Chi Minh City, ontslagen of technisch werkloos. De toeristische sector in de stad kende in het eerste kwartaal een omzetdaling van 42,5%.

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

De Vietnamese overheid voorziet een aantal maatregelen voor de bevolking en bedrijven.

De centrale en provinciale overheden hebben momenteel een gezamenlijk budget van 62 biljoen VND voor bijkomende uitkeringen voorzien. Begunstigden zijn onder meer personen die hun job verloren hebben, personen die sociale uitkeringen genieten, kleine zelfstandigen wiens zaak tijdelijk gesloten is, enz. In totaal zijn er zeven groepen van begunstigden. Elk van hen ontvangt 500.000 VND tot VND 1,8 miljoen VND per maand, gedurende een periode van drie maanden.

De overheid voorziet een financieel steunpakket van 600 biljoen VND via 20 commerciële banken, met het oog op schuldherschikkingen, intrestverlagingen en kwijtschelding van intresten.

Het Ministerie van Financiën voorziet een fiscaal steunpakket ten belope van 180 biljoen VND, met het oog op uitgestelde BTW-betalingen enerzijds, en uitgestelde betaling van huur aan de overheid i.h.k.v. de verhuur van grond door de overheid anderzijds.

Het Ministerie van Handel en Industrie, samen met EVN (Electricity of Vietnam), voorzien een steunpakket van 11 biljoen VND ter ondersteuning van elektriciteitsconsumptie.

Het Ministerie van Informatie en Communicatie voorziet een steunpakket van 15 biljoen VND ter ondersteuning van een aantal maatregelen genomen door de telecomsector (uitbreiding internetbandbreedte, installatie extra 4G capaciteit, voorzien van extra data voor consumenten, enz.)

Daarnaast wordt er ook bekeken om een tijdelijke belastingverlaging door te voeren voor bedrijven.

Verder is het ook zo dat de lokale overheden initiatieven opzetten om de lokale, intra-provinciale en internationale handel te promoten. Zo worden er B2B-events opgezet voor bedrijven gevestigd in verschillende provincies, en vinden er heel wat workshops en seminaries plaats om Vietnamese bedrijven in te lichten over het pas geratificeerde EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord.

d. Economische vooruitzichten

Volgens het ‘World Economic Outlook’ rapport van het IMF, gepubliceerd op 15 april 2020, wordt de economische groei in Vietnam geschat op 7% in 2021. De Vietnamese overheid heeft 7% jaarlijkse economische groei eveneens als doel gesteld voor de periode 2021-25.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Door de kordate en efficiënte aanpak van de COVID-19 crisis door de Vietnamese overheid, verloopt het leven in Vietnam vrij normaal. De binnenlandse vraag blijft bestaan, en groeien. Industriële productie blijft relatief op peil, de export blijft groeien.

Hoewel de Vietnamese economie en maatschappij al een tijd in een fase van digitalisering zit, heeft de crisis de vraag, en nood, aan meer doorgedreven digitalisering verder aangewakkerd. Dit biedt mogelijkheden voor technologiebedrijven met digitale oplossingen voor e-commerce, industrie, onderwijs, de overheid, de banksector, enz.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Volgens voorzichtige prognoses zal Vietnam één van de landen zijn dat relatief snel uit de crisis zou kunnen komen, en dat, zelfs voor 2020, nog een relatief hoge groei zou kunnen noteren in vergelijking met andere landen in de regio. Hoewel heel wat internationale bedrijven Vietnam al overwogen als investeringslocatie, bvb. in het kader van een China +1 strategie, wordt verwacht dat deze evolutie nu sneller en op een meer doorgedreven wijze zal gebeuren. Dit biedt mogelijkheden voor bedrijven actief in logistiek, toeleveranciers aan industrie (zoals technologiebedrijven en machinebouwers), toeleveranciers aan de landbouw, enz.

Bovendien is het zo dat het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord op 8 juni geratificeerd werd door de Vietnamese overheid. Het akkoord is op 1 augustus 2020 in voege getreden, en biedt op korte en middellange termijn interessante perspectieven voor Vlaamse exporteurs in zowat alle sectoren, en zal de aantrekkelijkheid van Vietnam als investerings- en handelspartner in het algemeen nog verder verhogen.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

7 december 2020