U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Noorwegen

De toestand op 24/08/2021

1. Algemene toestand

In maart 2020 verslechterde de toestand in Noorwegen snel en om de verspreiding tegen te gaan nam de Noorse overheid preventieve maatregelen. Het aantal besmettingen nam tot eind maart/begin april gestaag toe, maar vanaf medio april 2020 was er een duidelijke afname van het aantal nieuwe besmettingen waar te nemen. Hierdoor besloot de Noorse overheid om enkele maatregelen en restricties te versoepelen. Vanaf eind juli nam het aantal besmettingen echter weer langzaam toe en vanaf midden oktober was er een zeer sterke toename waar te nemen. Eind 2020/begin 2021 werd de top van deze tweede golf bereikt. De derde coronagolf, die tegen eind februari 2021 begon, bereikte eind maart de top en midden april 2021 begon de regering den ook met het exitstrategieplan. Het aantal besmettingen en overlijdens kan via een live tracker geraadpleegd worden.

Op basis van de ontwikkelingen van COVID-19 in verschillende Europese landen, heeft de Noorse regering vanaf 30 juli 2020 meerdere landen op de lijst van 'rode landen' geplaatst. Voor een volledige lijst van landen die als 'rood' worden aangeduid, kunt u hier terecht. Dit betekent concreet dat niet-gevaccineerde reizigers uit 'rode' landen, verplicht in quarantaine moeten. De quarantaine moet gedurende de hele periode doorgebracht worden op éénzelfde adres. Dit adres dient meegedeeld te worden aan de Noorse autoriteiten bij aankomst in Noorwegen. Mocht het verblijf korter dan 10 dagen zijn, kan men het land zoals gepland verlaten. Dit vertrek dient onmiddellijk te gebeuren en men blijft in quarantaine tot en met het vertrek.

Reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19, of die de voorbije 6 maanden COVID-19 gehad hebben, en uit de EU, EEG, of Schengenzone komen, kunnen naar Noorwegen reizen als je in het bezit bent van een document met een verifieerbaar EU Digitaal COVID-19-Certificaat, of een Noorse, Zweeds, of Deens COVID-certificaat met een QR-code. Men hoeft niet in quarantaine en moet ook geen testen ondergaan of bij aankomst laten registreren.

Voor meer informatie over reizen naar Noorwegen zie:

Personen die symptomen hebben, worden aangeraden thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. Wie zich al in quarantaine bevindt, mag de woonplaats niet verlaten. Men dient een afstand van één meter tussen personen te houden en als deze afstand niet kan worden gehandhaafd, wordt het sterk aangeraden om een gezichtsmasker te dragen. Er wordt gevraagd om zich enkel in uiterste nood naar de spoedgevallendiensten en ziekenhuizen te begeven.

De toelevering van goederen is niet in gevaar en ook op de autowegen zijn er geen blokkades. De supermarkten, winkels en apotheken waren en zijn grotendeels open. Veel ondernemers kozen er tijdens de eerste coronagolf voor om te sluiten, iets waarvan geen sprake was tijdens de tweede golf. De derde golf bracht echter striktere maatregelen met zich mee waardoor veel winkels hun deuren verplicht hebben moeten sluiten. Veel bars en restaurants waren gesloten, maar inmiddels zijn de versoepelingen vergevorderd en zijn vrijwel alle bars en restaurants weer open.

Noorwegen neemt preventieve maatregelen daar waar ze nodig zijn.

2. Voorzorgsmaatregelen

De goederensector blijft zoals gewoonlijk functioneren. De bevolking wordt afgeraden om te hamsteren.

3. Exit-strategie

Eind april 2020 werd het eerste exitstrategieplan ingezet. Vanaf eind april gingen kinderdagverblijven, lagere scholen, hogescholen en universiteiten weer open. Ook diensten zoals kappers, schoonheids- en massagesalons mochten weer open, onder de voorwaarde dat ze zich aan de preventieve maatregelen ter bestrijding van het virus hielden. Vanaf mei 2020 werden bijeenkomsten van meer dan 20 personen toegestaan en gingen ook de middelbare scholen weer open. Hierbij diende men de één-meter-afstandsregel en de (hygiëne)maatregelen te handhaven. In juni 2020 werden de maatregelen nog meer versoepeld en mochten ook weer pretparken, trainingscentra, zwembaden en -paradijzen hun deuren weer openen. Ook was het toegestaan om evenementen van 50 tot 200 personen te organiseren. 

