U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Kroatië

1. Algemene situatie

Actuele situatie op 19 juli 2022  -  In de afgelopen 24 uur werden er 1.151 nieuwe gevallen van het COVID-19-virus geregistreerd en er zijn in totaal 8.599 actieve gevallen. Er liggen 547 patiënten in het ziekenhuis, van wie 17 aan ademhalingstoestellen. In totaal raakten 1.169.342 mensen besmet sinds het eerste besmettingsgeval geregistreerd werd op 25 februari 2020. Het coronavirus heeft tot nu toe al 16.169 levens geëist en er zijn in totaal 1.144.574 mensen die herstelden.

Op 19 juli 2022 zijn er in totaal 5.262.127 vaccindoses geconsumeerd: 58,08% van de totale bevolking en 69,50% van de volwassen bevolking is gevaccineerd. 

De meest recente updates kunt u raadplegen via deze link: https://www.koronavirus.hr/en

2. Voorzorgsmaatregelen

  • De epidemiologische maatregelen of beperkingen zijn niet langer van kracht in de Republiek Kroatië. 

Reizen naar Kroatië
Voor binnenkomst in de Republiek Kroatië is het niet langer nodig om bij het overschrijden van de grens een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat met betrekking tot de ziekte van COVID-19 te overleggen.

België in Kroatië | Ambassade van België in Kroatië (belgium.be) verstrekt informatie over de huidige beperkingen.

Voor bijkomende vragen in verband met reizen in Kroatië kan volgende website worden geconsulteerd, waar een online formulier beschikbaar is waar u uw vragen kunt stellen: (externe link) (in het Kroatisch of Engels).

Reizigers dienen de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. Er werd een website opgericht die alle informatie inzake het coronavirus centraliseert (in het Kroatisch en het Engels), inclusief praktische richtlijnen voor buitenlandse reizigers in Kroatië: https://www.koronavirus.hr/en

3. Exitstrategie

Het steun- en herstelplan van Kroatië komt tegemoet aan de dringende behoefte om een krachtig herstel te bevorderen en Kroatië klaar te maken voor de toekomst. De hervormingen en investeringen in het plan zullen Kroatië helpen duurzamer te worden en beter voorbereid te zijn op de uitdagingen en kansen van de groene en digitale transities. Daartoe omvat het plan 146 investeringen en 76 hervormingen. Ze zullen worden ondersteund met € 6,3 miljard aan subsidies. 40,3% van het plan ondersteunt klimaatdoelstellingen en 20,4% van het plan bevordert de digitale transitie.

Het herstelplan zal economische groei stimuleren en banen creëren. Het zal het bbp van Kroatië tegen 2026 met 1,9% tot 2,9% verhogen. Deze impuls voor de economie moet tot 21.000 extra burgers aan het werk helpen. Kroatië zal aanzienlijk profiteren van de steun- en herstelplannen van andere lidstaten, bijvoorbeeld door middel van export. Deze overloopeffecten zijn goed voor 0,5% van het bruto binnenlands product in 2026. Deze schattingen houden geen rekening met de mogelijke positieve impact van structurele hervormingen, die eveneens aanzienlijk kunnen zijn.

Het plan ondersteunt de groene transitie door middel van investeringen ter waarde van € 789 miljoen in energie-efficiëntie en wederopbouw van gebouwen na aardbevingen in 2020. Verder zal 728 miljoen euro worden geïnvesteerd in duurzame mobiliteit, met name in het upgraden van spoorlijnen, autonome elektrische taxi's met ondersteunende infrastructuur die is aangepast voor mensen met een handicap, het installeren van oplaadstations voor elektrische voertuigen en de introductie van emissievrije voer- en vaartuigen.

Daarnaast wijst het plan € 658 miljoen toe aan een koolstofarme energietransitie door modernisering van de energie-infrastructuur, ondersteuning van investeringen voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare waterstof en financiering van innovatieve projecten voor het afvangen en opslaan van koolstof. € 542 miljoen zal worden geïnvesteerd in het ondersteunen van bedrijven voor groene transitie en energie-efficiëntie, het ondersteunen van hun projecten die gericht zijn op het stimuleren van de groene economie, duurzaam toerisme en het investeren in groene technologieën. Het steun- en herstelplan van Kroatië ondersteunt de digitale transitie met investeringen en hervormingen in de digitalisering van het openbaar bestuur en het hoger onderwijs en digitale connectiviteit van plattelandsgebieden. Het plan zal € 283 miljoen injecteren in de digitale transitie van het openbaar bestuur door middel van de digitalisering van het rechtssysteem, de inzet van de digitale identiteitskaart en het creëren van een one-stop-shop voor alle online diensten van de overheid.

