U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Ierland

Update 29/06/2020

1 Algemene toestand

Zoals vele landen is Ierland ook in de grip van de COVID-19 uitbraak. De bevolking wordt aangeraden sociaal contact, activiteiten buitenshuis en reizen van en naar het werk tot een minimum te beperken. Deze trend zal de komende weken worden aangehouden. 

Het aantal besmettingen en overlijdens kan via deze site geraadpleegd worden.

Reizen naar Ierland

Niet-essentiële reizen worden nog steeds afgeraden vanuit de Ierse regering.

Sinds 28 mei is het bij wet verplicht voor iedereen die Ierland binnenkomt, met uitzondering van Noord-Ierland, zich 14 dagen te isoleren. Passagiers die vanuit het buitenland naar Ierland komen, zijn verplicht een ’Public Health Passenger Locator' formulier in te vullen en dit in te dienen bij de bevoegde autoriteit op de plaats waar zij het land zijn binnengekomen.

Meer informatie hierover kan u vinden op de volgende website -> COVID-19 (Coronavirus): Travel advice

2 Voorzorgsmaatregelen

Sinds 12 maart werden verschillende voorzorgsmaatregelen genomen door de Ierse regering om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

In de hierop volgende weken werden bijkomende maatregelen ingevoerd dewelke sinds 18 mei, onder de verschillende fasen van de exitstrategie, worden versoepeld.

De maatregelen die werden uitgevaardigd zijn de volgende:

Van kracht sinds 12 maart:

 • Alle theaters, clubs, sportscholen, vrijetijdscentra, kappers, wedkantoren, markten, casino's, bingozalen, bibliotheken en soortgelijke verkooppunten moeten worden gesloten;
 • Alle hotels bieden alleen kamers aan voor essentiële niet-sociale en niet-toeristische redenen;
 • Alle niet-essentiële verkooppunten zijn gesloten voor het publiek;
 • Bij een bezoek aan essentiële verkooppunten, zoals supermarkten en drogisterijen, moet er voldoende afstand gehouden worden;
 • Alle restaurants en cafés zijn beperkt tot het aanbieden van afhaal- en bezorgdiensten;
 • Alle sportevenementen, ook die achter gesloten deuren, worden geannuleerd;
 • Alle speeltuinen en vakantie-/caravanparken worden gesloten;
 • De toegang tot godsdienstige plekken: het aantal personen die gelijktijdig binnen mag wordt beperkt;
 • Een verbod op alle georganiseerde sociale evenementen, zowel binnen als buiten;
 • Mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven, enkel verplaatsingen naar de winkel voor essentiële benodigdheden zoals voedsel en medicijnen of medische en tandheelkundige afspraken zijn toegestaan;
 • Verplaatsingen om voor anderen te zorgen zijn toegelaten. Ook lichaamsbeweging buiten is toegestaan;
 • Sociale bijeenkomsten worden beperkt tot maximaal vier personen, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Er mogen geen onnodige reizen binnen Ierland of naar het buitenland plaatsvinden;
 • Mensen mogen hun huis alleen verlaten om naar hun werk te gaan waar aanwezigheid op een werkplek essentieel is, terwijl niet-essentiële bezoeken aan de woning van andere mensen moeten worden vermeden;
 • Indien iemand symptomen vertoont van Covid-19, wordt gevraagd om in zelf-isolatie te gaan en in eerste instantie de huisdokter te contacteren. Heel wat huisdokters zijn overgestapt naar online consultaties. Na consultatie wordt al dan niet doorverwezen naar een testcentrum.

Extra maatregelen, van kracht sinds 27 maart:

Het is enkel toegestaan uw woonst te verlaten onder volgende omstandigheden:

 • Alleen reizen van en naar het werk wanneer het werk een essentiële gezondheids-, sociale zorg of andere essentiële dienst is die niet thuis kan worden gedaan;
 • Om te winkelen voor voedsel of huishoudelijke artikelen of om een maaltijd af te halen;
 • Voor het bijwonen van medische afspraken of het ophalen van medicijnen en andere gezondheidsproducten;
 • Om vitale gezinsredenen, zoals het verlenen van zorg aan kinderen, ouderen of kwetsbare personen;
 • Voor een korte, individuele fysieke oefening binnen 2 km van uw eigen huis, dit kan met kinderen uit uw eigen huishouden, zolang u zich houdt aan twee meter fysieke afstand (werd op 5 mei versoepeld tot 5km).
 • Voor de veeteelt - voedselproductie en verzorging van dieren.
 • Alle openbare en particuliere bijeenkomsten van een willekeurig aantal mensen buiten een enkel huishouden of een wooneenheid zijn verboden;
 • Meer niet-essentiële winkels en diensten zullen worden gesloten;
 • Volwassen gemeenschapsonderwijs centra worden gesloten;
 • Alle niet-essentiële ingrepen, gezondheidsprocedures en andere niet-essentiële gezondheidsdiensten worden uitgesteld;
 • Alle bezoeken aan ziekenhuizen, andere instellingen voor residentiële gezondheidszorg en gevangenissen moeten worden stopgezet, met uitzondering van deze op grond van medeleven;
 • Afscherming of cocooning zal worden ingevoerd voor 70-plussers en gespecificeerde categorieën van kwetsbare personen (werd op 5 mei versoepeld, 70-plussers kunnen hun woonst opnieuw verlaten);
 • Reizen naar offshore-eilanden wordt beperkt tot eilandbewoners.

Bijkomende informatie over de meest recente situatie, adviezen en getroffen maatregelen in Ierland kan u vinden via de websites van volgende lokale instanties:

3 Exitstrategie

Na de initieel aangekondigde exitstratiegie op 1 mei, stemde de Ierse regering op 5 juni ermee in om de snelheid voor de heropening van de samenleving en het bedrijfsleven te verhogen.

