U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Oeganda

Algemene toestand

In Oeganda waren op 11 mei 2020 121 officiële besmettingen met Covid -19 vastgesteld, maar tot nu toe vielen geen doden te betreuren als gevolg van het virus. Er waren op dat ogenblik ongeveer 50.000 testen gedaan.

Voorzorgsmaatregelen

Tot verder bericht was het op 11 mei 2020 nog steeds niet toegelaten om naar Oeganda te reizen. Omgekeerd is het Oegandezen momenteel niet toegelaten te reizen naar zwaar getroffen landen, waar België toe gerekend wordt.

Hotels, fabrieken, plantages, markten (met uitzondering van grote wekelijkse voedingsmarkten) blijven open, maar er gelden strenge veiligheidsmaatregelen. De winkels zijn gesloten, met uitzondering van voedingswinkels en apothekers. Het openbaar vervoer ligt grotendeels stil.

Exitstrategie

De lockdown werd verlengd tot 20 mei 2020, maar hij werd wel enigszins versoepeld. Binnenkort worden nieuwe regels in verband met het gebruik van mondmaskers verwacht.

Economie

Economische impact

De overheid voorziet een verlaging van de economische groei van 6,0% naar 5,2%, wat een nogal optimistische schatting lijkt. De dienstensector (transport, toerisme, distributie en bevoorrading) is het zwaarst getroffen. De invoer van heel wat producten loopt sterk terug, wat ook de industriële productie hindert. De overheid vreest dat het aantal jobs zal afnemen en de armoede zal verhogen.

Door de verminderde fiscale inkomsten (vooral op import en op consumptie) zal de uitvoering van de door de overheid geplande ontwikkelingsprojecten vertraging oplopen.

Relancemaatregelen

De .Centrale Bank van Oeganda verlaagde de intrest van 9% naar 8%, zodat de ondernemingen een betere toegang tot krediet kunnen verkrijgen en de financiële markten goed kunnen blijven functioneren. Ook worden diverse fiscale stimuli aangeboden aan de bedrijven.

De Oegandese Ontwikkelingsbank (Uganda Development Bank - UDB) wordt geherstructureerd om op de nieuwe uitdagingen een antwoord te kunnen bieden. De bank zal geherkapitaliseerd worden om aan de financieringsbehoeften van de ondernemingen te kunnen voldoen, met een focus op het toerisme, de landbouw, de gezondheidssector,…).

Essentiële diensten dienen verzekerd te blijven. Het gaat over medische diensten, landbouw en veterinaire diensten, financiële diensten, media, veiligheid en bewaking, kuisdiensten, afvalophaling, brandweer, tankstations en watertoevoer. De belastingdiensten werd opgedragen zich flexibel te gedragen voor de ondernemingen die deze diensten verzekeren (uitstel van betaling,...).

Door de negatieve impact van de crisis op de handelsbalans zal steun moeten gevraagd worden bij het IMF, zodat de deviezenbuffers op peil blijven en de wisselkoers van de schilling min of meer stabiel kan gehouden worden. Aan de Wereldbank zal een concessionele lening ter ondersteuning van het budget worden gevraagd.

Het beleid zal sterk gericht worden op importsubstitutie door het stimuleren van de lokale productie en exportpromotie. De overheid hoopt dat dit op termijn zal leiden tot een minder grote afhankelijkheid van buitenlandse goederen in tijden van crisis.

Economische vooruitzichten

Het verlies aan inkomsten uit de toeristische sector en de reductie van de export zal de Oegandese economie pijnlijk treffen. Er wordt verwacht dat de invoer dit jaar sterk zal afnemen, en wel met 44%. Bovendien zullen de buitenlandse investeringen en de inkomsten die werknemers vanuit het buitenland overmaken (“remittances”) sterk afnemen door de globale economische crisis.

De financiële sector zal onrechtstreeks getroffen worden door niet terugbetaalde leningen uit de getroffen economische sectoren.

Als de handelsbalans sterk negatief zou beïnvloed worden, zou dit kunnen leiden tot een sterke depreciatie van de Oegandese schilling, en een daaropvolgende stijging van de inflatie.

Opportuniteiten op korte en lange termijn

De verminderde import uit China, kan aan andere landen kansen geven om de ruimte op te vullen. Zowat 16% van de totale invoer komt uit China, wat een bedrag van 5,5 miljard USD vertegenwoordigt. De maaksector zal op korte termijn met een tekort aan basismaterialen (bouwmateriaal!) en uitrustingsgoederen te maken krijgen, wat de prijzen te hoogte in zal stuwen. In de detailhandel zijn er dan weer tekorten aan textielwaren, electronica, farmaceutische producten en huishoudproducten.

Mogelijk komt er nu ook meer lokale productie, wat kansen biedt voor de  export van uitrustingsgoederen en bepaalde onderdelen en grondstoffen. Er zal op termijn nog meer aandacht komen voor het initiatief “Buy Uganda-Build Uganda initiative” (BUBU), dat al langer bestond om de lokale productie en toegevoegde waarde te verhogen.

Op korte termijn worden geen voedseltekorten voorzien, maar gezien de problemen bij het zaaien nu (ook door een gebrek aan basismaterialen) en de maatregelen met betrekking tot het houden van sociale afstand (denk aan activiteiten als de visvangst) zou de voedselzekerheid op termijn in het gedrang kunnen komen. Ook de gevestigde logistieke aanvoerketens werken momenteel niet naar behoren.

Aangezien de invoer van fotovoltaïsche panelen en turbines uit China sterk verminderd is, worden innovatieve oplossingen voor energieproductie op het platteland gezocht. Aangezien meer gezinnen thuis verblijven, produceren ze ook meer afval dat eventueel voor de productie van bio-energie kan ingezet worden.

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

12 mei 2020

Bijkomende informatie