Bovendien zal € 130 miljoen worden geïnvesteerd in het vergroten van de nationale breedband met gigabit-connectiviteit in landelijke gebieden en de aanleg van elektronische communicatie-infrastructuur voor 5G-netwerken, waardoor de digitale connectiviteit van landelijke gebieden wordt vergroot. Daarnaast ondersteunt het plan met € 84 miljoen de digitalisering van het hoger onderwijs door te investeren in e-learning en digitale leermiddelen.

4. Economie

a. Economische impact

De economische bedrijvigheid herstelde zich eind 2020 verder na een daling in de eerste helft van het jaar. Het tempo van het herstel lag echter veel lager door de herinvoering van social-distancing-maatregelen. Over het geheel genomen is het reële bbp van Kroatië in 2020 naar schatting met 8,4 procent gekrompen. De toeristische sector heeft het meest te lijden gehad van de gevolgen. De particuliere consumptie en investeringen verbeterden ook in de tweede helft van 2020, wat verder hielp om de jaarlijkse daling in de verwerkende industrie te dempen, terwijl de bouwactiviteit bleef toenemen.

Fiscale steunmaatregelen, samen met de terugval van de economische bedrijvigheid, hebben geleid tot een stijging van de overheidsschuld, die in 2020 wordt geschat op 87,2 procent van het bbp. Het saldo op de lopende rekening is naar schatting gedaald tot -1,3% van het bbp in 2020 na zes jaar van overschotten.

Door de noodmaatregelen was de werkgelegenheidsdaling relatief bescheiden en bedroeg de administratieve werkloosheid gemiddeld 9 procent, 1,3% hoger dan in 2019. Uit de Rapid Household Assessment van december 2020 blijkt dat mensen met een laag inkomen nog steeds het meest worden getroffen door de crisis. Bijna 30% van de Kroatische huishoudens meldde een jaarlijkse daling van het totale inkomen in 2020, waarbij 80% aangeeft dat er onvoldoende wordt gespaard om de schok van een langdurige pandemie te doorstaan.

De situatie is uitdagender voor arme huishoudens en huishoudens op het platteland. De armoede is naar schatting gestegen tot 2,6% in 2020, met ongeveer 14.000 extra Kroaten die moeten rondkomen van minder dan 5,5 dollar per dag tegen 2011 PPP-prijzen.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministratie.

c. Relancemaatregelen

De overheid heeft verschillende initiatieven genomen om zowel bedrijven en werkgevers, als werknemers financieel tegemoet te komen. Een overzicht en inhoud van deze tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen kan u vinden op de websites van verschillende overheidsinstellingen:

d. Economische vooruitzichten

De economische bedrijvigheid in Kroatië zal zich naar verwachting geleidelijk herstellen van de neergang in 2020, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,5% in de periode 2022-2023. De implementatie van de vaccinatiestrategie en andere epidemiologische maatregelen in Kroatië en de rest van Europa zal naar verwachting de pandemie onder controle krijgen tegen de zomer van 2022, waardoor landen de reisbeperkingen gedeeltelijk kunnen opheffen.

Voor Kroatië zou dit leiden tot een toename van het aantal toeristen en, samen met het herstel van zijn handelspartners, tot een sterke groei van de export van goederen en diensten. Investeringen zullen naar verwachting worden ondersteund door EU-fondsen, onder meer voor de wederopbouw na de aardbevingen. De economische situatie in Kroatië zal waarschijnlijk blijven verbeteren naarmate de pandemie afneemt en de besteding van EU-middelen toeneemt. Een aanhoudende stijging van de economische activiteit en een geleidelijke afschaffing van de fiscale steunmaatregelen moeten het begrotingstekort verminderen en de overheidsschuld tegen 2023 onder de 80% van het bbp brengen.

Het geleidelijke herstel zal naar verwachting de armoede verminderen. De verergerde gevolgen van de crisis en de lage spaarquote van werkende arme huishoudens zouden echter een langer herstelproces voor deze kwetsbare groep kunnen betekenen.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Kroatië, zie:

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.
FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.
In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

20 juli 2022