U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Ierland

Update 11/04/2021

1 Algemene toestand

Zoals vele landen is Ierland ook in de greep van de COVID-19 uitbraak. De bevolking wordt aangeraden sociaal contact, activiteiten buitenshuis en reizen van en naar het werk tot een minimum te beperken. Deze trend zal de komende weken worden aangehouden. 

Het aantal besmettingen en overlijdens kan via deze site geraadpleegd worden.

Officiële statistieken rond COVID-19, gepubliceerd door de Ierse overheid, kan u vinden op de volgende website -> Ireland's COVID-19 Data Hub

Maatregelen en restricities vanaf 31 december 2020 -> NIVEAU 5

Eind december heeft de Ierse regering beslist om vanaf 31 december, het volledige land naar het hoogste restrictieniveau (niveau 5) te brengen. Informatie over het geïmplementeerde niveau systeem kan u vinden onder het hoofdstuk 'voorzorgsmaatregelen'. De exacte details van de opgelegde restricties, die vallen onder niveau 5, kan u raadplegen op de hiernavolgende website van de Ierse overheid -> COVID 19 (Coronavirus)

Reizen naar en in Ierland

Raadpleeg zeker de website van de Ierse overheid voor de meest courante informatie, alvorens reisplannen voor Ierland te maken: Travelling to Ireland during the COVID-19 Pandemic. Niet-essentiële buitenlandse reizen worden nog steeds afgeraden.

!! BELANGRIJK: VANAF 15 APRIL 2021 -> OOK VERPLICHTE HOTELQUARANTAINE VOOR REIZIGERS UIT BELGIE!! (zie ook informatie hieronder en volgende website: Mandatory Hotel Quarantine)

Bij aankomst in Ierland is het bij wet verplicht een ’COVID-19 Passenger Locator Form' in te vullen en dit in te dienen bij de bevoegde autoriteit op de plaats waar men het land is binnengekomen. Dit formulier kan u online invullen.

Voor uw vertrek naar en bij aankomst in Ierland

Wanneer u Ierland binnenkomt, moet u een negatieve RT-PCR test kunnen voorleggen die binnen de 72 uur voor aankomst werd uitgevoerd. U zal gevraagd worden om dit bewijs van negatief of ‘niet gedetecteerde’ resultaat voor te leggen voordat u aan boord gaat van het vliegtuig of de veerboot die u het land binnenbrengt. Zodra u het land binnenkomt dient u dit bewijs tevens aan de Ierse immigratieambtenaren te tonen.

Testen na aankomst in Ierland

Personen die aankomen in Ierland moeten hun bewegingen gedurende 14 dagen beperken (hierop bestaan een beperkt aantal uitzonderingingen, die u tevens kan vinden op de hierbovenvermelde website). Deze periode van beperkte verplaatsing kan eindigen als u een negatief resultaat ontvangt van een PCR-test die minimaal vijf dagen na aankomst in Ierland is uitgevoerd. U moet wachten tot u uw negatief testresultaat bevestigd heeft gekregen, voordat u de periode van beperkte bewegingen kan beëindigen.

Meer informatie kan u vinden op de COVID-19 Travel Advise website van de Ierse overheid.

Verplichte hotelquarantaine

Wanneer u aankomt in Ierland vanuit specifiek aangeduide landen kan het zijn dat u onderworpen wordt aan verplichte hotelquarantaine. Deze regeling is van toepassing op elke passagier die in de afgelopen 14 dagen in één van deze landen is geweest. De lijst van aangewezen landen kan op korte termijn veranderen. Het is dus aangewezen de lijst die beschikbaar is op de website van de Ierse overheid, voor af te reizen naar Ierland te controleren, om zeker te zijn dat u voldoet aan de verplichtingen.

Alle nodige informatie omtrent verplichte hotelquarantaine kan u vinden op de volgende website -> Mandatory Hotel Quarantine

Sinds 13 juli is het dragen van een mondmasker op openbaar vervoer wettelijk verplicht. Ook is het sinds 10 augustus verplicht een mondmasker te dragen in winkels en grootwarenhuizen.

Sinds 15 september zijn nieuwe maatregelen van kracht. Meer informatie hierover kan u vinden in hiernavolgend hoofdstuk.

2 Voorzorgsmaatregelen

Op 15 september is door de Ierse regering een nieuw herstelplan goedgekeurd, waarin ook alle voorzorgsmaatregelen zitten vervat.

In dit plan wordt overgestapt van een korte termijn aanpak naar een aanpak op middellange termijn (6-9 maanden), waarin de focus gaat naar het beheren van de risico’s die de pandemie met zich meebrengt, alsook het herstel van de schade die COVID-19 aan de samenleving tot op vandaag heeft toegebracht.

Het zogenaamde ‘Framework for Restrictive Measures’ heeft tot doel het dagelijks leven zo veel mogelijk in goede banen te leiden en tegelijkertijd het gedrag van het virus te beheersen.

Ten allen tijde blijft het voor de Ierse regering van prioritair belang dat scholen kunnen openblijven en dat tegelijkertijd de veiligheid van de mensen wordt gewaarborgd en de veerkracht van de Ierse economie en gemeenschappen wordt beschermd.

