U bent hier

Coronavirus: de toestand in Uruguay

Algemene toestand

Uruguay is minder getroffen door de pandemie dan de landen in de regio en heeft de crisis goed beheerd. De eerste gevallen van COVID in Uruguay dateren van maart 2020, maar pas in het laatste kwartaal van 2020 en begin 2021 was er een toename van de besmettingen en sterfgevallen. Toen de eerste gevallen in maart 2020 werden aangekondigd, werd quarantaine sterk aanbevolen, maar was het nooit verplicht. 

De COVID-19-vaccinatiecampagnes begonnen in maart 2021 en behoorden tot de snelste in de regio en droegen bij aan een duidelijke verbetering van de gezondheidscrisis. Op 1 november 2021 heropende Uruguay zijn grenzen voor volledig gevaccineerde buitenlanders. Het is niet nodig om een PCR- of antigeentest te presenteren om het land binnen te komen. 

Op 4 april 2022 besloot de regering de gezondheidsnoodtoestand op te heffen. Momenteel beleeft het land een gunstig epidemiologisch moment. Het aantal nieuwe gevallen per week neemt af, net als de bezetting van matige en intensieve zorgbedden en de ernst van de ziekte in termen van het aantal sterfgevallen per 100.000 inwoners. Deze factoren, samen met het percentage gevaccineerde mensen en de extra immunisatie gegenereerd door de omicron-variantgolf, hebben bijgedragen tot de aangekondigde beslissing. Het opheffen van de gezondheidsnoodtoestand betekent dat het gebruik van mondmaskers op specifieke plaatsen wordt aanbevolen, maar niet verplicht is, zoals in ziekenhuizen, langverblijfvoorzieningen voor ouderen, plaatsen waar maaltijden worden bereid, voor gezondheidspersoneel, vervoer en afgesloten plaatsen waar een hoge concentratie mensen is. 

Meer dan 80% van de bevolking kreeg het tweede vaccin en 64% het derde toegediend. Het zal niet langer nodig zijn om de capaciteitslimieten in afgesloten ruimtes, shows, bioscopen, evenementenlocaties en sporthallen te respecteren.  

Reizen naar Uruguay

Reizen naar Uruguay is toegestaan voor Uruguayaanse staatsburgers, buitenlandse residenten alsook niet-residerende buitenlanders met een volledig vaccinatieschema of die maximum 90 dagen geleden positief testten, onder strikte naleving van bepaalde voorwaarden. Niet-residerende buitenlanders die geen volledig vaccinatieschema hebben en om humanitaire, familiale of professionele redenen naar Uruguay willen reizen, moeten een uitzonderlijke toestemming aanvragen bij de bevoegde Uruguayaanse autoriteiten. Ze dienen eveneens een negatieve PCR-test van maximum 72u oud voor te leggen. 

Elke reiziger naar Uruguay dient eveneens het online Health Affidavit formulier in te vullen. 

Meer info is terug te vinden op de site van de Uruguayaanse overheid, van het Uruguayaanse ministerie van Volksgezondheid (beide sites zijn in het Spaans) of op de site van Buitenlandse zaken

Economie

Economische impact

In 2020 registreerde Uruguay een daling van het activiteitsniveau en van het bbp met 5,9%, COVID-19 heeft repercussies gehad op verschillende fronten. Covid-maatregelen hebben tot een drastische daling van de activiteit in tal van sectoren geleid. Daarbij komt het bijna totale verdwijnen van inkomsten uit toerisme, één van de belangrijkste sectoren voor het land. Bovendien verminderde de vraag naar goederen uit buitenlandse markten, vooral in de eerste helft van 2020. Ten slotte verslechterden de economische en inkomensverwachtingen wat dan weer een negatief effect had op de consumptie. 

