U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Griekenland

De toestand op 17/03/2021       

1. Algemene toestand

Momenteel zijn er sinds het begin van de pandemie 223.789 officiële besmettingen bevestigd en 7.196 overlijdens.

2. Voorzorgsmaatregelen

Griekenland bevindt zich sinds begin maart 2021 in de strengste lockdown sinds het begin van de pandemie: alle scholen zijn dicht, horeca- en detailhandelondernemingen zijn gesloten, er zijn strenge vervoersbeperkingen van toepassing en werken vanuit thuis is verplicht voor 60% van de ondernemingen. Meer informatie over de dagelijkse toestand in Griekenland vindt u hier en hier.

Reizen naar Griekenland

Vanaf 11 november moet iedereen die vanuit het buitenland naar Griekenland reist een negatief testresultaat (PCR) voor COVID-19 hebben, uitgevoerd maximum 72 uur voordat hij/zij het land binnenkomt. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vindt u hier.

3. Economie

a. Economische impact

De Griekse economie kende in 2020 een recessie van 8,2%, waarbij de effecten van de coronaviruspandemie op de export, investeringen en consumptie drukten. Volgens de gegevens van de Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) bedroeg het bbp in 2020 in termen van volume 168,5 miljard euro, tegenover 183,6 miljard euro in 2019, een daling van 8,2%.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

De Europese Commissie keurde onlangs maatregelen goed die alle goederen uit niet EU-lidstaten, nodig om de effecten van de corona-uitbraak te bestrijden, vrijstelde van invoerrechten en btw. Dit betreft onder andere maskers en beschermingsmiddelen en de maatregel is geldig voor 6 maanden. Voor meer informatie hierover, kunt u hier terecht.

c. Relancemaatregelen

Informatie over de relancemaatregelen van de Griekse regering vindt u hier.

d. Economische vooruitzichten
  • De impact van de pandemie wordt gedeeltelijk gecompenseerd door zeer sterke fiscale steun.
  • De fiscale impuls in 2020 was 10 miljard euro, wat overeenkomt met 6% van het bbp. Hierdoor wordt de daling in 2020 beperkt tot 8,0% en wordt de veerkracht op de arbeidsmarkt bevorderd. Het werkloosheidspercentage in 2020 daalde tot 16,5% (vergeleken met 17,3% in 2019).
  • Uit gegevens van het 4Q/2020 blijkt dat de tweede beperkingsronde een veel mildere negatieve impact had op de economische activiteit in vergelijking met het 2Q/2020, toen de eerste lockdown werd geïmplementeerd (dwz een daling van het bbp met 7,9% in Q4, vergeleken met -13,8% in Q2). Dit komt gedeeltelijk door een grotere vertrouwheid met e-commerce (stijging met meer dan 80% in termen van waarde), evenals de veerkracht van publieke en private consumptie, investeringen in vaste activa en sterke uitvoer van goederen.
  • De National Bank of Greece wijst op een lichte krimp in Q1/2021 van het bbp met -1,3%, gecombineerd met een verdere opleving van de activiteit in januari 2021, die samenviel met de tijdelijke versoepeling van de beperkingen op de detailhandel. In februari was er een daling merkbaar en in maart een stabilisatie.
  • Voor de rest van het jaar wordt verwacht dat de gemiddelde bbp-groei hoger zal zijn dan 10,0%, ondanks het ongunstige uitgangspunt. Dit ondersteund door een gestage vooruitgang in vaccinaties en een herstel van de toeristische activiteit.

Meer informatie vindt u hier.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Door de eerdere economische crisis, was er een tekort aan medisch personeel en middelen. De regering heeft hier verandering ingebracht met het aanwerven van meer dan 4000 medische personeelsleden voor de behandeling van de pandemie. Het land is voorbereid om het gezondheidssysteem te verbeteren en ook extra intensive care-eenheden te openen op strategische plaatsen. De nood aan medische producten en materiaal is cruciaal, dus bedrijven die actief zijn op medisch vlak kunnen hier voordeel uit halen.

Opportuniteiten verschijnen ook voor IT- en communicatiebedrijven. Grote bedrijven, maar vooral de Griekse staat, zijn bezig hun digitale transformatie te versnellen. Dit komt omdat de crisis zwakke punten aan het licht brachten die tot nu toe niet belangrijk werden geacht, zoals de infrastructuur voor telewerken, maar ook het op afstand verlenen van diensten en ondersteuning aan klanten en natuurlijk cyberbeveiliging en opleiding van personeel. Er zullen de komende maanden kansen zijn voor softwarediensten, aangezien steeds meer organisaties stappen zetten om zich te concentreren op werken vanop afstand.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Deze nieuwe omgeving kan de nieuwe dagelijkse realiteit worden. Met betrekking tot de mogelijke duur van de huidige crisis zijn er drie alternatieve scenario's: een snel herstel, een verlenging van de crisis voor heel het jaar 2020 en een permanent samenleven met het coronavirus. Het aannemen en implementeren van nieuwe strategieën, mentaliteit en gedrag is noodzakelijk. Misschien wordt een nieuw flexibel cloudgebaseerd ecosysteem gecreëerd dat de ontwikkeling van nieuwe vormen van coöperatie en samenwerking en zelfs de co-creatie van nieuwe producten mogelijk maakt. Vooral de behoeften en ontwikkelingen wat betreft digitalisering, e-commerce en farmaceutische producten zullen opportuniteiten bieden.

4. Nuttige links

6. Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten. Voor verdere informatie over het coronavirus, kunt u terecht bij dossier coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kunt u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

17 maart 2021