U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Ierland

Update 09/05/2022

1 Algemene toestand

Officiële statistieken rond COVID-19, gepubliceerd door de Ierse overheid, kan u vinden op de volgende website: Ireland's COVID-19 Data Hub. Het aantal besmettingen, overlijdens en de vaccinatiegraad kan u via deze site raadplegen.

Reizen naar en in Ierland

Raadpleeg zeker de website van de Ierse overheid voor de meest courante informatie, alvorens reisplannen te maken -> International Travel.

UPDATE: sinds zondag 6 maart 2022 zijn er geen COVID-19 gerelateerde restricities meer voor afreizen naar Ierland.

2 Voorzorgsmaatregelen

Ierland bevindt zich nu in de herstelfase van de pandemie, waarbij het heropenen van de samenleving en de economie gefaseerd plaatsvindt. Naarmate het vaccinatieprogramma vordert, zullen de maatregelen worden versoepeld. Meer informatie over de versoepeling van de restricties kan u vinden op de volgende website: Public health measures for COVID 19.

3 Exitstrategie

De Ierse regering zal zich in de komende maanden ook actief richten op het herstel van de Ierse economie. Voor informatie rond ondersteuning vanwege de Ierse overheid naar individuen en bedrijven, kan u terecht op volgende website: Supporting the Recovery.

4 Economie

a. Economische impact

COVID-19 en de hiermee gepaard gaande maatregelen om de verspreiding ervan in te dammen, hebben nog steeds een negatieve invloed op de Ierse economie. Van januari 2021 tot begin mei bleven aanzienlijke beperkingen van kracht. Het vaccinatieprogramma verliep echter in een snel tempo en er wordt nu een vlugger herstel van de economie verwacht dan cijfers aantoonden eerder in het jaar.

Een recent rapport (juli 2021) van de Ierse Centrale Bank, toont dat de Ierse economie zich naar verwachting in de tweede helft van het jaar sterk zal herstellen. Een verbetering van het consumentenvertrouwen en de heropening van eerder gesloten sectoren zullen de consumptiegroei dit jaar en ook in 2022 verder bevorderen.

De Ierse exportcijfers zouden in 2021-2022 sterk blijven groeien, voordat ze in 2023 zullen stagneren. De export van farmaceutische en ICT-producten, die een belangrijk deel uitmaken van Ierse exportgoederen en diensten, zal een belangrijke stimulans zijn voor deze sterke groei. Verwacht wordt dat de uitvoer, uit de door binnenlandse bedrijven gedomineerde sectoren, zich in een langzamer tempo zal herstellen. De handel met het Verenigd Koninkrijk, nu als derde land, zal leiden tot een lagere uitvoer in bepaalde sectoren, de agro-voeding sector in het bijzonder.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De overheid heeft verschillende initiatieven genomen om zowel bedrijven en werkgevers, als werknemers financieel tegemoet te komen.
Een overzicht en inhoud van deze tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen kan u vinden op de websites van de Ierse overheid en de verschillende overheidsinstellingen:

d. Economische vooruitzichten

Overzicht van de belangrijkste economische indicatoren:

Het kwartaalrapport Q3 2021 van de Ierse Centrale Bank, toont volgende cijfers:

  • Verwachte stijging van het bbp met 8,3% in 2021, met een verdere economische groei in 2022 en 2023, respectievelijk 5,4% en 4,8%.
  • Verwacht werkloosheidscijfer in 2021 is 16% met een daling naar 8% in 2022.
  • Begrotingstekort in 2020 was 18,4 miljard euro met een verwacht tekort van 11,6 miljard euro in 2022.
e. Opportuniteiten op korte termijn

Sommige sectoren hebben een onmiddellijke stijging gekend in de vraag naar producten en diensten. Hieronder vallen onder andere bedrijven actief in voeding en dranken, schoonmaakproducten, medische hulpmiddelen en algemene gezondheidsbenodigdheden. Ook binnen de technologiesector zijn er kansen voor onze bedrijven die producten en diensten aanbieden gericht op onder andere thuiswerk, onlineplanning en training.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Gezien de druk op de sector de voorbije jaren is de bouwsector de eerste sector die opnieuw volledig, mits social distancing, geopend werd. Het tekort aan woningen en kantoorruimtes, voornamelijk in en rond Dublin, blijft groeien. Hoewel activiteiten op korte termijn zijn afgenomen, adviseren we onze bedrijven om de mogelijkheden op dit gebied te blijven monitoren.

De vraag naar kwaliteitsproducten op het gebied van voeding, drank en andere landbouwproducten zal blijven bestaan en toenemen.

Het National Development Plan 2040 van de overheid is nog steeds van kracht. De financiering ervan is veiliggesteld en alle infrastructurele investeringen die erin zijn vervat, zullen volgens plan verlopen. Belangrijke opportuniteiten blijven er in de hernieuwbare energiesector.

De toegankelijkheid van het vrachtvervoer en de stijgende kosten zijn een uitdaging geworden. De aangekondigde opening van de scheepvaartroute tussen Zeebrugge en Cork zal exporteurs een andere mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot de Ierse markt.

5 Nuttige links

Algemene Informatie

Steunmaatregelen

Adviezen en Restricties

6 Dossier coronavirus

In het dossier coronavirus van FIT, vindt u verdere nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

11 mei 2022