U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Tsjechië

1. Algemene toestand

Tsjechië werd in het voorjaar zwaar getroffen door de coronapandemie. Tijdens de zomermaanden was de situatie gestabiliseerd, maar de laatste twee weken zijn de coronacijfers echter terug aan het stijgen en op dit moment worden ongeveer 6.000 besmettingen per dag geregistreerd. 

U vindt meer info op het overheidsportaal  https://covid.gov.cz/en

2. Voorzorgsmaatregelen

Met het oog op de huidige situatie heeft de regering nieuwe maatregelen goedgekeurd. Vanaf 25 oktober werden de situaties waarin het gebruik van een mondmasker noodzakelijk is, enigszins uitgebreid. Dit geldt voor massa-evenementen en gedeeltelijk ook voor werkplekken. Vanaf november verandert de geldigheidsduur van PCR-tests van 7 dagen in 72 uur, en die van antigeentests van 72 uur in 24 uur. Voortaan zullen preventieve tests alleen gratis zijn voor beperkte bevolkingsgroepen: alleen personen jonger dan 18 jaar, personen die gevaccineerd zijn met de eerste dosis van het COVID-19-vaccin en personen die niet gevaccineerd kunnen worden wegens contra-indicaties zullen gedekt blijven voor de huidige testfrequentie, i.e. één antigeentest per week en twee PCR-tests per maand.

Met ingang van 27 oktober 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid de beschermingsmaatregel betreffende de voorwaarden voor binnenkomst in Tsjechië geactualiseerd. De wijzigingen omvatten een versoepeling van de maatregelen voor de binnenkomst van kinderen in de leeftijdsgroep van 0-12 jaar waarvoor geen epidemiologische maatregelen meer gelden. Voor aankomsten van niet-gevaccineerden uit landen met een hoog of zeer hoog risico op overdracht van COVID-19 is de verplichting tot zelfisolatie na binnenkomst op het grondgebied opgeheven totdat een negatieve testuitslag is verkregen (indien de uitzondering op de testplicht niet van toepassing is). Zij zijn echter verplicht het aankomstformulier in te vullen (https://plf.uzis.cz/) en het is echter wel noodzakelijk om gedurende de betrokken periode een FFP2-masker of een nanomasker te dragen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een wijziging van de Beschermingsmaatregel betreffende de voorwaarden voor binnenkomst in de Tsjechische Republiek uitgevaardigd, die op 30 september 2021 van kracht werd. De geconsolideerde versie in het Engels vindt u op deze pagina: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 

Meer info en reisadviezen vindt u via:

3. Exitstrategie

In Tsjechië zijn al 6.075.115 mensen volledig ingeënt tegen COVID-19 (situatie op 29 oktober 2021). 

Diegenen die geen volledige vaccinatie kunnen bewijzen, moeten ofwel aantonen dat zij in de 180 voorgaande dagen een besmetting doormaakten ofwel een geldige test voorleggen. 

Alle winkels zijn geopend. Restaurants en contactdiensten zoals kappers kan men enkel met negatieve test of met een bewijs van vaccinatie bezoeken.

Er werd een COVID-portaal opgezet met informatie over het dagelijks leven met coronavirus: https://covid.gov.cz/en/ 

4. Economie

a. Economische impact

De Tsjechische economie kreeg in 2020 een oplawaai door de impact van de coronapandemie waardoor ze met 6,1% kromp. Deze scherpe daling van het bbp is te wijten aan lagere bedrijfsinvesteringen, de zwakkere buitenlandse handel, maar ook aan lagere bestedingen van de huishoudens. Voor 2021 verwachten de economen een stijging van 2,8%. In 2021 zal de relance van de economie worden bepaald door twee hoofdfactoren: een lichte post-pandemische groei van de buitenlandse vraag en een herstel van de binnenlandse vraag.

