U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Nederland

1. Algemene toestand

Update vanaf 23/01/2021

Vanaf zaterdag 23/01/2021 en dit minstens tot en met 09/02/2021 geldt een avondklok tussen 21.00 en 04.30. Wie toch op de weg komt, moet de wergeversverklaring avondklok invullen en bijhebben.

Update vanaf 15/12/2020

De laatste maatregelen zijn hier te vinden. Voor zakenreizigers uit de Schengenzone gelden deze regels (onder de titel Documenten grenscontrole in Nederland). Als zakenreiziger wordt u geacht een PCR-test bij te hebben en in quarantaine te gaan. U mag deze quarantaine verlaten voor het doel van uw zakenreis.

Verdere updates van de actuele situatie kunnen gevonden worden op de website van RIVM.

2. Voorzorgsmaatregelen

Adviezen van de Belgische overheid over reizen naar Nederland

Adviezen van de Nederlandse overheid over reizen naar België

3. Exitstrategie

Deze term werd gebruikt toen de coronacrisis volop aan het woeden was, met name in april en mei van dit jaar. Men ging dan uit van een normalisering ergens einde zomer. Ondertussen zijn we aan een tweede golf toe en de meeste observatoren gaan ervan uit dat de normale gang van zaken nooit eerder dan de zomer van 2021 zal terugkeren.

Bij Nationale Nederlanden, bijvoorbeeld, wordt al uitgegaan van thuiswerk tot en met 30 april 2021.

4. Economie

a. Economische impact

Het is nog koffiedik kijken hoe zwaar de gevolgen zullen zijn op termijn. In het eerste halfjaar komt men volgens verschillende bronnen uit op een krimp van 8% van het BNP en een daling van de export met 11%. In 2021 zouden alle sectoren er weer bovenop komen, met uitzondering van de bouw, waar men nog een daling met 3% van de omzet verwacht. Meer informatie vindt u hier.

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via dit online aangifteformulier. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Een algemene link laat bedrijven toe te onderzoeken voor welke maatregelen zij in aanmerking komen, de zgn. Corona calculator (VNO-NCW en MKB NL).

Hierna worden deze maatregelen nog eens opgelijst:

Maatregel Wat Wie
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0, 2.0 en 3.0) Voorschot in 3 termijnen – tot 30/06/21 afbouwend U.W.V.
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) In functie van omzetverlies – max € 50.000 RVO

Tegemoetkoming Ondernemers (TOGS)

1 X € 4.000 RVO
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) Max. € 1.500 + lening ten belope van € 10.157 Gemeente (één andere gemeente voor niet-NL)
Belastingmaatregelen tijdens coronacrisis 20% (3 maand), … Belastingdienst
Corona Overbruggingslening (COL 2.0) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers € 50.000 - € 2.000.000 tegen 3% over 3 jaar ROM
Borgstelling Middelgroot- en Kleinbedrijf (BMKB-C) Borgstelling aan Financiële instellingen à 2% RVO
Go-C regeling (Garantie Onderneming)  Garantie van 50% voor banken – 80% à 90% voor banken – vanaf € 1,5 Mio Bank
Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) Overheid garandeert 95% voor leningen van 10.000 tot € 50.000 Bank
TOPPS (Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups) Overbruggingskrediet 50% voor Innovatieve start-ups Techleap.nl
Microkrediet Qredits – uitstel van betaling Tot € 25.000 - looptijd max. 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden geen aflossing - 2% vanaf jaar 1 en 5,75% vanaf jaar 2 Qredits
     

Het coronaloket van de Kamer van Koophandel geeft zeer uitgebreid geactualiseerde informatie over de huidige situatie en centraliseert vragen over corona in bedrijfsverband.

d. Economische vooruitzichten

Dit blijft voor iedereen moeilijk te voorspellen. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek denkt er zo over. Desalniettemin heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een indicatie gepubliceerd en die is niet rooskleurig.

e. Opportuniteiten op korte termijn

De evidente opportuniteiten situeren zich op het terrein van de onmiddellijke noden: geneesmiddelen, beschermingsmateriaal en (elektronische) oplossingen om thuiswerk en het leven in de ‘anderhalvemetersamenleving’, zoals premier Rutte het omschreef in één van zijn recente toespraken, mogelijk te maken.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Aangezien de economische vooruitzichten niet in te schatten zijn, is het nog moeilijker exhaustief te voorspellen wat de opportuniteiten zullen zijn op lange termijn. Een paar evidente zijn alle oplossingen die pandemieën kunnen voorkomen, indijken of oplossen. Wij denken daarbij aan medisch/wetenschappelijk onderzoek, activiteiten reshoren en onshoren (3D printing kan daar o.m. een grote rol gaan spelen) en logistiek.

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.
FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.
In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

22 januari 2021