U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Luxemburg

1. Algemene toestand

UPDATE 25/05 - Net zoals elk ander Europees blijft ook het Groothertogdom Luxemburg niet gespaard van het coronavirus. Op 25 mei hebben er 3.993 mensen positief getest op COVID-19 en zijn er 110 doden te betreuren. Via deze website van de Luxemburgse overheid kan u dagelijks een update over de situatie krijgen.

2. Voorzorgsmaatregelen

Drastische maatregelen werden ingevoerd om de Luxemburgers zoveel mogelijk thuis te laten blijven. Inwoners mogen de woning enkel verlaten in onderstaande gevallen:

 • het kopen van voedsel, farmaceutische producten en artikelen die absoluut noodzakelijk zijn,
 • het kopen van land- of bosbouwproducten en producten voor de wijnbouw,
 • het reizen naar een gezondheidscentrum,
 • het reizen naar de werkplek om professionele of commerciële activiteiten uit te voeren,
 • het verlenen van bijstand en zorg aan ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mindervaliden en bijzonder kwetsbare personen,
 • reizen om het recht op toegang en accommodatie te waarborgen, alsmede het recht op gedeelde voogdij over de kinderen,
 • in verband met de essentiële behoeften van huisdieren,
 • het reizen naar de sociale zekerheidsinstanties in geval van nood,
 • het reizen naar een bank of verzekeringsmaatschappij, of naar de postdiensten in geval van nood,
 • vanwege overmacht of noodzaak.

Vrijetijdsactiviteiten in de open lucht (wandelen, joggen) zijn toegestaan, alleen of samen met mensen met wie je samenwoont. Vergaderingen zijn verboden.

De nationale politie zal deze regels handhaven en controleren; bij niet-naleving zijn er boetes van toepassing.

Meer informatie is terug te vinden in het coronadossier voor bedrijven op de website van het ministerie van Economische Zaken.

3. Exitstrategie

Het doel van de regering is een geleidelijke beëindiging van de opsluiting in fasen door te voeren, terwijl ze voorzichtig moet blijven om het ontstaan van een tweede golf van de epidemie te voorkomen. 

Fase 1 - hervatting van bouwwerken (indicatieve datum 20 april 2020)

De eerste fase omvat daarom de volgende activiteiten:

 • Herlancering van bouwwerken;
 • Hulp- en ondersteuningsactiviteiten in het onderwijs (poliklinische diensten voor kinderen en gezinnen, aanbod van competentiecentra gespecialiseerd in psycho-pedagogie en maatregelen voor de zorg van studenten die het risico lopen op schooluitval);
 • Activiteiten van hoveniers en landschapsarchitecten;
 • Handel met als hoofdactiviteit DIY;
 • Heropening van recyclingparken.

Deze lijst zal op 4 mei worden aangevuld door de hervatting van de laatste lessen, evenals stages en praktijk op het niveau van hoger technisch onderwijs en de universiteit.

Fase 2 - hervatting van het secundair onderwijs (indicatieve datum 11 mei 2020)

Fase 3 - hervatting van basisonderwijs en crèches en kinderopvangvoorzieningen (indicatieve datum 25 mei 2020)

 • Daarna volgt - in latere fases - de hervatting van de commerciële activiteiten en de heropening van de horeca-sector. In dit stadium is het echter voorbarig om een gedetailleerd advies te geven over de opheffing van beperkingen voor deze sector. Op basis van een analyse van de situatie zal de Regeringsraad te zijner tijd een definitief besluit nemen.
 • Samenlevingen, bedrijven en overheden worden over het algemeen aangemoedigd om telewerken te blijven promoten gedurende het hele opsluitingsproces.
 • Bijeenkomsten blijven tot en met 31 juli verboden, met uitzondering van begrafenissen en burgerlijke huwelijken; die worden toegestaan voor maximaal 20 personen en op voorwaarde dat een interpersoonlijke afstand van 2 meter wordt gerespecteerd. De verbodsbepalingen van artikel 2 van de gewijzigde Groothertogelijke verordening van 18 maart 2020 tot invoering van een reeks maatregelen in het kader van de strijd tegen covid-19, blijven gehandhaafd.
 • De huidige inperkingsmaatregelen, die betrekking hebben op kwetsbare personen en personen ouder dan 65 jaar, zullen ten minste tot het einde van de eerste fase van toepassing blijven. De geleidelijke opheffing van de huidige beperkingen brengt ook met zich mee dat, in overleg met 'le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région', een strategie moet worden ontwikkeld voor de bescherming van kwetsbare mensen in verzorgingshuizen en personen ouder dan 65.
 • Werknemers die tot de kwetsbare categorie behoren, kunnen met hun arts overleggen of zij door de ernst van de ziekte niet kunnen gaan werken. Dit moet geval per geval worden bekeken, rekening houdend met de aanbevelingen van de gezondheidsafdeling en anderzijds met de werkomgeving van de betrokken persoon.

Meer weten: 

4. Economische impact

De Luxemburgse regering kondigde op 25 maart een gedetailleerde lijst van maatregelen aan voor de stabilisatie van de economische situatie. U vindt dit overzicht op de website van het ministerie van Economische Zaken.

De overheid ontwikkelde een website waarop burgers, zelfstandigen, KMO en grote bedrijven alle maatregelen kunnen terugvinden die hen betreffen. Ook op de website van het Ministerie van Economie kan u info vinden. En ook de Luxemburgse Kamer van Koophandel opende een website met advies en informatie voor ondernemers.

5. Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be

25 mei 2020