Door de komst van de tweede coronagolf werden veel maatregelen weer aangescherpt waardoor men afstapte van het eerste exitstrategieplan. De derde coronagolf van maart 2021 zorgde ervoor dat de preventieve maatregelen nog eens extra werden aangescherpt, waardoor Noorwegen de strengste restricties, sinds de uitbaak van de pandemie, kende.

De top van de derde golf werd eind maart bereikt en daardoor begon de regering dan ook midden april 2021 met het exitstrategieplan, waarbij de Noorse samenleving in 4 stappen terug geopend moet worden. Momenteel bevindt Noorwegen zich in stap 3, maar helaas kent Noorwegen opnieuw weer een sterke toename van het aantal besmettingen, waardoor stap 4 voorlopig nog niet in gang is gezet.

Voor alle geldende regels en meer informatie zie:

Al op 16 april 2020 werd de tracing-app, Smittestopp, ingevoerd. Met deze app probeert men de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Gebruikers van de app geven hiermee aan waar zij zich bevinden en waar ze zijn geweest om zo eventuele andere gebruikers te kunnen waarschuwen wanneer zij in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het virus. Deze app is niet verplicht.

4. Economie

a. Economische impact

De olieprijs daalde aan het begin van de pandemie tot een dieptepunt, dit had voor veel Noorse bedrijven, voornamelijk binnen de olie- en gassector, grote gevolgen. Hoe groot de gevolgen zijn, zal de tijd moeten uitwijzen. De beurs kende en kent een ongelooflijke volatiliteit, hier draagt de olieprijsdaling en de zeer zwakke kroon alleen maar aan toe bij.

De Noorse kroon stond voor de uitbraak zwak en verloor tijdens de crisis nog meer van haar waarde: voor 1 euro kreeg men nu ongeveer 12,50 kronen (voorheen was dit ongeveer 9,80 kronen). Momenteel heeft de kroon weer aan waarde gewonnen en krijgt men ongeveer 10,41 kronen voor 1 euro.

Door de uitbraak is de Noorse economie hard getroffen. De Noorse centrale bank zette al in mei 2020 het rentetarief op nul en de Noorse regering heeft meerdere noodmaatregelen aangenomen om zo de negatieve impact van het coronavirus te verzachten: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-financial-measures-to-tackle-the-pandemic/id2830545/

b. Handelsbelemmeringen

Noorwegen is geen lid van de EU, maar behoort sinds 1994 tot de Europese Economische Ruimte (EER). Het EER-Verdrag is van belang voor de betrekkingen tussen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein enerzijds en de lidstaten van de EU anderzijds. Binnen de EER bestaat er ook vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Noorwegen is ook lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die is opgericht met de doelstelling om tussen de daarbij aangesloten landen (IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) een groot aantal handelsbelemmeringen op te heffen.

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

Ter bestrijding van de crisis nam de Noorse regering diverse maatregelen. De regering zegde in maart 2020 een garantieregeling van ten minste 100 miljard Noorse kronen toe aan het bedrijfsleven (voornamelijk kmo’s), daarnaast werden krediet- en despositotarieven verlaagd.

Voor een overzicht over de geldende maatregelen die zijn aangenomen en voorgesteld om de economische effecten van COVID-19 te verzachten, kan men terecht op https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-financial-measures-to-tackle-the-pandemic/id2830545/.

d. Economische vooruitzichten

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorzag zware tijden voor de wereldeconomie. Voor Noorwegen werd het hoogste werkloosheidspercentage in Noord-Europa verwacht (13%). De vooruitzichten zijn op dit ogenblik lang niet meer zo somber en cijfers laten zien dat, hoewel de pandemie een impact heeft en gehad heeft op de Noorse economie, men verwacht dat de economie weer aan zal trekken.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

In het dossier Coronavirus van FIT, vindt u verdere nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

25 augustus 2021