U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Thailand

1. Algemene toestand

Op 27 juli telde Thailand officieel 3291 personen met het Covid-19 virus. Er vielen tot op heden 58 dodelijke slachtoffers te betreuren. Sinds ongeveer 2 maand zijn er in Thailand geen lokale besmettingen meer. De weinige gevallen die nu nog worden genoteerd, zijn allemaal gerepatrieerde Thais (die nagenoeg onmogelijk mensen lokaal kunnen besmetten gezien zij 2 weken in staatsquarantaine moeten doorbrengen bij aankomst in Thailand).

Een update van de cijfers kan gecheckt worden op de website van het Thaise Department of Disease Control: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

Sinds 26 maart is een Emergency Decree van kracht, die ondertussen verlengd werd tot eind augustus. Buitenlandse bezoekers (toeristen, zakenreizigers) kunnen het land niet meer binnen. Sinds 1 juli zijn de regels hierrond wel versoepeld en zijn de grenzen open voor bepaalde categorieën van buitenlandse reizigers, mits toestemming van de Thaise ambassade: personen op uitnodiging van de overheid, ouders, echtgenoten en kinderen van een Thaise onderdaan, personen met een geldige werkvergunning en hun gezinsleden, personen met een geldige verblijfsvergunning, studenten aan erkende onderwijsinstellingen en hun ouders, personen die een medische behandeling ondergaan in Thailand en hun begeleiders, diplomaten en hun gezinsleden. De grenzen blijven gesloten voor toeristen. Er gelden nog steeds beperkingen op commerciële vluchten naar Thailand. Reizigers zijn aangewezen op Thaise repatriëringsvluchten. De reizigers worden onderworpen aan 14 dagen quarantaine op eigen kosten.

2. Voorzorgsmaatregelen

Sinds 26 maart is een Emergency Decree van kracht, minimaal tot eind augustus.

Verder is de toestand in Thailand stilaan terug normaal. De avondklok is niet meer van kracht; winkels, scholen, restaurants, bars,... zijn allemaal terug open (behalve deze die nooit meer zullen openen; vaak zijn dat de zaken die zich voornamelijk richten op buitenlandse toeristen, die er dus niet meer zijn). Het Nieuwe Normaal betekent wel dat mondmaskers in veel plaatsen verplicht zijn, de temperatuur wordt gemeten bij aankomst, en er regels zijn rond social distancing.

De grootste verandering is dat het tot op vandaag voor buitenlanders zo goed als onmogelijk is om naar Thailand te komen, en inkomende buitenlandse vluchten voor het merendeel nog verboden zijn. (zie onder 'Algemene toestand')

3. Exitstrategie

Met uitzondering van de Noodtoestand die minimaal nog tot eind augustus van kracht blijft, heeft het normale leven zich in Bangkok en de rest van Thailand terug hernomen.

Het meten van de temperatuur en het registreren (via een app of manueel) alvorens je ergens binnen gaat, en het -al dan niet verplicht- dragen van een mondmasker behoren tot het Nieuwe Normaal.

Voorlopig is het nog koffiedik kijken wanneer buitenlandse bezoekers terug welkom zullen zijn. De Thaise publieke opinie is geen voorstander van het snel terug openen van de grenzen; aan de andere kant is er de economische noodzaak om bezoekers terug te verwelkomen gezien de grote afhankelijkheid van het toerisme. Bilaterale gesprekken over mogelijke 'travel bubbles' met andere landen hebben voorlopig nog niet tot resultaten geleid.

4. Economie

a. Economische impact

Op korte termijn zijn alle vakbeurzen en events uitgesteld of geannuleerd.

De economische impact op langere termijn is aanzienlijk. Al vóór de coronacrisis was Thailand in woelig economisch vaarwater terecht gekomen. De economische groei in 2019 was de laagste in 5 jaar, onder andere door de groeivertraging in China. Voor 2020 gaan experten nu uit van een daling van het BBP met 5 tot 7%. Daarmee zou Thailand de zwaarst getroffen economie worden in heel het Verre Oosten plus Oceanië. 

Thailand lééft van het toerisme. Bangkok is de meest bezochte stad ter wereld. Voor dit jaar werden in Thailand 40 miljoen toeristen voorspeld. Nu gaan analisten nog uit van maximaal 8 miljoen toeristen. Gezien 1 op 6 Thais in de toerismesector werkt, zal dit een enorme impact hebben op werkgelegenheid, inkomsten en lokale consumptie. Gedeeltelijk probeert men dit op te vangen door binnenlands toerisme te promoten (waarbij aan Thais cash vouchers en kortingen worden gegeven), maar volgens de eerste indicaties levert dit niet het succes op waarop men had gehoopt.