Het herstelplan bestaat uit 5 niveaus, met voor elk niveau aangepaste voorzorgsmaatregelen.

De lagere niveaus zullen worden geactiveerd wanneer er sprake is van een laag percentage van nieuwe besmettingen, met geïsoleerde uitbraken en lage gemeenschapsoverdracht. De hogere niveaus zullen worden gebruikt wanneer er sprake is van een hoog aantal nieuwe besmettingen.

Het is mogelijk dat verschillende regio's en provincies zich op een ander niveau bevinden dan het nationale niveau, afhankelijk van het aantal besmettingen van het virus in die specifieke regio of provincie.

Voor de meest recente informatie over de niveaus waarin de verschillende delen van het land zich bevinden, kan u terecht op de hierna vernoemde website van de Ierse regering. Tevens vindt u op de website een pdf document met de exacte inhoud van en de te volgen instructies bij verschillende niveaus.

Resilience and Recovery 2020-2021: Plan for Living with COVID-19

U kan het volledige hestelplan hier lezen.

Bijkomende informatie over de meest recente situatie, adviezen en getroffen maatregelen in Ierland kan u tevens vinden via de websites van volgende lokale instanties:

3 Exitstrategie

Waar eerder in het jaar werd voortgegaan op de op 1 mei uitgebouwde exitstratiegie, stemde de Ierse regering op 15 september ermee in om over te schakelen naar het hierbovenvermelde 'herstelplan'.

4 Economie

a. Economische impact

Met heel wat bedrijven die op non-actief werden gezet en de sluiting van alle niet-essentiële verkooppunten, werd de voorbije weken een sterke stijging in (tijdelijke) werkloosheid waargenomen. Het lage werkloosheidscijfer van 4,8% in februari 2020 zou volgens recente cijfers van het Ierse Central Statistics Office, die rekening houden met het aantal personen die een werkloosheidsvergoeding hebben aangevraagd, in Ierland in april gestegen zijn naar 28,2%. Sinds mei namen we een dalende trend waar. Cijfers voor augustus toonden een werkloosheidsgraad van 15,4%. Deze is opnieuw gestegen na de zomer, met in november een werkloosheidscijfer van 21%.

Na jaren van sterke economische groei wordt nu verwacht dat de Ierse economie zal krimpen. Waar voor de crisis een stijging van 5,5% van het bbp werd verwacht in 2020, kijkt Ierland nu aan tegen een daling van 0,4%.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De overheid heeft verschillende initiatieven genomen om zowel bedrijven, werkgevers en werknemers financieel tegemoet te komen.

Een overzicht en inhoud van deze tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen kan u vinden op de websites van de Ierse overheid en de verschillende overheidsinstellingen:

d. Economische vooruitzichten

Overzicht van de belangrijkste economische indicatoren:

Een recent rapport van de Ierse Centrale Bank (Quarterly Bulletin - Q4 2020), toont volgende cijfers:

  • Daling van het BBP met 0,4% in 2020, met een geschatte groei van 3,4% in 2021 en 4,7% in 2022
  • Werkloosheidscijfer van 15,1% in 2020 met een verwachting van 8% en 7,5% voor respectievelijk 2021 en 2022
  • Begrotingstekort in 2020 -> 23 miljard euro (voor de crisis werd een begrotingsoverschot verwacht van 2,2 miljard Euro)

e. Opportuniteiten op korte termijn

Sommige sectoren hebben een onmiddellijke toename gekend in de vraag naar producten en diensten in de voorbije maanden. Hieronder vallen onder andere bedrijven actief in voeding en dranken, schoonmaakproducten, medische hulpmiddelen en algemene gezondheidsbenodigdheden. Ook binnen de technologiesector zijn er kansen voor onze bedrijven die producten en diensten aanbieden gericht op onder andere thuiswerk, online planning en training.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Gezien de druk op de sector de voorbije jaren is de bouwsector de eerste pijlers die opnieuw volledig, mits social distancing, op actief werd gezet. Het tekort aan woningen en kantoorruimtes, voornamelijk in en rond Dublin, blijft groeien. Hoewel activiteiten op korte termijn zijn afgenomen, adviseren we onze bedrijven om de mogelijkheden op dit gebied te monitoren.

De vraag naar kwaliteitsproducten op het gebied van voeding, drank en andere landbouwproducten zal blijven bestaan en toenemen.

Het National Development Plan 2040 van de overheid is nog steeds van kracht. De meerjaarlijkse financiering ervan is veiliggesteld en alle infrastructurele investeringen die erin zijn vervat, zullen volgens plan verlopen. Belangrijke opportuniteiten blijven er in de hernieuwbare-energiesector.

De toegankelijkheid van het vrachtvervoer en de stijgende kosten zijn sinds begin februari een uitdaging geworden. De onlangs (22/04) aangekondigde opening van de scheepvaartroute tussen Zeebrugge en Cork zal exporteurs een andere mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot de Ierse markt.

5 Nuttige links

Algemene Informatie

Steunmaatregelen

Adviezen en Restricties

6 Dossier coronavirus

In het dossier coronavirus van FIT, vindt u verdere nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

13 april 2021