U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Thailand

1. Algemene toestand

Dagelijks worden op dit moment ongeveer 50.000 nieuwe gevallen genoteerd (25.000 door PCR bevestigde gevallen en 25.000 vermoedelijke gevallen door ATK-testen vastgesteld), en een 100-tal sterfgevallen (dit laatste is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie). Het aantal PCR-testen blijft laag (ongeveer 30% van de testen komt positief terug). In totaal staat de teller in Thailand nu op ongeveer 4 miljoen gevallen en 26.000 overledenen. Momenteel is 72% van de bevolking volledig gevaccineerd (in de meeste gevallen Sinovac, Sinopharm en lokaal geproduceerde AstraZeneca). 

Sinds 1 april 2022 werden de regels voor inkomende reizigers in Thailand danig versoepeld, wat zakenreizen terug mogelijk maakt. 
Een PCR-test vóór afreis naar Thailand is niet meer nodig. Er is wel nog een PCR-test bij aankomst en een verplichte 1 nacht hotelquarantaine. Het is goed mogelijk dat ook deze laatste vereiste op korte termijn zal wegvallen. Op voorhand moet nog altijd een Thailand Pass worden aangevraagd via https://tp.consular.go.th/ 
Ook hier is sprake dat deze binnenkort zou afgeschaft worden. Men dient bij de aanvraag van de Thailand Pass ook een ziekteverzekering voor te leggen met een minimale dekking van 20.000 USD (totale dekking; niet specifiek covid-gerelateerd).
De meest update informatie kan steeds geraadpleegd worden op de website van de Thaise ambassade in Brussel :
https://www.thaiembassy.be/

Hou er wel rekening mee dat een positieve PCR-test in Thailand nagenoeg automatisch zal leiden tot een verplicht verblijf van minimum 10 dagen in hotel/ziekenhuis/hospitel. En dit op eigen kosten. Probleem hierbij is dat soms ook verzekeringen hier niet in zullen tussenkomen, zeker als het gaat om asymptomatische gevallen en/of een verblijf in quarantainehotel.

Omdat de situatie constant verandert, is het essentieel om de meest recente informatie i.v.m. de afreismogelijkheden voor reizigers uit België en de vereiste procedure te raadplegen op de website van de Thaise Ambassade in Brussel, waar u de enige correcte informatie vindt.

2. Voorzorgsmaatregelen

Sinds 26 maart 2020 is een Emergency Decree van kracht, die ondertussen al 17 keer werd verlengd.

Voor verschillende provincies zullen verschillende regels gelden, ondermeer afhankelijk van een kleurencode die de ernst van de lokale covid-toestand weerspiegelt. In Bangkok -dat als 'Blue Zone' wordt bestempeld- is het leven in realiteit terug zo goed als normaal. Hou er wel rekening mee dat het dragen van een mondmasker verplicht is, ook in open lucht. Wie betrapt wordt zonder masker, riskeert een boete van 20.000 baht. 

3. Exitstrategie

Sinds 1 april 2022 werd Thailand verder geopend voor internationale reizigers. Meer details hierover in punt 1.

4. Economie

a. Economische impact

De economische impact is enorm. Al vóór de coronacrisis was Thailand in woelig economisch vaarwater terecht gekomen. De economische groei in 2019 was de laagste in 5 jaar, onder andere door de groeivertraging in China. In 2020 kelderde de economie met 6,1%. Toch was dit cijfer iets beter dan wat analisten in eerste instantie hadden gevreesd. Niettemin is Thailand de zwaarst getroffen economie in heel het Verre Oosten. Oorspronkelijk werd een mooi herstel verwacht voor 2021, maar een tweede en derde virusgolf gooiden roet in het eten. De groei in 2021 bedroeg uiteindelijk slechts 1,6%.

