U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Mexico

Algemene toestand

Mexico had op 18 oktober 2020 meer dan 850.000 geregistreerde COVID-19-infecties en meer dan 86.300 COVID-19-gerelateerde overlijdens. Mexico is daarbij het 4e land ter wereld met het hoogste aantal COVID-19-gerelateerde overlijdens. Ondertussen lijkt de piek van besmettingen wel over zijn hoogtepunt heen. Het hoogst aantal besmettingen werd genoteerd in de laatste week van juli 2020 en sindsdien is het aantal actief besmette personen met 20% gedaald. De werkelijke toestand zou echter erger kunnen zijn dan de officiële cijfers aangeven. Tot 20 augustus 2020 had Mexico immers slechts 1691 COVID-19-testen per 100.000 inwoners laten uitvoeren (ter vergelijking: in dezelfde periode heeft de VS 38.317 COVID-testen laten uitvoeren per 100.000 inwoners). Het aantal geïnfecteerden zou dus (veel) hoger kunnen zijn, dan het officiële cijfer aangeeft.

Voorzorgsmaatregelen 

De Mexicaanse overheid hanteert een systeem van 'COVID-verkeerslichten' (='semáforos') om aan te geven hoe hoog het besmettingsrisico is en welke economische activiteiten al dan niet zijn toegelaten. Een rood verkeerslicht (='semáforo rojo') houdt in dat enkel essentiële activiteiten zijn toegestaan. Momenteel geldt het 'oranje' COVID-verkeerslicht (hoog risico) voor de meeste Mexicaanse staten; o.a. in Mexico-City, Guadalajara, Monterrey en Veracruz; in vijfiten Mexicaanse staten, waaronder Quintana Roo (Cancún) staat het COVID-verkeerslicht op 'geel' (='medium risico') en in één Mexicaanse staat, Campeche, staat het COVID-verkeerslicht momenteel op groen (='laag risico')..  

Aan Mexicanen in 'oranje' staten wordt aangeraden om thuis te blijven, maar in Mexico-City bvb. zijn er geen sancties voorzien voor wie deze aanbeveling niet opvolgt. Het dragen van een mondmasker is in Mexico-City en andere grote steden momenteel wel verplicht, óók in openlucht. Bij het betreden van winkels en restaurants wordt de temperatuur gemeten, en dienen de handen met handgel ontsmet te worden.

Mexico staat internationale en binnenlandse vluchten toe en de grenzen zijn niet gesloten. Tussen de VS en Mexcio zijn wel slechts essentiële verplaatsingen mogelijk. Niet-essentiële reizen vanuit België naar Mexico worden momenteel ten zeerste afgeraden. Verschillende luchtvaartmaatschappijen voeren vluchten uit van Mexico Stad naar Europa (KLM, AF, Aeromexico, Lufthansa en IB). In Mexico-City worden bij (te) grote drukte een aantal metro- en busstations gesloten en wordt het autoverkeer beperkt. 

Exitstrategie

De exitstrategie in Mexico wordt bepaald door de veranderende kleur van de 'COVID-verkeerslichten'. In de meeste Mexicaanse staten staat het COVID-verkeerslicht momenteel op 'oranje', waardoor geleidelijk aan ook meer niet-essentiële activiteiten worden toegestaan; de volgende fase is een geel verkeerslicht waarbij bvb. hotels en restaurants op 60% van hun capaciteit mogen opereren; de laatste fase is het 'groene verkeerslicht' waarbij opnieuw alle activiteiten zullen worden toegelaten, mits het in acht nemen van de nodige sanitaire voorzorgsmaatregelen.  

Economie

Economische impact

De Mexicaanse economie lijdt zwaar door de crisis veroorzaakt door het coronavirus. De belangrijkste handelspartner van Mexico, de VS, zal in een recessie belanden in 2020, waardoor de Mexicaanse export, waarvan 80% naar de VS gaat, onder druk zal komen te staan. Door de recessie in de VS, zullen ook de financiële transfers (de zgn. 'remesas') verminderen die Mexicanen die in de VS wonen opsturen naar hun familieleden in Mexico. 

Verder zal de daling van olieprijzen ervoor zorgen dat de inkomsten van staatsoliemaatschappij Pemex zullen verminderen in 2020, en de inkomsten uit toerisme zullen sterk terugvallen, aangezien reizigers hun reis naar Mexico zullen annuleren of uitstellen. 

Als gevolg van dit negatieve nieuws, is de Mexicaanse peso sinds maart 2020 onder zware druk gekomen. De Mexicaanse peso heeft de laatste maanden 20% van zijn waarde t.o.v. de euro verloren. Voor Mexicaanse importeurs betekent dit dat import uit Europa 20% duurder is geworden.

