U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Tsjechië

1. Algemene toestand

Tsjechië werd in het najaar weer sterk getroffen door de coronapandemie. Het grote verschil tussen voor- en najaar was, dat er geen harde lockdown kwam. De verplichting  een FFP2- of nanomasker te dragen in binnenruimtes en in openbaar vervoer blijft van kracht.

Vanaf november begonnen de coronacijfers terug te stijgen en op dit moment overheerst de omikronvariant. Men registreerde de voorbije week gemiddeld +/- 30.000 besmettingen per dag, maar de aantallen blijven toenemen. De overgrote meerderheid van de huidige zieken kent een mild verloop. Er liggen op dit ogenblik 1781 patiënten in het ziekenhuis.

U vindt meer info op het overheidsportaal: https://covid.gov.cz/en

2. Voorzorgsmaatregelen

Met het oog op de huidige situatie heeft de regering nieuwe maatregelen goedgekeurd. Vanaf 25 oktober werden de situaties waarin het gebruik van een mondmasker noodzakelijk is, enigszins uitgebreid. Dit geldt voor massa-evenementen en gedeeltelijk ook voor werkplekken. Vanaf november verandert de geldigheidsduur van PCR-tests van 7 dagen in 72 uur, en die van antigeentests van 72 uur in 24 uur.

Er werden nieuwe regels voor het testen van werknemers ingevoerd vanaf maandag 17 januari 2022. Het personeel wordt tweemaal per week getest met behulp van antigene zelftestkits. De eerstvolgende test van de werknemer vindt ten vroegste plaats op de derde dag na de vorige test. Indien de werknemer op de dag van de testdatum niet aan het werk is, wordt hij/zij op de dag van aankomst op de werkplek getest. Positief geteste werknemers worden vijf werkdagen in quarantaine geplaatst. Als de werknemer op het moment van quarantaine een PCR-test met een negatief resultaat ondergaat, wordt een einde gemaakt aan de quarantaine.

Op 27 december 2021 werden de regels voor inreizende buitenlanders aangescherpt. Buitenlanders (die gerechtigd zijn om in te reizen) die naar Tsjechië reizen, moeten vóór de reis een negatief PCR-testresultaat kunnen voorleggen. Deze verplichting geldt ook voor gevaccineerde personen en personen die in de laatste zes maanden hersteld zijn van COVID-19. Het is van toepassing op reizen vanuit alle landen, ongeacht de lokale besmettingscijfers. Personen die niet zijn ingeënt of die in de afgelopen zes maanden niet zijn hersteld van COVID-19, moeten tussen de 5e en 7e dag na aankomst een bijkomende PCR-test ondergaan. Deze eis geldt niet voor personen die zijn ingeënt met de boosterprik, kinderen onder de 12 jaar en kinderen in de leeftijdsgroep 12-18 jaar die volledig zijn gevaccineerd (boosterprik niet vereist).

Meer info en reisadviezen vindt u via:

3. Exitstrategie

In Tsjechië was op 26 januari 2022 63,04 % van de populatie ingeënt tegen COVID-19.

Vanaf 24 januari 2022 mogen personen en kinderen ouder dan 12 jaar 5 maanden na voltooiing van de vaccinatie een boosterdosis krijgen. Registratie vindt altijd plaats via het centrale reserveringssysteem. De boosterdosis wordt gegeven als de derde dosis na vaccinatie met Comirnaty, Spikevax en Vaxzevria en als de tweede dosis na Janssen. De gebruikte vaccins zijn Comirnaty- en Spikevax van PfizerBioNTech en Moderna. Jongeren van 12 tot 17 jaar krijgen enkel het Comirnaty-vaccin.

De vaccinatie in de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar vindt voornamelijk plaats in huisartsenpraktijken voor kinderen en jongeren en op vaccinatieplaatsen die dit mogelijk maken. Oudere tieners (16 en 17 jaar) kunnen op elke vaccinatiesite terecht. In het geval van Janssen wordt hervaccinatie aanbevolen na amper 2 maanden.

Alle winkels zijn geopend. Restaurants en contactdiensten zoals kappers kan men enkel met een bewijs van vaccinatie bezoeken, in de meeste gevallen gebruikt men de app Tečka.  Niet-gevaccineerden mogen restaurants, theaters, bioscopen en contactdiensten niet binnen.