In 2021 groeide de Uruguayaanse economie opnieuw met 4,4%. De economische en sociale steunmaatregelen die zijn opgenomen in het Coronafonds en het hoge vaccinatieniveau, hebben een zeer dynamische activiteit in 2021 mogelijk gemaakt, vooral in het laatste kwartaal. Volgens gegevens uit het rapport van de nationale rekeningen van de Centrale Bank (BCU) vond de groei plaats in alle sectoren, maar voornamelijk in de handel, restaurants en hotels, industrie, bouw, professionele activiteiten en landbouw. Uruguay, als exporteur van agro-industriële goederen, met China als belangrijkste handelspartner, had in 2021 het geluk dat de exportvraag en de exportprijzen stegen. De goederenexport van Uruguay steeg in 2021 met 43%, in totaal US $ 11.549 miljoen. De invoer van goederen, exclusief olie en derivaten, bedroeg in 2021 in totaal US $ 8.964 miljoen, een stijging van 32% ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Relancemaatregelen

De Uruguayaanse overheid nam de afgelopen jaren, sinds het uitbreken van de coronacrisis, tal van maatregelen om de economie en de liquiditeit in het land te ondersteunen. Het ging onder meer om belastinguitstel, een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen, speciale leningen voor bedrijven en ondersteuning van de meest kwetsbare groepen. 

De regering kondigde op 18 april 2022 aan dat er vanaf 1 juli een extra loonsverhoging komt van 2% voor overheidspersoneel en 3% voor pensioenen. De president suggereerde dat de particuliere sector dezelfde stap zou zetten, zodat de lonen in het hele land geen koopkracht verliezen en boven de inflatie blijven. Vandaag de dag ervaart de wereld een escalatie van de voedselprijzen veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en Uruguay is geen uitzondering. Het reële inkomen van de Uruguayanen daalde sterk in 2020 en herstelde gedeeltelijk in 2021. De stijging van de inflatie bedreigt echter opnieuw de koopkracht van de Uruguayaanse gezinnen. 

Economische vooruitzichten 

De economische groeiverwachtingen voor 2022 zijn goed. Economen en banken schatten dat het bbp van Uruguay in 2022 met 3,3% zal groeien. Met deze prognose zou Uruguay in 2022 de op drie na grootste economische groei hebben in de regio, na Colombia (+4,1%), Paraguay (+3,5%) en Bolivia (+3,4%). Voor 2023 wordt verwacht dat de Uruguayaanse economie met 2,6% zal groeien. 

Alles lijkt erop te wijzen dat de prijzen van grondstoffen voor de door Uruguay geëxporteerde producten hoog zullen blijven, maar ook dat de vraag sterk zal blijven. De export van goederen in 2022 zal naar verwachting met ongeveer 5% toenemen (tot meer dan US $ 12.000 miljoen). 

Extra cijfers betreffende Uruguays economische status:

  • In oktober 2021 bedroeg de werkloosheid 8% ten opzichte van 10,5% het jaar voordien.
  • De dollar in Uruguay sloot in 2021 af met de laagste toename in 11 jaar. Volgens de cumulatieve index steeg deze met 5,56%, een veel lagere stijging dan het jaar voordien. Toen bedroeg deze 13,4%. In 2021 vertoonde de dollar geen duidelijk gedrag. Het wisselde tussen maandelijkse stijgingen en dalingen, maar het vertoonde ook geen grote schommelingen.
  • De inflatie bedroeg in 2021 8%, lichtjes meer dan beoogd.
  • in 2021 bedroeg het begrotingstekort 4,4% van het BBP waar het doel van het Ministerie van Economie 4,9% was. De bruto overheidsschuld bedroeg 74% van het BBP. Analists verwachten dat het begrotingstekort in 2022 en 2023 zal verminderen.

Opportuniteiten op korte termijn 

Het land biedt voor elk bedrijf, dat innovatieve en aangepaste producten aanbiedt, kansen in de volgende sectoren:  

ICT - Software voor artificiële intelligentie, software voor de logistieke en mobiliteitssector, software voor telecom en Smart City, Fintech en beveiliging van digitale infrastructuren (bijvoorbeeld voor banken of gezondheidscentra). 

