U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Noorwegen

De toestand op 25/04/2022

1. Algemene toestand

De Noorse regering heeft op 12 februari 2022 alle COVID-19 restricties opgeheven en zal preventieve maatregelen nemen daar waar ze nodig zijn. Noorwegen is goed op schema met het vaccinatieprogramma. Sinds de eerste coronavaccinatie eind december 2020 werd gegeven, heeft inmiddels 93,1% van de bevolking (van 18 jaar en ouder) zijn eerste vaccin ontvangen en bijna 91% van de bevolking (van 18 jaar en ouder) heeft twee dosissen gekregen. Van de totale Noorse bevolking (5.425.270) heeft 74,8% twee dosissen gekregen en 54,2% heeft een boostervaccinatie gekregen.

De regering blijft aanbevelen om bij symptomen te testen en thuis te blijven/sociale contacten te vermijden wanneer men positief test.

Het aantal besmettingen en overlijdens kan via een live tracker geraadpleegd worden.

Voor meer informatie over reizen naar Noorwegen zie:

2. Voorzorgsmaatregelen

In ALLE gevallen geldt de basisregel: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en u laten testen wanneer u symptomen heeft. Van personen die symptomen vertonen, ook van een gewone verkoudheid, wordt niet langer verwacht dat zij thuis blijven en sociale contacten vermijden, maar wel dat men zich laat testen en het gezond verstand gebruikt.

Verder is het enkel verplicht om in de luchthavens een mondmasker gedragen worden.

3. Exit-strategie

Veruit de meeste maatregelen werden beëindigd.

4. Economie

a. Economische impact

De olieprijs daalde aan het begin van de pandemie tot een dieptepunt, dit had voor veel Noorse bedrijven, voornamelijk binnen de olie- en gassector, grote gevolgen. Inmiddels lijkt het tij gekeerd te zijn en beleeft de olie- en gassector een enorme bloei. 

De Noorse kroon stond voor de uitbraak zwak en verloor tijdens de crisis nog meer van haar waarde: voor 1 euro kreeg men nu ongeveer 12,50 kronen (voorheen was dit ongeveer 9,80 kronen). Momenteel heeft de kroon weer aan waarde gewonnen en is men terug op de koers van voor de pandemie.

Door de uitbraak werd de Noorse economie hard getroffen. De Noorse centrale bank zette al in mei 2020 het rentetarief op nul en de Noorse regering nam meerdere noodmaatregelen aan om zo de negatieve impact van het coronavirus te verzachten: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-financial-measures-to-tackle-the-pandemic/id2830545/

Het ziet er echter naar uit dat 2022 voor veel verbetering gaat zorgen.

b. Handelsbelemmeringen

Noorwegen is geen lid van de EU, maar behoort sinds 1994 tot de Europese Economische Ruimte (EER). Het EER-Verdrag is van belang voor de betrekkingen tussen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein enerzijds en de lidstaten van de EU anderzijds. Binnen de EER bestaat er ook vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Noorwegen is ook lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die is opgericht met de doelstelling om tussen de daarbij aangesloten landen (IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) een groot aantal handelsbelemmeringen op te heffen.

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

Ter bestrijding van de crisis nam de Noorse regering diverse maatregelen. De regering zegde in maart 2020 een garantieregeling van ten minste 100 miljard Noorse kronen toe aan het bedrijfsleven (voornamelijk kmo’s), daarnaast werden krediet- en despositotarieven verlaagd.

Voor een overzicht over de genomen maatregelen om de economische effecten van COVID-19 te verzachten, kan men terecht op https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-financial-measures-to-tackle-the-pandemic/id2830545/.

d. Economische vooruitzichten

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorzag zware tijden voor de wereldeconomie. Voor Noorwegen werd het hoogste werkloosheidspercentage in Noord-Europa verwacht (13%). Hoewel de pandemie een impact heeft gehad op de Noorse economie, is inmiddels gebleken dat de economie weer snel is aangetrokken.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

In het dossier Coronavirus van FIT, vindt u verdere nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

28 april 2022