U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Portugal

Toestand op 08/07/2020

1. Algemene toestand

Tot 8 juli 2020 werden meer dan 44.000 besmettingen genoteerd en overleden 1629 mensen. Sinds juni bevinden 90% van de nieuwe gevallen zich in het grootstedelijk gebied van Lissabon. Aangezien het virus zich op een verschillende manier verspreidt naargelang de regio’s, heeft de Portugese regering besloten om, vanaf 24 juni, versterkte maatregelen te nemen voor Groot-Lissabon (zie tabel hieronder).

Op 1 juli gingen de landsgrenzen opnieuw open, zodat u per vliegtuig, boot of met de auto, camper, enz naar Portugal kan reizen.

Het Portugese Toerismebureau heeft het label "clean and safe" gecreëerd, welke wordt toegekend aan alle bedrijven uit de Portugese toeristische sector (restaurants, hotels, enz.), die voldoen aan alle veiligheidsnormen (het dragen van het verplichte mondmasker in gesloten publieke ruimtes, en het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5m tussen personen)

2. Voorzorgsmaatregelen

Hier volgt een overzichtstabel met de verschillende insluitings- en beschermingsregelingen naargelang de Portugese regio's (01/07-14/07/2020):

  • Portugal vasteland;
  • Groot-Lissabon, met versterkte maatregelen voor de 19 gemeenten (freguesias);

Regio’s                                            Toestand                                  Maatregelen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portugal vasteland                           Waakzaamheid geboden             -Verplichte afzondering voor zieken en personen onder
                                                                                                       medisch toezicht
                                                                                                      -Behoud van de regels van fysieke afstand,
                                                                                                       handhygiëne, mondmaskers in  gesloten ruimtes,
                                                                                                       plaats- en uurbeperkingen
                                                                                                      -Samenkomsten gelimiteerd tot 20 personen.
                                                                                                      -Verbod van het gebruik van alcoholische dranken op
                                                                                                       de openbare weg 
                                                                                                      Boetes :
                                                                                                       -  €100 tot 500 (particulieren)
                                                                                                       - € 1.000 tot 5.000€ (rechtspersonen)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zone Groot-Lissabon                         Noodtoestand                            Bijkomende maatregelen :
                                                                                                       -Sluiting van commerciële instellingen na 20u, met
                                                                                                       uitzondering van restaurants en take away diensten,
                                                                                                       supermarkten en grootwarenhuizen (tot 22u),
                                                                                                       benzinepompen, ziekenhuizen, privé-klinieken en
                                                                                                       veeartsen, apotheken,
                                                                                                      -Verkoop van alcoholische dranken aan de
                                                                                                       benzinestations is verboden
                                                                                                      -Samenkomsten gelimiteerd tot 20 personen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 gemeenten:                                                                                   Bijkomende maatregelen :
Amadora:                                                                                         -Burgerplicht & huisarrest (enkel toegelaten: inkopen,
                                                                                                       apotheek, vervoer van en naar de werkplaats)
Odivelas:                                                                                         -Verbod op markten en beurzen
                                                       Ramptoestand                          -Samenkomsten gelimiteerd  tot 5 personen 
Sintra:                                                                                             -Verscherpt toezicht door teams van de civiele
Queluz-Belas/                                                                                   bescherming, de sociale zekerheid en de
Massamá–Monte Abraão/                                                                  volksgezondheidsdienst 
Agualva-Mira Sintra/                                                                         -Programma “gezonde buurten”  
lgueirão-Mem Martins/
Rio de Mouro/Cacém-São Marcos

Loures:
Camarate, Unhos, Apelação/Sacavém-Pior Velho

Lisboa: Santa-Clara

====================================================================================================

Voor inlichtingen i.v.m het coronavirus in Portugal raden wij u aan de (Portugeestalige) website van de Direçao Geral da Saude te raadplegen: https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx (externe link).

Op de (Portugeestalige) website EstamosOn (https://covid19estamoson.gov.pt)  leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de toestand in Portugal alsook een lijst met contacten van officiële instanties, waarmee u contact kunt opnemen.

Ook de website van het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een FAQ-sectie over corona: https://www.vistos.mne.pt/en. De hygiënemaatregelen met betrekking tot Covid-19, staan uitgebreid beschreven in de sectie gezondheid en hygiëne.

3. Economie

A. Economische impact

De impact op de Portugese economie is natuurlijk afhankelijk van hoe snel het volksgezondheidsprobleem wordt opgelost en de situatie kan normaliseren. De Europese Commissie gaat voor dit jaar alvast uit van een bbp-krimp met bijna 10%. De economie is opnieuw op gang gekomen, maar vooral de belangrijke toeristische industrie zal de gevolgen nog lange(re) tijd voelen.

Via volgende links, kunt u enkele relevante artikels raadplegen over de economische impact van het coronavirus op Portugal:

B. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

Staats-, vracht-, humanitaire of repatriëringsvluchten zijn nog steeds toegelaten en goederen en personen die reizen voor beroepsdoeleinden zullen de grens kunnen passeren, mits eventuele voorlegging van een verklaring die dit aantoont. Aangezien Portugal meer importeert dan exporteert is dit van cruciaal belang.

C. Relancemaatregelen

De Portugese overheid heeft maatregelen genomen om gezinnen en bedrijven te helpen, waaronder een stimuleringspakket van meerdere miljarden euro's.

Ook biedt de Europese Commissie steun aan Portugal. De Commissie keurde Portugese regelingen goed ter ondersteuning van de economie voor een bedrag van 13 miljard euro.

Verder heeft de Portugese regering volgende maatregelen uitgevaardigd:

  • Bepaal de toegang van bedrijven tot kredietlijnen voor het behoud van banen. 
  • Verleng kredietlijnen om andere sectoren, zoals handel, te ondersteunen;
  • De termijnbetalingen van btw, IRS en IRC gedurende de komende drie of zes maanden uitstellen;
  • Het uitstel van twee derde van de sociale bijdragen van bedrijven tot het tweede semester toestaan ​​om hun activiteit te behouden en banen te behouden;
  • Het verstrijken van leaseovereenkomsten die in de komende drie maanden aflopen opschorten;
  • Verleng automatisch de werkloosheidsuitkering, de solidariteitstoeslag voor ouderen en het sociale-inschakelingsinkomen.

Om meer te weten te komen over de maatregelen die de regering heeft genomen om de werkgelegenheid en de bedrijven te ondersteunen, kan u de volgende (Portugeestalige) link te raadplegen:.

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/.

D. Economische vooruitzichten

De toekomst is op dit ogenblik onzeker, maar de Portugese overheid zal zeker en vast de economie blijven ondersteunen.

Het is nu nog te vroeg om correct in te kunnen schatten welke opportuniteiten de economie te bieden zal hebben.

4. Nuttige links

5. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

8 juli 2020