De ‘sanitaire noodtoestand’ die de Mexicaanse overheid had uitgeroepen op 31 maart 2020 en die inhield dat alle niet-essentiële activiteiten in de publieke en de privésector werden opgeschort tot 1 juni 2020, heeft ook effecten gehad voor Vlaamse bedrijven die actief zijn in Mexico. Alle Vlaamse bedrijven met een vestiging in Mexico, die niet-essentiële goederen produceren of verkopen en/of die niet-essentiële diensten aanbieden, moesten gedurende twee maanden de deuren van hun lokale vestiging sluiten. Bedrijven moesten echter wel de salarissen doorbetalen van hun werknemers tijdens deze sanitaire noodtoestand, en de salarissen mochten ook niet verlaagd noch opgeschort worden, op straffe van sancties.

Ondertussen zijn bijna alle economische activiteiten terug heropgestart. 

Handelsbelemmeringen

Er zijn geen speciale handelsbelemmeringen n.a.v. de Covid-crisis gesignaleerd. Logistieke, transport- en havendiensten werden als essentiële activiteiten beschouwd en bleven operationeel. Voor de invoer van medisch en ander materiaal om de Covid-crisis te bestrijden zijn de administratieve procedures tijdelijk versoepelt.

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via dit online aangifteformulier. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Als reactie op de afkondiging van de sanitaire noodtoestand, heeft het belangrijkste Mexicaanse werkgeversorgaan, de CCE (Consejo Coordinador Empresarial), de Business Coordinating Council van Mexico, het overkoepelend orgaan dat de belangrijkste Mexicaanse werkgeversorganisaties en handelskamers verenigt, de Mexicaanse regering opgeroepen een 'nationaal akkoord' uit te werken dat o.a. compenserende maatregelen voor getroffen Mexicaanse bedrijven zou bevatten. 

De CCE vraagt o.a. dat:

  • bedrijven een uitstel van 6 maanden krijgen m.b.t. het indienen van hun belastingaangifte;
  • als bedrijven belastingen moeten betalen, zij dit kunnen spreiden over een periode van 12 maanden;
  • de Mexicaanse regering een procedure ontwikkelt om verschuldigde btw-tegoeden versneld terug te betalen.

De CCE vraagt (voorlopig) dus geen subsidies, maar meer flexibiliteit/soepelheid m.b.t. het betalen en terugvorderen van directe en indirecte belastingen.

Voorlopig is de Mexicaanse regering nog niet tegemoetgekomen aan deze vragen van CCE. De Mexicaanse overheid heeft wél een kredietprogramma opgemaakt voor KMO's en de Nationale Bank van Mexico heeft zijn basisrente met 50 procentpunten verlaagd om de economie van voldoende liquiditeiten te voorzien. 

Economische vooruitzichten

Het IMF verwacht dat de Mexicaanse economie met meer dan 10% zal krimpen. Ook voor 2021 voorspelt het IMF slechts een bescheiden herstel van +3.3% economische groei. Mexico zou daardoor één van de slechtst presterende economieën in Latijns-Amerika zijn in 2020 en 2021.

Opportuniteiten op korte termijn

Net als alle andere landen is Mexico op zoek naar medisch materiaal om de COVID-epidemie te bestrijden zoals: medische apparaten, diagnostische middelen, chirurgisch materiaal en hygiëneproducten. COFEPRIS (het Mexicaans Federaal Comité voor de Bescherming tegen Gezondheidsrisico's) heeft tijdelijk de administratieve procedures versoepelt om deze producten te importeren in Mexico.  

Opportuniteiten op lange termijn

Op langere termijn kan de COVID-19-crisis een opportuniteit betekenen voor Mexico. De wereldwijde logistieke ketens die sterk afhankelijk zijn van Chinese en Aziatische inputs werden immers ernstig verstoord door de COVID-crisis. Ook vóór de COVID-crisis, was er al een proces van economische ontkoppeling aan de gang tussen China en de VS, en de COVID-crisis zal dit proces waarschijnlijk versnellen. Bedrijven die op de Noord-Amerikaanse markt actief zijn, zullen in de toekomst zich mogelijk gedeeltelijk terugtrekken uit China en Azië en opteren voor kortere logistieke ketens in Noord Amerika, waardoor Mexico, met zijn lagere productiekosten dan de VS en Canada, aantrekkelijker wordt voor investeringen van bedrijven die actief zijn in de Noord-Amerikaanse markt. Sommige economen voorspellen dan ook dat Mexico op lange termijn zal winnen bij deze crisis. In 2019 is Mexico trouwens voor het eerst in de geschiedenis de belangrijkste handelspartner van de VS geworden. Mexico is dus een belangrijke uitvalsbasis voor bedrijven die de Noord-Amerikaanse markt wensen te bewerken.

Om van deze kansen te profiteren, zal Mexico wel zijn investeringsklimaat moeten verbeteren. Met de recente goedkeuring van het USMCA (US Mexico Canada agreement) én de modernisering van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mexico, zou Mexico zichzelf opnieuw kunnen positioneren als het logische platform voor een breed scala aan investeringen en productie.

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier 'Coronavirus' vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

17 oktober 2020