U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Nederland

1. Algemene toestand

Op 15 januari 2022 kwam het kabinet Rutte opnieuw samen.

Bijna alle coronamaatregelen zijn vervallen in Nederland. De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen verviel op 23 maart 2022. Er is enkel nog de verplichting om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op het vliegveld na de security. Daar waar het druk is, wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen om uzelf en anderen te beschermen.

Meer weten: 

2. Reizen

Per 23 maart geldt:

  • Reizen vanuit een land binnen EU/Schengen: test-, herstel-, of vaccinatiebewijs vervalt. Geen inreismaatregelen. Wel een gezondheidsverklaring
  • Reizen vanuit een land buiten EU/Schengen:
    Voor EU-burgers: testbewijs vervalt, geen inreismaatregelen. Wel een gezondheidsverklaring.
    Voor niet-EU burgers: testbewijs vervalt, EU-inreisverbod blijft in stand (er zijn uitzonderingen).
    Zelftestadvies: direct na aankomst in Nederland en op dag 5.

Meer weten:

3. Economie

a. Economische impact en vooruitzichten

In de raming van maart 2022 (CEP 2022) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2030. Die laat onder meer zien dat de koopkrachtontwikkeling over de gehele kabinetsperiode (2022-2025) licht positief is, doordat de loongroei in de jaren na 2022 de inflatie overtreft. De verkenning laat ook zien dat de extra uitgaven uit het coalitieakkoord vooral na 2025 in de overheidsfinanciën zichtbaar worden, bovenop het effect van de vergrijzing. Het overheidstekort loopt op tot 3,5% bbp in 2030, de staatschuld stijgt tussen 2025 en 2030 met zo’n 8%-punt tot 61% bbp.

In augustus 2021 schreef men nog: 'De economie groeit in 2021 met bijna 4%, gevolgd door ruim 3% groei in 2022. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn'. De septembereditie opperde: 'Het economisch herstel krijgt vaart, ervan uitgaande dat er geen nieuwe lockdown nodig is. Krachtig herstel Nederlandse economie, maar onzekerheid corona blijft'.

Meer informatie:

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

Meer weten:

c. Relancemaatregelen

Sinds de sluiting van de 'Corona calculator' hebben MKB Nederland en VNO-NCW de afgelopen 1,5 jaar meer dan 200.000 ondernemers geholpen met het berekenen van steunmaatregelen en hun liquiditeit. Nu kunnen bedrijven terecht bij de Rijksoverheid 'Coronavirus: financiële regelingen' - https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

Voor meer informatie over maatregelen en ondernemersvragen, kan u terecht bij het KVK Coronaloket - https://www.kvk.nl/corona/ of wilt u grip op uw zaak met persoonlijk advies, een luisterend oor, deskundig advies en hulp, dan kan u terecht bij het KVK Adviesteam 'Ondernemen in zwaar weer' - https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/

Wilt u weten welke regelingen er nog bestaan en van welke u kan genieten, check dan hier uw regelingen - https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.

d. Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan

Op 28 maart 2022 zond het kabinet een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan naar de Tweede Kamer. Daarin zijn 39 maatregelen voor hervormingen en investeringen opgenomen. De focus van de plannen ligt onder meer op klimaat, digitalisering, volkshuisvesting, kansengelijkheid, en de arbeidsmarkt. Ook wordt geïnvesteerd in de zorg en de aanpak van witwassen en belastingontduiking. Aan dit plan zal de komende maanden nog hard gewerkt worden. Er wordt naar gestreefd om een finaal plan in juni 2022 te presenteren aan de Tweede Kamer. Meer hierover op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/28/eerste-concept-nederlands-herstel--en-veerkrachtplan-naar-tweede-kamer.

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.
FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.
In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

30 maart 2022