Thailand lééft van het toerisme. Bangkok is de meest bezochte stad ter wereld. Voor 2020 werden in Thailand 40 miljoen toeristen voorspeld. Het zijn er uiteindelijk 6-7 miljoen geworden en dit allemaal in de periode januari-maart. Sinds dan zijn er amper nog toeristen het land binnen gekomen. Voor het hele jaar 2021 kwamen er slechts 427.000 toeristen binnen. Vaak ging het dan nog om terugkerende Thais of expats. Sinds de eerste versoepelingen van november 2021 is er wel beterschap merkbaar. De eerste 3 maanden van 2022 kwamen er al meer toeristen binnen dan in het hele jaar 2021 (476.000). Dat is nog ver af van de pre-covid cijfers, maar er is wel hoop op een voorzichtig herstel van het toerisme. Niettemin, zolang landen als China (vanwaar in het verleden de meeste toeristen kwamen) zelf met strikte reismaatregelen zitten en zolang de procedure om naar Thailand af te reizen vrij complex blijft (en zolang COVID wereldwijd niet onder controle is natuurlijk), zullen deze cijfers helaas aan de lage kant blijven. Recent viel ook het toerisme vanuit Rusland stil, wat traditioneel ook een belangrijke bron was van toeristen (3,7% van het totaal). Gezien 1 op 6 Thais in de toerismesector werkt, heeft deze situatie een enorme impact op werkgelegenheid, inkomsten en lokale consumptie. Gedeeltelijk probeert men dit op te vangen door binnenlands toerisme te promoten (waarbij aan Thais cash vouchers en kortingen worden gegeven), maar dit levert niet het succes op waarop men had gehoopt.  

De productiesector heeft dan weer te kampen met onderbrekingen in de bevoorrading (o.a. chips en semiconductoren) en een drastische daling van de binnenlandse vraag. Export daarentegen, een belangrijke motor van de Thaise economie, herpakt zich momenteel goed (+19% in 2021) dankzij de robuuste economische heropleving van een aantal belangrijke exportmarkten (o.a. US, Japan, Vietnam, Australië). Een zwakkere Thaise baht speelt hierbij ook een helpende rol. Ook een stijging in investeringen, zowel publieke als private, droegen positief bij tot de groei in 2021.

Ook Thailand ontsnapt de laatste maanden niet aan stijgende inflatie omwille van supply chain problemen, stijgende transportkosten en de oorlog in Oekraïne, waardoor het risico op stagflatie reëel is geworden.

b. Handelsbelemmeringen

Thailand stelde een exportrestrictie in op mondmaskers; export van mondmaskers is enkel nog mogelijk met een exportlicentie die case by case kan toegekend worden op basis van enkele algemene principes. Dit is de enige nieuwe restrictie die Thailand heeft uitgevaardigd.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Een stimuluspakket ter waarde van 1,9 triljoen baht (ongeveer 50 miljard euro) werd op 7 april 2020 goedgekeurd door de regering, om de impact van de coronacrisis op de economie te verzachten. Dit pakket vult eerdere maatregelen aan die 'soft loans', schuldherschikking en tax incentives mogelijk maakten.

Van de 1,9 triljoen baht gaat 1 triljoen naar kmo's, boeren en werknemers (zowel in de formele als informele sector). Er wordt ook een budget van 400 miljard baht voorzien voor een Corporate Bond Liquidity Stabilisation Fund en 500 miljard baht in extra liquiditeit aan banken om hen in staat te stellen soft loans te geven aan ontleners die getroffen zijn door de crisis.

Heel wat Thais zijn tewerkgesteld in de informele sector, en vallen daarom niet onder de normale sociale zekerheid. Deze mensen, zoals taxichauffeurs, marktkramers, tourgidsen,... zijn ongetwijfeld het hardst getroffen. De overheid besliste om hen gedurende 3 maand een maandelijkse som van 5000 Baht cash te geven. Maar liefst 27 miljoen Thais dienden een aanvraag in, waarvan maximaal 9 miljoen goedgekeurd werden of zullen worden. Daarnaast wordt ook een budget voorzien voor de laagste inkomens (in de formele sector).