De werkgelegenheid presteert al jaren bijzonder goed. In 2018 zat amper 2,2% van de beroepsbevolking zonder baan. In 2020 is de werkloosheid opgelopen tot 3%, in 2021 zou het werkloosheidspercentage verder stijgen tot 3,5%. Indien de regering de steunprogramma's zou afschaffen, zou de werkloosheidsgroei veel hoger zijn.

De loongroei zou gehandhaafd blijven met 3,5% (met 2,7% in reële termen).

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De overheid stelde steunpakketten ter waarde van miljarden kronen ter beschikking van de bedrijven. De regering liet daarvoor het begrotingstekort in 2020 sterk oplopen tot 367,4 miljard kronen (€13,9 miljard). Dit is het slechtste begrotingsresultaat in de geschiedenis.

De regering keurde voorstellen van de minister van Arbeid en Sociale Zaken goed om werknemers en werkgevers te ondersteunen in het kader van het zgn. antivirusprogramma. De maatregel beschermt ook bedrijven die indirect getroffen zijn door de gevolgen van overheidsbeperkingen om de pandemie te bestrijden. De verplicht gesloten bedrijven, maar ook degenen die afhaken vanwege het coronavirus, hebben recht op een schadevergoeding.

Het activeren van de zogenaamde 'Kurzarbeit' helpt alle ondernemingen om ontslagen te vermijden.

Voor de kleine en middelgrote bedrijven die getroffen werden door de pandemie werd een noodpakket aangekondigd, dit pakket kreeg de naam COVID en was aangekondigd in drie fases: COVID I, II, III. Het was mogelijk tot CZK 15 miljoen (€572.250) te lenen. Ondernemers konden bij commerciële banken een aanvraag indienen. Een storting van vier miljard kronen (€152,6 miljoen) in het Export Guarantee and Insurance Company-fonds (EGAP) heeft grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) geholpen om hun verplichtingen na te kunnen komen.

Daarnaast heeft de regering allerlei speciale subsidieprogramma´s goedgekeurd ter ondersteuning van ondernemers in de culturele en creatieve industrie, toerisme, busvervoer, gastronomie en huisvestingsfaciliteiten.

d. Economische vooruitzichten

De macro-economische prognose is opgesteld door de afdeling economisch beleid van het Tsjechische ministerie van Financiën. Het bevat een prognose voor het jaar 2021.

https://www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast/2021/macroecono...

e. Opportuniteiten op korte termijn

COVID-19 lijkt een katalysator te zijn voor het veranderen van het consumentengedrag, waarbij vooral e-commerce een enorme boost gekregen heeft. De situatie dwong de consument om onlinewinkelen uit te proberen, zelfs in segmenten waar dit voorheen niet bij hem opkwam. Consumenten werden gecharmeerd door de grote keuze en de goede (klanten)service. E-commercebedrijven grepen het momentum aan om nieuwe diensten te lanceren, bijvoorbeeld het versnellen van het proces van bestelling tot levering.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Deze situatie kan bedrijven helpen groeien als ze een product hebben dat voldoet aan de huidige veranderende behoeften van klanten. We zullen waarschijnlijk een toenemende interesse zien op gebieden zoals afstandsonderwijs, thuiswerkproducten en telegeneeskunde.

Het is duidelijk dat COVID-19 de implementatie van technologie zal versnellen. Zelfs in de huidige crisissituatie kunnen we technologie succesvol gebruiken. Robots zijn betrokken bij het desinfecteren van kamers, drones bewaken openbare ruimtes, gezichtsherkenningstechnologieën of mobiele toepassingen volgen de beweging van geïnfecteerde personen, wetenschappers betrekken kunstmatige intelligentie bij onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins, 3D-printers produceren beschermende uitrusting. Bedrijven openen de deur naar automatiseringstechnologieën zoals robotica en kunstmatige intelligentie. De introductie van innovaties zal nieuwe bedrijfsmodellen creëren in de productie en aanverwante industrieën, zoals de logistiek.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Tsjechië, zie:

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

29 oktober 2021