U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Finland

1. Algemene toestand

UPDATE 15/10/2020 - Het coronavirus blijft aanwezig in Finland. Na de zomer, toen er nog maar een handvol gevallen per dag waren, zijn de cijfers nu veel slechter geworden. Desondanks is de huidige situatie in Finland beter dan de situatie in de meeste andere Europese landen. In totaal zijn er tot en met 15 oktober 12.944 gevallen van COVID-19 geregistreerd. Van deze personen zijn er 350 overleden. Tijdens de laatste 14 dagen zijn er 2.771 positieve tests (wat overeenkomt met ongeveer 50/100.000 inwoners) en 5 sterfgevallen bijgekomen. Op dit ogenblik zijn er 48 patiënten, omwille van COVID-19, opgenomen in een ziekenhuis, van wie 8 intensieve zorg krijgen.

De noodtoestand werd opgeheven op 16 juni, en het is onwaarschijnlijk dat er nog eens zo'n drastische maatregelen genomen worden. In plaats daarvan zijn er lokale en regionale regels ingevoerd.

 • Social distancing en thuiswerk worden nog altijd aanbevolen.
 • Specifieke sectors, vooral de horeca, moet weer met striktere beperkingen werken. 
 • Het dragen van een mondmasker, wat eerder hier nauwelijks te zien was, is nu aanbevolen (maar niet verplicht) in het openbaar vervoer en in andere openbare ruimtes.

Regionale regelingen kunnen strikter zijn, bijvoorbeeld op 14 oktober werd bekend gemaakt dat het dragen van mondmaskers verplicht zou worden bij alle evenementen met minstens 20 deelnemers in Helsinki en omgeving.

Reizen binnen het land is toegestaan. Sinds 6 augustus moeten reizigers vanuit België in zelfquarantaine verblijven. Sinds 12 oktober is dit 10 dagen i.p.v. 14 dagen. De lijst van landen bij welke zelfquarantaine niet of wel toegepast wordt, wordt regelmatig aangepast.

Bij het plannen van een reis naar Finland is het dus aangewezen om de laatste regelgeving na te kijken. Finnair heeft op dit ogenblik enkele rechtstreekse vluchten per week tussen Brussel en Helsinki ingelegd.

2. Voorzorgsmaatregelen

De regelgeving verandert op dit ogenblik snel en verschilt tussen de verschillende landsdelen. In principe zijn alle gewone economische activiteiten toegelaten, maar de begrenzingen maken het in de praktijk moeilijk of onrendabel.

Dit zijn de belangrijkste maatregels die op dit ogenblik van kracht zijn:

 1. Evenementen van meer dan 50 personen kunnen buiten zowel als binnen georganiseerd worden, als er bepaalde regels gevolgd worden. Er is geen specifieke bovengrens op de hoeveelheid deelnemers, maar bijvoorbeeld het voetbalbond eist wel dat de toeschouwers bij professionele wedstrijden mondmaskers dragen. Belangrijke uitzonderingen bij deze regels zijn de regio Vaasa, waar evenementen met meer dan 10 deelnemers verboden zijn. In de regio van Helsinki zijn evenementen met meer dan 20 personen alleen mogelijk als alle deelnemers verplicht worden om mondmaskers te dragen.

 2. Wie naar Finland reist of terugkeert vanuit een land waar er de vorige 14 dagen meer dan 25 gevallen/100.000 inwoners waren, moet 10 dagen in zelfquarantaine verblijven. Op dit ogenblik geldt dit voor België en ook voor bijna alle andere Europese landen. De lijst van landen, uit welke het reizen zonder quarantaine wel of niet toegestaan is, wordt een keer per week aangepast.

 3. Restaurants en cafés mochten vanaf 13 juli bijna zoals vroeger openhouden. Ieder klant moest in principe een plaats aan een tafel of aan de toog hebben. Dansen en karaoke zingen was terug toegestaan. Maar sinds 8 oktober zijn de openingsuren weer begrenst: In het hele land mag alcohol slechts tot middernacht geserveerd worden, en restaurants moeten ten laatste om 1 uur 's nachts sluiten. In de regio's waar de epidemie erger is, geldt 22 uur voor het stopzetten van het serveren en 23 uur voor het sluiten.

 4. Een bezoek brengen aan iemand in een rusthuis is mogelijk, mits aan enkele voorwaarden voldaan wordt.

 5. Het schooljaar is half augustus normaal gestart, na bijna twee maanden afstandsonderwijs in de lente. De scholen nemen wel verschillende social distancing-maatregelen. Als de coronasituatie weer erger wordt, is het in principe mogelijk om bijvoorbeeld gedeeltelijk afwisselend op school en van thuis uit te leren. Een tweede bijna volledige sluiting van de scholen, zoals in de lente, wordt als onwaarschijnlijk gezien. Op dit ogenblik leren kinderen vanaf het vierde leerjaar in de regio Vaasa enkele weken vanuit thuis.

Het openbaar vervoer functioneert normaal, en ook niet-essentiële winkels en dienstverleners zijn open. Het goederenvervoer verloopt verder normaal, zowel internationaal als binnen Finland.

Er worden elke week enkele rechtstreekse vluchten tussen Brussel en Helsinki ingelegd. In het vliegtuig en op de luchthavens is het dragen van een mondmasker verplicht. In het openbaar vervoer wordt het dragen van een mondmasker sinds kort sterk aanbevolen, maar dat is geen verplichting.