4. Economie

a. Economische impact

De Tsjechische economie kreeg in 2020 een oplawaai door de impact van de coronapandemie waardoor ze met 6,1% kromp. Deze scherpe daling van het bbp is te wijten aan lagere bedrijfsinvesteringen, de zwakkere buitenlandse handel, maar ook aan lagere bestedingen van de huishoudens. Voor 2021 verwachten de economen een stijging van 2,8%. In 2021 zal de relance van de economie worden bepaald door twee hoofdfactoren: een lichte post-pandemische groei van de buitenlandse vraag en een herstel van de binnenlandse vraag.

De werkgelegenheid presteert al jaren bijzonder goed. In 2018 zat amper 2,2% van de beroepsbevolking zonder baan. In 2020 is de werkloosheid opgelopen tot 3%, in 2021 zou het werkloosheidspercentage verder stijgen tot 3,5%. Indien de regering de steunprogramma's zou afschaffen, zou de werkloosheidsgroei veel hoger zijn.

De loongroei zou gehandhaafd blijven met 3,5% (met 2,7% in reële termen).

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De overheid stelde steunpakketten ter waarde van miljarden kronen ter beschikking van de bedrijven. De regering liet daarvoor het begrotingstekort in 2020 sterk oplopen tot 367,4 miljard kronen (€13,9 miljard). Dit is het slechtste begrotingsresultaat in de geschiedenis.

De regering keurde voorstellen van de minister van Arbeid en Sociale Zaken goed om werknemers en werkgevers te ondersteunen in het kader van het zgn. antivirusprogramma. De maatregel beschermt ook bedrijven die indirect getroffen zijn door de gevolgen van overheidsbeperkingen om de pandemie te bestrijden. De verplicht gesloten bedrijven, maar ook degenen die afhaken vanwege het coronavirus, hebben recht op een schadevergoeding.

Het activeren van de zogenaamde 'Kurzarbeit' helpt alle ondernemingen om ontslagen te vermijden.

Voor de kleine en middelgrote bedrijven die getroffen werden door de pandemie werd een noodpakket aangekondigd, dit pakket kreeg de naam COVID en was aangekondigd in drie fases: COVID I, II, III. Het was mogelijk tot CZK 15 miljoen (€572.250) te lenen. Ondernemers konden bij commerciële banken een aanvraag indienen. Een storting van vier miljard kronen (€152,6 miljoen) in het Export Guarantee and Insurance Company-fonds (EGAP) heeft grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) geholpen om hun verplichtingen na te kunnen komen.

Daarnaast heeft de regering allerlei speciale subsidieprogramma´s goedgekeurd ter ondersteuning van ondernemers in de culturele en creatieve industrie, toerisme, busvervoer, gastronomie en huisvestingsfaciliteiten.

d. Economische vooruitzichten

De macro-economische prognose is opgesteld door de afdeling economisch beleid van het Tsjechische ministerie van Financiën. Het bevat een prognose voor het jaar 2021.

https://www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast/2021/macroecono...

e. Opportuniteiten op korte termijn

COVID-19 lijkt een catalysator te zijn voor verandering van het consumentengedrag, waarbij vooral e-commerce een enorme boost gekregen heeft. De situatie dwong de consument om onlinewinkelen uit te proberen, zelfs in segmenten waar dit voorheen niet bij hem opkwam. Consumenten werden gecharmeerd door de grote keuze en de goede (klanten)service. E-commercebedrijven grepen het momentum aan om nieuwe diensten te lanceren, bijvoorbeeld het versnellen van het proces van bestelling tot levering.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Deze situatie kan bedrijven helpen groeien als ze een product hebben dat voldoet aan de huidige veranderende behoeften van klanten. We zullen waarschijnlijk een toenemende interesse zien op gebieden zoals afstandsonderwijs, thuiswerkproducten en telegeneeskunde.

Het is duidelijk dat COVID-19 de implementatie van technologie zal versnellen. Zelfs in de huidige crisissituatie kunnen we technologie succesvol gebruiken. Robots zijn betrokken bij het desinfecteren van kamers, drones bewaken openbare ruimtes, gezichtsherkenningstechnologieën of mobiele toepassingen volgen de beweging van geïnfecteerde personen, wetenschappers betrekken kunstmatige intelligentie bij onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins, 3D-printers produceren beschermende uitrusting. Bedrijven openen de deur naar automatiseringstechnologieën zoals robotica en kunstmatige intelligentie. De introductie van innovaties zal nieuwe bedrijfsmodellen creëren in de productie en aanverwante industrieën, zoals de logistiek.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Tsjechië, zie:

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

30 januari 2022