U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Griekenland

De toestand op 14/12/2020        

1. Algemene toestand

Momenteel zijn er sinds het begin van de pandemie 124.534 officiële besmettingen bevestigd en 3.625 overlijdens.

2. Voorzorgsmaatregelen

Griekenland beleeft sinds augustus de tweede golf van de pandemie. Door het stijgende aantal besmettingen en overlijdens heeft de regering besloten om het land terug in lockdown te plaatsen en sinds 3 november zijn alle restaurants, cafés, bars en de middelbare scholen gesloten. Alle sportactiviteiten zijn stopgezet, veel zakelijke en amusementsactiviteiten worden opgeschort en bijeenkomsten en reizen tussen verschillende regio’s zijn verboden. Sinds 7 november mogen de Grieken hun woonplaats alleen onder specifieke voorwaarden (en alleen na het sturen van een sms) verlaten en sinds 14 november is er geen verkeer toegelaten tussen 21u en 5u, behalve in noodgevallen. Alle leerjaren van de scholen zijn vanaf maandag 16 november dicht. Thuiswerk is verplicht voor minstens 50% van het personeel van de bedrijven. De duur van het lockdown is aangekondigd tot begin januari 2021, maar vanwege de feestperiode zijn er enkele versoepelingen van toepassing vanaf 13 december zoals: bijeenkomsten tijdens de feestdagen mogen tot 9 familieleden, de kappers en de kleine boekhandels zijn open en het verkeer is toegelaten tot 10 uur s' avonds (op oudejaarsavond tot 01:00).

Meer informatie over de dagelijkse toestand in Griekenland vindt u hier.

Reizen naar Griekenland

Vanaf 11 november moet iedereen die vanuit het buitenland naar Griekenland reist een negatief moleculair testresultaat (PCR) voor COVID-19 hebben, uitgevoerd tot 72 uur voordat hij/zij het land binnenkomt. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vindt u hier

3. Economie

a. Economische impact

Hoewel het jaar met positieve vooruitzichten begon, wordt er verwacht dat de Griekse economie averij zal oplopen als gevolg van de coronacrisis, omwille van het grote belang van de toeristische industrie voor het bbp en het grote aandeel van KMOs en zelfstandigen in de economie. Een nauwkeurige voorspelling is op dit ogenblik onmogelijk, maar er circuleren - al naar gelang de mogelijke scenario's - verschillende schattingen. In een gematigd scenario wordt de reële bbp-krimp geraamd op -6.7%, terwijl in een ongunstiger scenario de reële bbp-krimp wordt geraamd op -10.6%. Beide scenario's calculeren een scherpe daling van de privéconsumptie, export en investeringen in, alsook een aanzienlijke toename van de werkloosheid, deflatoire druk en druk op vastgoedprijzen en niet-renderende leningen (NPL).

Meer informatie vindt u hier.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

De Europese Commissie keurde onlangs maatregelen goed die alle goederen uit niet EU-lidstaten, nodig om de effecten van de corona-uitbraak te bestrijden, vrijstelde van invoerrechten en btw. Dit betreft onder andere maskers en beschermingsmiddelen en de maatregel is geldig voor 6 maanden. Voor meer informatie hierover, kunt u hier terecht.

c. Relancemaatregelen

Informatie over de relancemaatregelen van de Griekse regering vindt u hier.

d. Economische vooruitzichten

De pandemie van het coronavirus heeft het opwaartse groeitraject van de Griekse economie stopgezet. In 2019 groeide het bbp nog met 1.9%, voornamelijk door de uitvoer van goederen en diensten en een aanzienlijke stijging van de inkomsten uit toerisme en scheepvaart. In het eerste kwartaal van 2020 daalde het reële bbp echter met 0.9% op jaarbasis en met 1.6% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019. Het negatieve groeiresultaat voor het eerste kwartaal van 2020 was voornamelijk het gevolg van de lage privéconsumptie en investeringen. De indicatoren van de overheidsconsumptie en de netto-uitvoer waren daarentegen positief.

De succesvolle beheersing van de pandemie in Griekenland, de geleidelijke opheffing van de lockdownmaatregelen sinds begin mei, de expansieve en belangrijke fiscale maatregelen van de regering en de uitgebreide maatregelen van de EU-instellingen, waaronder fiscale, monetaire en regelgevende interventies, zullen naar verwachting de impact van COVID-19 op de economie in 2020 verzachten en tot een herstel leiden in 2021. Volgens het basisscenario van de Bank of Greece zal de economische activiteit in 2020 naar verwachting met 5.8% krimpen om in 2021 met 5,6% te groeien, terwijl de begroting in 2020 naar verwachting een tekort van meer dan 4% van het bbp zal vertonen als gevolg van de sterke vertraging van de economische bedrijvigheid en de door de regering genomen budgettaire maatregelen.

Takis Theodorikakos, minister van Binnenlandse Zaken, liet weten dat de regering na de lockdownperiode een diepe recessie verwacht. De omvang hiervan is moeilijk te voorspellen aangezien er verschillende factoren, bijvoorbeeld de impact op het toerisme, een belangrijke rol spelen. De regering werkt aan een plan om de economie te herstructureren om zo de zware klappen te verzachten.

Meer informatie over het herstarten van de Griekse economie vindt u hier.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Door de eerdere economische crisis, was er een tekort aan medisch personeel en middelen. De regering heeft hier verandering ingebracht met het aanwerven van meer dan 4000 medische personeelsleden voor de behandeling van de pandemie. Het land is voorbereid om het gezondheidssysteem te verbeteren en ook extra intensive care-eenheden te openen op strategische plaatsen. De nood aan medische producten en materiaal is cruciaal, dus bedrijven die actief zijn op medisch vlak kunnen hier voordeel uit halen.

Opportuniteiten verschijnen ook voor IT- en communicatiebedrijven. Grote bedrijven, maar vooral de Griekse staat, zijn bezig hun digitale transformatie te versnellen. Dit komt omdat de crisis zwakke punten aan het licht bracht die tot nu toe niet belangrijk werden geacht, zoals de infrastructuur voor telewerken, maar ook het op afstand verlenen van diensten en ondersteuning aan klanten en natuurlijk cyberbeveiliging en opleiding van personeel. Er zullen de komende maanden kansen zijn voor softwarediensten, aangezien steeds meer organisaties stappen zetten om zich te concentreren op werken vanop afstand.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Deze nieuwe omgeving kan de nieuwe dagelijkse realiteit worden. Met betrekking tot de mogelijke duur van de huidige crisis zijn er drie alternatieve scenario's: een snel herstel, een verlenging van de crisis voor heel het jaar 2020 en een permanent samenleven met het coronavirus. Het aannemen en implementeren van nieuwe strategieën, mentaliteit en gedrag is noodzakelijk. Misschien wordt een nieuw flexibel cloudgebaseerd ecosysteem gecreëerd dat de ontwikkeling van nieuwe vormen van coöperatie en samenwerking en zelfs de co-creatie van nieuwe producten mogelijk maakt. Vooral de behoeften en ontwikkelingen wat betreft digitalisering, e-commerce en farmaceutische producten zullen opportuniteiten bieden.

4. Nuttige links

6. Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten. Voor verdere informatie over het coronavirus, kunt u terecht bij dossier coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kunt u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

15 januari 2021