U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Peru

Algemene toestand

Situatie op 17/05/2022: het ministerie van Volksgezondheid van Peru bevestigt 3.569.782 gevallen van COVID-19. Er vielen tot nu toe 212.946 dodelijke slachtoffers. De meeste besmettingen vinden plaats in de hoofdstad Lima. 

Meer gedetailleerde informatie over de verspreiding van het coronavirus wordt gepubliceerd op: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

Voorzorgsmaatregelen

De nationale noodtoestand blijft voorlopig van kracht tot 31 mei 2022. Momenteel zijn de volgende maatregelen van kracht:

Nationale maatregelen: 

  • Beperking van grondwettelijke rechten
  • Opschorting van sociale bijeenkomsten waarbij de concentratie of agglomeratie van mensen te hoog is (zowel thuis als bij familie)

Internationale vluchten naar Peru:

  • Internationale commerciële reizen vanuit Europa, zijn toegestaan. Speciale COVID-19-regels moeten nageleefd worden (zie https://www.lima-airport.com/eng/for-passengers/covid-19-protocol/arrival-protocol).
  • Het is belangrijk om bij aankomst in Peru ofwel een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur voor vertrek) ofwel een certificaat van volledige vaccinatie 14 dagen voor afreis voor te leggen. Ook een elektronische gezondheidsverklaring op eer (https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/) is verplicht. 
  • Om sneller door de migratiediensten te raken, kan u zich op voorhand registreren. Hiervoor kan u de app “pre-registro” op uw gsm downloaden en de stappen doorlopen. Meer info via https://www.migraciones.gob.pe.
  • De Peruaanse autoriteiten van het ministerie van Volksgezondheid (MINSA) behouden zich het recht voor om extra PCR-testen uit te voeren bij passagiers vanuit landen waar zorgwekkende varianten van COVID-19 zijn geregistreerd (inclusief België). Zo kan het zijn dat reizigers die de afgelopen 14 dagen in België hebben verbleven aan een verplichte test bij aankomst op de luchthaven onderworpen worden.

  • De Peruaanse immigratiediensten besloten om voorlopig geen stempel meer te plaatsen in het paspoort van de reiziger. Momenteel wordt TAM-Virtual (Tarjeta Andina de Migración Virtual) gebruikt om de migratiebewegingen te registreren. Reizigers kunnen hun inkomst- en vertrekdata controleren op migraciones.gob.pe.

De Ambassade van België in Peru verstrekt informatie over de huidige beperkingen. 

Economie

Economische impact

Hoewel Peru in 2020 één van de diepste recessies in decennia beleefde, is de Peruaanse economie volledig hersteld tot pre-pandemische niveaus. In 2021 groeide het BBP met 13,3%, waardoor Peru een van de economieën met de hoogste groei in de regio is. 

Volgens de minister van Economie en Financiën (MEF), Pedro Francke, heeft Peru de afgelopen 20 jaar solide macro-economische fundamenten gehandhaafd, die tot uiting kwamen in hoge internationale reserves, lage overheidsschuld en begrotingstekort, en een lager landenrisico op het niveau van Latijns-Amerikaanse landen. Deze macro-economische sterke punten zijn van fundamenteel belang geweest bij het ondersteunen van de economie tijdens de COVID-19-crisis (artikel Peruaanse overheid).

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

De minister van Volksgezondheid, Hernando Cevallos, meende vandaag dat het, ondanks de derde golf van covid-19, niet handig zou zijn om opnieuw een nationale quarantaine uit te vaardigen zoals eerder werd gedaan (artikel Andina). Volgens de minister zijn de strategieën tegen de start van de derde golf van COVID-19 in ons land (artikel RPP):

  • De eerste bestaat uit het terugdringen van coronavirusinfecties, door vaccinatie, social distancing, het gebruik van maskers en een preventief beleid.
  • De tweede strategie bestaat uit het versterken van het ziekenhuissysteem van het land. Dit zal gebeuren met de toename van bedden op de intensive care en hogere concentraties medicinale zuurstof.

Het is belangrijk om te benadrukken dat 50,1% van de doelpopulatie 3 doses heeft tegen COVID-19 (artikel Gestión).

Economische vooruitzichten

Tegen 2022 wordt een gematigde groei verwacht. Volgens het inflatierapport van december 2021 van de Centrale Reserve Bank van Peru (BCR) zou de groei van de Peruaanse economie 3,4% bedragen in 2022. Dit zou worden bereikt dankzij de normalisering van het bestedingspatroon en de geleidelijke opheffing van de huidige gezondheidsbeperkingen, die de niet-primaire activiteit en de arbeidsmarkt zouden stimuleren, samen met het herstel van de primaire productie.

Opportuniteiten op korte termijn

Er zijn opportuniteiten op het vlak van beschermingsmateriaal, testmateriaal en hulpmiddelen in verband met de COVID-19-pandemie; slimme oplossingen voor de uitdagingen die de nieuwe situatie met zich meebrengt; versnelde toename van digitalisering en automatisering van processen bij de overheid en bedrijven. 

Opportuniteiten op lange termijn

De Peruviaanse staat heeft de middelen om de economie te stimuleren door middel van openbare werken. In het economisch model van de laatste 30 jaar was de staat altijd minimalistisch aanwezig maar de verwachting is dat de roep om grote investeringen in oa. de publieke gezondheidszorg na de crisis groot zal zijn.  

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

25 mei 2022