Om de economie te stimuleren verlaagde de Bank of Thailand de rente van 1,0 naar 0,75%. Dit is de derde renteverlaging op enkele maanden tijd omdat Thailand al met een economische vertraging af te rekenen had voor de coronacrisis echt begon toe te slaan.

Het is op dit moment onduidelijk of buitenlandse investeerders in Thailand gebruik zullen kunnen maken van de financiële incentives, gezien deze via de lokale commerciële banken verlopen op instructie van de Bank of Thailand. De Thaise Board of Investment nam wel concrete maatregelen om buitenlandse investeringen in de medische sector te ondersteunen.

d. Economische vooruitzichten

Thailand is de zwaarst getroffen economie in Zuidoost-Azië. De economie kelderde met 6,1% in 2020. In tegenstelling tot de Aziatische crisis eind jaren '90, is dit een crisis in alle geledingen van de economie. Toerisme is zonder twijfel de hardst getroffen sector, waarbij het helaas ook lang kan duren vooraleer de situatie zich normaliseert (als dat al het geval zal zijn). 1 op 6 Thais is werkzaam in de toeristische industrie. Deze crisis heeft dus een zware impact op de werkgelegenheid. Extra probleem hierbij is dat het voornamelijk kmo's zijn die het toerisme beheersen. Deze hebben over het algemeen een geringe financiële buffer om een dergelijke schok op te vangen.

Ook de industrie zal het zwaar te verduren krijgen. Met het stilvallen van China in het begin van de pandemie, kampte de sector met problemen in de bevoorrading. Iedereen ging ervanuit dat dit een tijdelijke zaak was, maar bijvoorbeeld het tekort aan semiconductoren en chips, en de vertraging op het containertransport blijft duren. De Thaise export werd heel hard getroffen in 2020, maar met het herstel van sommige belangrijke exportmarkten, lijkt de export terug aan de betere hand. De binnenlandse vraag (consumptie) daarentegen verzwakt verder. Te verklaren door het groot aantal Thais dat zonder inkomen zit, door het wegvallen van het toerisme en uitstelgedrag van consumptie in crisistijden.

De armoede in Thailand zat in stijgende lijn voor de uitbraak van deze crisis. Volgens de Wereldbank steeg het aantal armen van 4,85 tot 6,7 miljoen tussen 2015 en 2018. Het grote aantal aanvragen voor de cash hand-outs vanwege de regering, onderstreept de ernst van dit probleem. Hierbij komt dat veel van de armere provincies overleven met het geld dat familieleden die - vaak informeel - in de steden werken, terugsturen. Zonder een bestaand sociaal vangnet voor deze informele werkkrachten, dreigen deze provincies in toenemende armoede terecht te komen. Naar schatting 10 miljoen Thais moet overleven met minder dan 5 € per dag!

Het enige positieve is dat Thailand een vrij lage openbare schuld had (40% van het BBP), wat ruimte gaf voor de nodige fiscale politiek. Ondertussen is dit percentage wel al opgelopen tot 56%, waardoor de speling die de regering heeft een stuk kleiner wordt (60% wordt zowat als risico-plafond gezien).

Stagflatie is een reëel risico geworden omdat de voorzichtig herstellende economie samenvalt met een stijgende inflatie.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Social distancing is ook in Thailand de norm. E-commerce bloeit als nooit tevoren, eten aan huis en thuis koken hebben de plaats van restaurants ingenomen. Meteen biedt dit opportuniteiten voor producten en diensten die hierop kunnen inspelen.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Het is niet ondenkbaar dat Thailand op langere termijn gaat kijken naar een grotere geografische spreiding voor zijn sourcing. Dit kan mogelijkheden bieden voor onze Vlaamse exporteurs. Buitenlandse investeerders zullen in de toekomst ook voorzichtig zijn om alle eieren in dezelfde (Chinese) mand te leggen. Ook hier zou Thailand -samen met andere landen zoals Vietnam- van kunnen profiteren.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

12 april 2022