U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Oman

Algemene toestand

Begin oktober telde Oman 100.000 besmettingen en een 1000-tal sterfgevallen. Oman lijkt de verspreiding van het coronavirus behoorlijk onder controle te hebben, maar voert minder tests uit dan de andere landen in de Arabische Golfregio.

Naast de gezondheidscrisis, baart ook de grote impact op economisch vlak zorgen . 

Voorzorgsmaatregelen

  • Oman houdt voorlopig de grenzen gesloten. Internationale vluchten zijn opnieuw mogelijk, maar enkel voor inwoners van Oman. 
  • Sinds 11 oktober geldt een avondklok tussen 21u en 5u. Voorlopig is de avondklok ingesteld tot 24 oktober. 
  • Het normale leven is in grote mate hervat, maar toch blijven beperkingen in bepaalde sectoren gelden. 
  • Vanaf 1 november zouden sommige sociale bijeenkomsten en het bidden in moskeeën weer toegelaten worden. Ook de scholen zouden weer de deuren openen.

  • Alle voorzorgsmaatregelen moeten nauwgezet opgevolgd worden, op straffe van boetes. 

Economie

Economische impact

Lage olieprijs zet zware druk op overheidsinkomsten

De inkomsten van de olieproducerende Golfstaat worden zwaar onder druk gezet door de dalende vraag naar olie door de coronacrisis en een scherpe daling in de olieprijzen als gevolg van een prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. De economie van Oman, die al een hoge schuldenlast torst, is bijzonder kwetsbaar voor prijsschommelingen. 

Oman, dat lagere oliereserves heeft dan de andere landen in de regio, is bovendien sterk afhankelijk van China, zowel wat export van olie betreft - in 2019 goed voor ongeveer 80% van de totale ruwe olie-export - als voor buitenlandse investeringen en kapitaalinvesteringen.

De Omaanse regering heeft dan ook onmiddellijke bezuinigingsmaatregelen afgekondigd, die naar verwachting op lange termijn de economische groei in Oman zullen beïnvloeden, inclusief een besparing van 5% in verschillende ministeries, civiele, militaire en veiligheidseenheden. 70% van alle buitenlandse consultancyopdrachten zou worden geschrapt. 

Begin oktober werd aangekondigd dat Oman binnen de zes maanden een btw-tarief van 5% zal invoeren. 

Handel en toerisme zwaar getroffen

Het traditionele handelsverkeer wordt momenteel zwaar verstoord, met alle gevolgen vandien voor de toeleveringsketens, ondanks de incentives die de overheid ter beschikking stelt van importeurs. 

Hotels, toerisme en alle aanverwante diensten die samen met de olie-industrie de ruggengraat van de Omaanse economie vormen, beleven harde tijden. Verwacht wordt dat deze industrie zal krimpen tot ongekende niveaus. De International Air Transport Association (IATA) waarschuwde dat de pandemie de stabiliteit van 36.700 banen in reizen, toerisme en ziekenhuizen (medisch toerisme) in gevaar kan brengen en de inkomsten in de hele sector beïnvloeden. De organisatie spreekt voor Oman van een verlies van twee miljoen passagiers en 300 miljoen euro aan basisinkomsten.

Vereenvoudigde invoerreglementering

Net als in andere landen in de regio heeft de crisis een positieve invloed op de importregelgeving:

  • de etikkeringsvoorschriften worden versoepeld: een etiket in het Arabisch is momenteel niet vereist, Engels is voldoende en bedrijven kunnen zich gewoon houden aan de EU-etiketteringsregels;
  • de productiedatum hoeft niet te worden vermeld;
  • om de afhandeling, verzending en opslag te versnellen, is door de regering een dry port aangewezen voor EU-zendingen;
  • de Omaanse douaneautoriteit heeft aangekondigd dat als een importeur niet in staat is om de nodige vergunningen (d.w.z. documenten en certificaten van de goederen uit het land van uitvoer) te verkrijgen of te overleggen, dat de relevante goederen toch kunnen worden ingeklaard.

Handelsbelemmeringen

De uitvoer van gezondheidsmateriaal wordt tot nader order beperkt.

Er wordt gemeld dat de transportkost voor zendingen naar Oman is verdrievoudigd als gevolg van een tekort aan containers. Ook begon DHL extra kosten in rekening te brengen, de zogenaamde 'crisis fright fees'.

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Steun- en relancemaatregelen

Op de website van KPMG vindt u een uitgebreid overzicht van de maatregelen die de Omaanse overheid tot nu toe heeft aangekondigd om de economie te ondersteunen. 

Economische vooruitzichten

Volgens de Wereldbank vormen de lage olieprijzen en de verspreiding van COVID-19 de belangrijkste uitdagingen die Oman op korte termijn het hoofd moet zien te bieden. Met olieprijzen die nog amper 30 USD bedragen en een beperkte vraag naar olie, zal de economische groei naar verwachting met 3,5% krimpen.

De lage olieprijzen bemoeilijken bovendien de uitvoering van ondersteunende overheidsuitgaven om de crisis te bezweren. Oman kampt sowieso al met hoge tekorten, beperkte buffers en een hoog schuldniveau. Het begrotingstekort zal naar verwachting aanzienlijk toenemen tot meer dan 17% van het bbp in 2020. Voor de periode 2021-2022 zou het tekort opnieuw lichtjes afnemen en de economische groei opnieuw aantrekken tot 2,6%, ervan uitgaand dat de olieprijzen gunstiger zullen zijn.

Sultan Haitham heeft aangekondigd dat de regering van plan is dit jaar 2 miljard OMR (of 4,62 miljard EUR) te lenen om het grootste deel van het tekort te overbruggen. Oman was in gesprek met banken voor verschillende financieringsmogelijkheden, waaronder een lening, maar die gesprekken werden ondertussen on hold gezet. Ook zouden gesprekken aan de gang zijn met de andere landen van de Gulf Cooperation Council om dringende financiële hulp te bieden. 

Voor interne oplossingen, werkt Oman aan het ondersteunen van een aantal cruciale sectoren zoals de productie, het toerisme en de visserij. Zo wordt ernaar gestreefd dat Petroleum Development Oman (PDO) zijn olie- en gasproductie kan behouden of verhogen en er nieuwe jobs gecreeërd worden. Nieuwe 'Omanization-quota', waarbij waardoor een bepaalde percentage lokale tewerkstelling vereist is - werden aangekondigd voor de particuliere sector in de visserij en de mijnbouwsector. 

Opportuniteiten op korte termijn 

Net zoals in de rest van de regio, is er nood aan medisch materiaal en toolkits voor laboratoria. Daarnaast is de import van voedingsproducten cruciaal voor het land, dat amper over eigen productie beschikt. 

Opportuniteiten op lange termijn

Het proces van diversificatie van de Omaanse economie - vastgelegd in de Oman Vision 2040 - kan op lange termijn mogelijkheden bieden op het vlak van agri-business en visserij. 

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

16 oktober 2020