De productiesector heeft dan weer te kampen met onderbrekingen in de supply chain (tijdelijke aard) en een drastische daling van de vraag, zowel in binnen- als buitenland (structureel).

b. Handelsbelemmeringen

Thailand stelde een exportrestrictie in op mondmaskers; export van mondmaskers is enkel nog mogelijk met een exportlicentie die case by case kan toegekend worden op basis van enkele algemene principes. Dit is de enige nieuwe restrictie die Thailand heeft uitgevaardigd.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Een stimuluspakket ter waarde van 1,9 triljoen baht (ongeveer 50 miljard euro) werd op 7 april goedgekeurd door de regering om de impact van de coronacrisis op de economie te verzachten. Dit pakket vult eerdere maatregelen aan die soft loans, schuldherschikking en tax incentives mogelijk maakten.

Van de 1,9 triljoen baht gaat 1 triljoen naar KMO's, boeren en werknemers (zowel in de formele als informele sector). Er wordt ook een budget van 400 miljard baht voorzien voor een Corporate Bond Liquidity Stabilisation Fund en 500 miljard baht in extra liquiditeit aan banken om hen in staat te stellen soft loans te geven aan ontleneners die getroffen zijn door de crisis.

Heel wat Thais zijn tewerkgesteld in de informele sector, en vallen daarom niet onder de normale sociale zekerheid. Deze mensen, zoals taxichauffeurs, marktkramers, tourgidsen,... zijn ongetwijfeld het hardst getroffen. De overheid besliste om hen gedurende 3 maand een maandelijkse som van 5000 Baht cash te geven. Maar liefst 27 miljoen Thais dienden een aanvraag in, waarvan maximaal 9 miljoen goedgekeurd werden of zullen worden. Daarnaast wordt ook een budget voorzien voor de laagste inkomens (in de formele sector).

Om de economie te stimuleren verlaagde de Bank of Thailand de rente van 1,0 naar 0,75%. Dit is de derde renteverlaging op enkele maanden tijd omdat Thailand al met een economische vertraging af te rekenen had voor de coronacrisis echt begon toe te slaan.

Het is op dit moment onduidelijk of buitenlandse investeerders in Thailand gebruik zullen kunnen maken van de financiële incentives, gezien deze via de lokale commerciële banken verlopen op instructie van de Bank of Thailand. De Thaise Board of Investment nam wel concrete maatregelen om buitenlandse investeringen in de medische sector te ondersteunen.

d. Economische vooruitzichten

Thailand is de zwaarst getroffen economie in Zuidoost-Azië. Analisten gaan uit van een krimp van de economie dit jaar met 5 tot 7%. In tegenstelling tot de Aziatische crisis eind jaren '90, is dit een crisis in alle geledingen van de economie. Toerisme is zonder twijfel de hardst getroffen sector, waarbij het helaas ook lang kan duren vooraleer de situatie zich normaliseert (als dat al het geval zal zijn). 1 op 6 Thais is werkzaam in de toerisme-industrie. Deze crisis heeft dus een zware impact op de werkgelegenheid. Extra probleem hierbij is dat het voornamelijk KMO's zijn die de toerismesector beheersen. Deze hebben over het algemeen een geringe financiële buffer om een dergelijke schok op te vangen.

Ook de industrie zal het zwaar te verduren krijgen. Met het stilvallen van China kampt de sector met problemen in de supply chain. Deze situatie is ondertussen terug genormaliseerd. De dalende concumptievraag, zowel in het binnen- als het buitenland, hebben daarentegen een meer fundamentele impact op de industrie. De Bank of Thailand verwacht dit jaar een daling van de export met 8,8% en een daling van de import met 15%.

Armoede in Thailand zat in stijgende lijn voor de uitbraak van deze crisis. Volgens de Wereldbank steeg het aantal armen van 4,85 tot 6,7 miljoen tussen 2015 en 2018. Het grote aantal aanvragen voor de cash handouts vanwege de regering, onderstreept de ernst van dit probleem. Hierbij komt dat veel van de armere provincies overleven met het geld dat de familieleden die - vaak informeel - in de steden werken, terugsturen. Zonder een bestaand sociaal vangnet voor deze informele werkkrachten, dreigen deze provincies in toenemende armoede terecht te komen. Naar schatting 10 miljoen Thais moesten in het tweede kwartaal overleven met minder dan 5 € per dag !

Het enige positieve is dat Thailand een vrij lage openbare schuld heeft (40% van het BBP), wat ruimte geeft voor de nodige fiscale politiek.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Social distancing is ook in Thailand de norm. E-commerce bloeit als nooit tevoren, food deliveries en thuis koken hebben de plaats van restaurants ingenomen. Meteen biedt dit opportuniteiten voor producten en diensten die hierop kunnen inspelen.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Het is niet ondenkbaar dat Thailand op langere termijn gaat kijken naar een grotere geografische spreiding voor zijn sourcing. Dit kan mogelijkheden bieden voor onze Vlaamse exporteurs. Buitenlandse investeerders zullen in de toekomst ook voorzichtig zijn om alle eieren in dezelfde (Chinese) mand te leggen. Ook hier zou Thailand -samen met andere landen zoals Vietnam- kunnen profiteren.

5. Nuttige links 

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

27 juli 2020