U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Mexico

Algemene toestand

Mexico had op 30 mei 2021 meer dan 2,4 miljoen geregistreerde COVID-19-infecties en meer dan 223.000 COVID-19-gerelateerde overlijdens. Mexico is daarmee het 4e land ter wereld met het hoogste aantal COVID-19-gerelateerde overlijdens. Ondertussen is de piek van besmettingen wel al een aantal maanden over zijn hoogtepunt heen; deze piek werd geregistreerd in het begin van 2021, maar sindsdien is het aantal nieuwe COVID-19-infecties met +/- 90% gedaald. De vaccinatiecampagne in Mexico is ook begin 2021 van start gegaan. Ondertussen zijn al 12 miljoen personen in Mexico volledig gevaccineerd en 8 miljoen personen hebben de 1e dosis ontvangen. Vermogende Mexicanen laten zich ook vaak vaccineren in de VS. De vaccins die in Mexico worden gebruikt zijn: Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca, CanSino, Sputnik V en SinoVac. Ook het Indische Covaxin werd goedgekeurd door de Mexicaanse gezondheidszorgsdienst. 

Voorzorgsmaatregelen 

De Mexicaanse overheid hanteert per staat een systeem van 'COVID-verkeerslichten' (='semáforos'), om aan te geven hoe hoog het besmettingsrisico is en welke economische activiteiten al dan niet zijn toegelaten. Een rood verkeerslicht (='semáforo rojo') houdt in dat enkel essentiële activiteiten zijn toegestaan. In geen enkele Mexicaanse staat geldt momenteel code 'rood'.  In slechts 1 Mexicaanse staat, nl. Quintana Roo (met als belangrijkste stad Cancún), geldt het 'oranje' COVID-verkeerslicht (hoog risico);  voor Mexico-City en 14 andere  Mexicaanse staten (waaronder Nuevo León (Monterrey) en Estado de México (Toluca)) staat het COVID-verkeerslicht op 'geel' (='medium risico') en in zestien Mexicaanse staten, waaronder Jalisco (Guadalajara) staat het COVID-verkeerslicht momenteel op groen (='laag risico')..  

Mexico-Stad hanteert op dit moment dus kleurcode 'geel', wat inhoudt dat handelszaken, restaurants en openbare diensten geopend zijn, maar dat er beperkingen gelden; en ook hotels moeten hun bezettingsgraad beperken. Het dragen van een mondmasker is in Mexico-Stad en andere grote steden ondertussen ingeburgerd, óók in openlucht. Bij het betreden van winkels en restaurants wordt de temperatuur gemeten en dienen de handen met handgel ontsmet te worden.

Mexico staat internationale en binnenlandse vluchten toe en de grenzen zijn niet gesloten. Tussen de VS en Mexcio zijn wel slechts essentiële verplaatsingen mogelijk. Niet-essentiële reizen vanuit België naar Mexico worden momenteel ten stelligste afgeraden. Verschillende luchtvaartmaatschappijen voeren vluchten uit van Mexico-Stad naar Europa (KLM, AF, Aeromexico, Lufthansa en IB). Het is niet nodig om bij aankomst in Mexico een negatieve PCR-test voor te leggen en er wordt ook geen quarantaine opgelegd. 

Exitstrategie

De exitstrategie in Mexico wordt bepaald door de veranderende kleur van de 'COVID-verkeerslichten'. In de meeste Mexicaanse staten staat het COVID-verkeerslicht momenteel op 'geel' en op 'groen', waardoor heel wat niet-essentiële activiteiten zijn toegstaan, mits het in acht nemen van de nodige sanitaire voorzorgsmaatregelen.  

Economie

Economische impact

De Mexicaanse economie heeft zwaar geleden door de crisis veroorzaakt door het coronavirus. In 2020 is de Mexicaanse economie met 9% gekrompen, de grootste daling sinds de jaren '30 van de vorige eeuw. De Mexicaanse import daalde in 2020 met 14% en de Mexicaanse export met 13%. Maar dankzij de heropstart van bijna alle economische activiteiten werd de groeiverwachting voor 2021 naar boven bijgesteld. Het IMF verwacht nu dat de Mexicaanse economie in 2021 gedeeltelijk zal herstellen en voorziet een positieve groei van +5%. Door de slechte economische prestatie van de Mexicaanse economie in 2020 is de Mexicaanse peso onder druk komen te staan. De Mexicaanse munt noteert nu op meer dan 24 peso voor één EUR, wat een devaluatie van +/- 20% inhoudt en maakt dat Mexicaanse importen uit Europa ongeveer 20% duurder zijn geworden dan vóór de COVID-pandemie.