Dit betekent dat bepaalde sectoren en openbare voorzieningen eerder kunnen worden heropend dan gepland.

Het geherconfigureerde plan bestaan nu uit 4 fasen, in plaats van 5, waarbij fase 4 zal ingaan op 20 juli.

Ierland bevindt zich sinds 29 juni in Fase 3 van de exitstrategie.

Voor de details en inhoud van de verschillende fasen, kan u de informatie op de website van de Ierse overheid raadplegen: Roadmap for Reopening Society and Business

4 Economie

a. Economische impact

Met heel wat bedrijven die op non-actief werden gezet en de sluiting van alle niet-essentiële verkooppunten, werd de voorbije weken een sterke stijging in (tijdelijke) werkloosheid waargenomen. Het lage werkloosheidscijfer van 4,8% in februari 2020, zou volgens recente cijfers van het Ierse Central Statistics Office, die rekening houden met het aantal personen die een werkloosheidsvergoeding hebben aangevraagd ten gevolge van de huidige pandemie, in Ierland in april gestegen zijn naar 28,2%.

Na jaren van sterke economische groei, wordt nu verwacht dat de Ierse economie in 2020 zal krimpen. Waar voor de crisis een stijging van 5,5% van het BBP werd verwacht in 2020, kijkt Ierland nu aan tegen een daling van 10,5%.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De overheid heeft verschillende initiatieven genomen om zowel bedrijven, werkgevers en werknemers financieel tegemoet te komen.

Een overzicht en inhoud van deze tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen, kan u vinden op de websites van de Ierse overheid en de verschillende overheidsinstellingen:

d. Economische vooruitzichten

Minister van Financiën, Paschal Donohoe, kondigde aan dat verwacht wordt dat het Ierse BBP dit jaar met 10,5% zal dalen en dat de arbeidsmarkt het zwaarst getroffen zal worden door de economische schok van de uitbraak van het coronavirus. Ierland zal van een staat van bijna volledige werkgelegenheid (4,8% werkloosheid) naar een piek van 22% in het tweede kwartaal gaan. De gemiddelde werkloosheid voor het jaar zou hierdoor komen op 13,9%.

Er wordt een begrotingstekort van 23 miljard euro verwacht, waarvan ongeveer de helft zal te wijten zijn aan uitgaven gerelateerd aan inkomenssteun en kapitaalinvesteringen in gezondheidsuitrusting en -infrastructuur. Het saldo zal bestaan uit gederfde belastinginkomsten.

De laatste cijfers gepubliceerd door KBC Ierland, tonen een zeer sterke daling in het consumentenvertrouwen. Er werd een daling van acht punten tot 77,3 waargenomen in maart. Een van de grootste dalingen ooit genoteerd.

Overzicht van de belangrijkste economische indicatoren:

Bruto Binnenlands Product (reëel BBP, gecorrigeerd voor inflatie)

 • (2019: 5,5% BBP-groei + 5% werkloosheid)
 • 2020: recessie van -10,5% + werkloosheid van 13,9% (22% voor het huidige kwartaal; herstel van de werkgelegenheid verwacht vanaf het volgende kwartaal).
 • 2021: BBP-groei van 6% + werkloosheid van 9,7%.
 • 2022: terugkeer naar het niveau van voor de crisis.

Begroting

 • (2019: begrotingsoverschot van 0,4%)
 • 2020: begrotingstekort met 7,4% (23 miljard euro).
 • 2021: begrotingstekort van 4,1%.

Overheidsschuld (als percentage van het bbp)

 • (2019 : 58,8%)
 • 2020 : 69,1%
 • 2021 : 68,4%
e. Opportuniteiten op korte termijn

Sommige sectoren hebben een onmiddellijke toename gekend in de vraag naar producten en diensten in de voorbije maanden. Hieronder vallen onder andere bedrijven actief in voeding en dranken, schoonmaakproducten, medische hulpmiddelen en algemene gezondheidsbenodigdheden. Ook binnen de technologiesector zijn er kansen voor onze bedrijven die producten en diensten aanbieden gericht op onder andere thuiswerk, online planning en training.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Gezien de druk op de sector de voorbije jaren, ziet het ernaar uit dat de bouwsector een van de eerste pijlers zal zijn die opnieuw volledig, mits social distancing, op actief zal worden gezet. Het tekort aan woningen en kantoorruimtes, voornamelijk in en rond Dublin blijft groeien. Hoewel activiteiten op korte termijn zijn afgenomen, adviseren we onze bedrijven om de mogelijkheden op dit gebied te monitoren.

De vraag naar kwaliteitsproducten op het gebied van voeding, drank en andere landbouwproducten zal blijven bestaan en toenemen.

Het National Development Plan 2040 van de overheid is nog steeds van kracht, de meerjaarlijkse financiering ervan is veiliggesteld en alle infrastructurele investeringen die erin zijn vervat, zullen volgens plan verlopen. Belangrijke opportuniteiten blijven er in de hernieuwbare-energiesector.

De toegankelijkheid van het vrachtvervoer en de stijgende kosten zijn sinds begin februari een uitdaging geworden. De onlangs (22/04) aangekondigde opening van de scheepvaartroute tussen Zeebrugge en Cork zal exporteurs een andere mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot de Ierse markt.

5 Nuttige links

Algemene Informatie

Steunmaatregelen

Adviezen en Restricties

6 Dossier Coronavirus

In het dossier Coronavirus van FIT, vindt u verdere nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

29 juni 2020