Medische sector - Belgische farmaciebedrijven staan bekend om hun kwaliteitsvolle producten dankzij R&D. Farmaceutische producten en biotechnologie zijn de tweede grootste import van Uruguay uit België, voornamelijk vaccins, reagentia en geneesmiddelen worden geïmporteerd. 

Er zijn kansen voor medische apparatuur, instrumenten en technologie voor ziekenhuizen en klinieken. De afgelopen twee jaar is er een toegenomen vraag naar geneesmiddelen en probiotica om de immuniteit te verhogen, snelle diagnostische kits, wellnessproducten, aromatherapie en fytotherapie. 

Bouw en Infrastructuur - Er zijn mogelijkheden voor bouwmaterialen, apparatuur en levering van nieuwe technologieën voor volgende subsegmenten: 

  • Spoorwegkennis, logistiek, haveninfrastructuur en baggerwerken; 
  • Energie-infrastructuur;
  • Sociale infrastructuurwerken, waaronder gevangenissen, gezondheidscentra, educatieve centra, sociale huisvesting, sportcomplexen, stedelijke voorzieningen en ontwikkelingen;
  • Er is een niche voor passieve constructies en een vraag naar knowhow over dit type eco-constructie voor woningbouw en kantoorprojecten. 

Clean Tech - Het gaat hier over energie, landbouw, afvalverwerking en mobiliteit. De explosieve groei van de vleesexport (slachthuizen), leerverwerking, zuivelsector, sojateelt en de aanwezigheid van voederpartijen zorgen voor een overloop van afvalproducten en agrochemicaliën in het water. Er is behoefte aan apparatuur en producten voor het recycleren en controleren van industrieel afvalwater. Eveneens zijn er samenwerkingen nodig in Montevideo en de gemeenten van het grootstedelijk gebied voor de verwerking van vast afval.  

Het Nationaal Waterbedrijf OSE gaat de komende vijf jaar aanbestedingen uitschrijven voor zuiveringsinstallaties en onderzoekt verder mogelijkheden voor drinkwaterprojecten. Het ministerie van Milieu is geïnteresseerd in watermonitoring. 

Groene waterstof - Er werd een overheidsfonds voor de groene waterstofsector opgericht, met als doel onderzoeks-, innovatie- en opleidingsprojecten te financieren. Dit biedt financiering en ondersteuning voor de bouw, productie en het gebruik van groene waterstof en haar derivaten. Hieronder vallen eveneens transport van zware ladingen of bussen, E-methanol, E-kerosine, groenbemester. Dit fonds biedt verschillende mogelijkheden qua hernieuwbare energiebron, schaalverdeling en locatie. De minimale schaal van het project zal 1,5 MW elektrolyservermogen zijn. De steun bedraagt maximaal 10 miljoen dollar in de vorm van niet-terugvorderbare financiering. Prioriteit wordt gegeven aan projecten met een snelle inbedrijfstelling. De laatst mogelijke datum van inbedrijfstelling is december 2025. 

Opportuniteiten op lange termijn 

H2U Offshore Program - Dit project heeft tot doel groene waterstof te produceren voor de export van offshore windparken.  

ANCAP (The National Administration of Fuels, Alcohol and Portland) werkt al enige tijd aan een offshore windenergie-investeringsmodel om groene waterstof te produceren in vier regio's van de jurisdictiewateren van het land, elk met vier blokken van 500 km2. Deze modellen zullen binnenkort aan geïnteresseerde bedrijven worden voorgelegd, via een reeks raadplegingen dat eveneens een modelcontract voor deze aanbestedingen zal omvatten. De voorgestelde blokconcessie is voor een periode van 25 jaar en omvat de installatie van een platform, een hydrolyzer en een groene ammoniakinstallatie. 

Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

3 juni 2022