Handelsbelemmeringen

Er werden in Mexico geen speciale handelsbelemmeringen n.a.v. de COVID-crisis gesignaleerd. Logistieke, transport- en havendiensten werden steeds als essentiële activiteiten beschouwd en zijn altijd operationeel gebleven. Voor de invoer van medisch en ander materiaal om de COVID-crisis te bestrijden, zijn de administratieve procedures tijdelijk versoepeld.

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via dit online aangifteformulier. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Als reactie op de afkondiging van de sanitaire noodtoestand heefthet belangrijkste Mexicaanse werkgeversorgaan CCE - Consejo Coordinador Empresarial (of de Business Coordinating Council van Mexico, het overkoepelend orgaan dat de belangrijkste Mexicaanse werkgeversorganisaties en handelskamers verenigt) de Mexicaanse regering opgeroepen een 'nationaal akkoord' uit te werken dat o.a. compenserende maatregelen zou voorzien voor getroffen Mexicaanse bedrijven. 

De CCE vraagt o.a. dat:

  • bedrijven een uitstel van 6 maanden krijgen m.b.t. het indienen van hun belastingaangifte;
  • als bedrijven belastingen moeten betalen, zij dit kunnen spreiden over een periode van 12 maanden;
  • de Mexicaanse regering een procedure ontwikkelt om verschuldigde btw-tegoeden versneld terug te betalen.

De CCE vraagt (voorlopig) dus geen subsidies, maar meer flexibiliteit/soepelheid m.b.t. het betalen en terugvorderen van directe en indirecte belastingen.

Voorlopig is de Mexicaanse regering nog niet tegemoetgekomen aan deze vragen van CCE. De Mexicaanse overheid heeft wél een kredietprogramma opgemaakt voor kmo's en de Nationale Bank van Mexico heeft zijn basisrente verlaagd om de economie van voldoende liquiditeiten te voorzien. 

Economische vooruitzichten

Voor 2021 voorspelt het IMF een gedeeltelijk herstel van +5% economische groei van de Mexicaanse economie.

Opportuniteiten op korte termijn

Net als alle andere landen is Mexico op zoek naar medisch materiaal om de COVID-epidemie te bestrijden zoals: medische apparaten, diagnostische middelen, chirurgisch materiaal en hygiëneproducten. COFEPRIS (het Mexicaans Federaal Comité voor de Bescherming tegen Gezondheidsrisico's) heeft tijdelijk de administratieve procedures versoepeld om deze producten te importeren in Mexico.  

Opportuniteiten op lange termijn

Op langere termijn kan de COVID-19-crisis een opportuniteit betekenen voor Mexico. De wereldwijde logistieke ketens die sterk afhankelijk zijn van Chinese en Aziatische inputs werden immers ernstig verstoord door de COVID-crisis. Ook vóór de COVID-crisis, was er al een proces van economische ontkoppeling aan de gang tussen China en de VS, en de COVID-crisis zal dit proces waarschijnlijk versnellen. Bedrijven die op de Noord-Amerikaanse markt actief zijn, zullen zich in de toekomst mogelijk gedeeltelijk terugtrekken uit China en Azië en opteren voor kortere logistieke ketens in Noord-Amerika, waardoor Mexico, met zijn lagere productiekosten dan in de VS en Canada, aantrekkelijker wordt voor investeringen van bedrijven die actief zijn in de Noord-Amerikaanse markt. Sommige economen voorspellen dan ook dat Mexico op lange termijn zal winnen bij deze crisis. In 2019 is Mexico trouwens voor het eerst in de geschiedenis de belangrijkste handelspartner van de VS geworden. Mexico is dus een belangrijke uitvalsbasis voor bedrijven die de Noord-Amerikaanse markt wensen te bewerken.

Om van deze kansen te profiteren, zal Mexico zijn investeringsklimaat wel moeten verbeteren. Met de recente goedkeuring van het USMCA (US Mexico Canada agreement) én de modernisering van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mexico, zou Mexico zichzelf opnieuw kunnen positioneren als het logische platform voor een breed scala aan investeringen en productie.

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier 'Coronavirus' vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

31 mei 2021