3. Existrategie 

Tijdens de zomer werden de meeste maatregelen al versoepeld of beëindigd. Alleen het reizen vanuit het buitenland en heel grote evenementen waren gedeeltelijk beperkt. De huidige situatie wijst eerder op nieuwe bijkomende maatregelen in plaats van verdere versoepelingen.

De Finnen zijn als volk eerder voorzichtig en volgen ook het advies van de overheid dat niet gebaseerd is op een formele wet. De beslissingen van de regering genieten een brede steun onder de mensen.

4. Economie

a) Economische impact

Ondanks de pandemie is er nog geen gevreesde golf van faillissementen opgetekend: het aantal procedures die opgestart werden tijdens de periode 1 januari - 6 september 2020 lag maar 3% hoger dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. De faillissementwet is in het begin van de crisis veranderd om bedrijven te beschermen. De hoeveelheid betalingsachterstanden is wel met 14% gegroeid.

Er waren eind augustus 329.700 werkzoekenden in Finland, wat een grote verbetering ten opzichte van april of augustus betekent. Eind augustus 2019 was dit cijfer gezakt tot 232.600 werkzoekenden. Nochtans hebben veel werkgevers het nieuwe vereenvoudigde proces voor tijdelijke werkloosheid gebruikt in plaats van werknemers te ontslaan: eind augustus waren 54.000 werknemers tijdelijk werkloos (het jaar voordien maar 7.300 werknemers). Eind april was dit cijfer nog 184.000 en eind juni 117.000. De situatie op de arbeidsmarkt is dus al veel verbeterd, maar nog ver van goed.

De gegevens over bankkaarttransacties toonden al vanaf eind mei aan dat de mensen opnieuw waren beginnen consumeren, en deze trend is in juni en juli verder gegroeid. In vergelijking met vorig jaar wordt er veel minder geld uitgegeven aan cultuur en transport, maar online winkels, supermarkten, en doe-het-zelfzaken en andere winkels, doen het beter dan vorig jaar.

Door de beperkingen op het reizen zijn er minder vluchten en schepen toegankelijk voor reizigers en ook voor goederen. Dat maakt exporteren moelijker en duurder. De begrenzingen beperken ook de contacten met de belangrijkste exportlanden, Duitsland en Zweden. Het exporteren van diensten is goed voor een derde van de Finse export, en groeit sneller dan de export van goederen. Het gaat vooral over ICT-diensten, maar ook bij de industriële bedrijven spelen diensten zoals onderhoud en installatie een grote rol. Deze taken zijn door reisbeperkingen moelijker te vervullen.

b) Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

​Er zijn geen officiële handelsbelemmeringen in Finland. Verschillende bedrijven die medische producten zoals bepaalde chemische stoffen of mondmaskers maken, hebben wel beslist om hun productie vooral op de Finse markt aan te bieden. De regering heeft op 18 augustus de verkoop van de geneesmiddelen paracetamol en dexamethason beperkt om de voorraad veilig te stellen. Deze beperking geldt tot 15 januari 2021.

c) Relancemaatregelen

Om de economische impact van de epidemie zo miniem mogelijk te houden, worden er ook maatregelen genomen om de Finse bedrijven te helpen in deze tijden van onzekerheid. De regering heeft op 20 maart een steunpakket van in totaal 15 miljard euro bekend gemaakt, dat onder andere de volgende acties inhield:

 1. De sociale bijdrages werden verlaagd tot het einde van 2020.
 2. De Finse officiële Export Credit Agency Finnvera mocht meer garanties geven voor bankleningen aan kmo’s.
 3. Business Finland, dat Finse bedrijven steunt in het internationaliseren en innoveren, kreeg 150 miljoen om aan bedrijven te verdelen voor specifieke ontwikkelings- en digitale projecten.
 4. Werknemers die werkloos of tijdelijk werkloos worden, krijgen nu hun uitkering sneller dan vroeger.
 5. Ook het tijdelijk werkloos maken van werknemers lukt sneller dan vroeger, en de regeling omvat ook nieuwe groepen van werknemers.
 6. Zelfstandigen en freelancers kunnen werkloosheidsuitkering krijgen zonder hun ondernemingen stop te zetten.
 7. De Finse luchtvaartmaatschappij Finnair kreeg garanties van 600 miljoen euro.

In een op 3 juni gepresenteerde aanvullende begroting werden verdere steunmaatregelen ten waarde van 4,1 miljard euro bekend gemaakt. Onder andere kregen de gemeentes 1,4 miljard euro en werd er 404 miljoen euro aan infrastructuurprojecten gespendeerd.

In totaal telden de verschillende steunmaatregelen van de staat tussen maart en juni 2020 22 miljard euro: 10,2 miljard in de vorm van leningen, 10,4 miljard als directe steun en 1,5 miljard als verlagingen van de sociale bijdrages.

d) Economische vooruitzichten

In een bevraging eind mei dacht 42% van de gevraagde Finse consumenten dat de coronacrisis nog erger zou worden, en 25% dat het ergste al voorbij was. 60% zei dat de crisis geen invloed heeft gehad op het eigen consumentengedrag. Een derde zei dat ze wel meer voorzichtig zijn geworden met hun uitgaves, en dat ze van plan zijn om minder uit eten te gaan en te reizen. Behalve de directe economische gevolgen is het de onzekerheid die mensen voorzichtiger doet worden. Vanaf september zijn de Finse consumenten weer iets negatiever geworden ten opzichte van de economie in het algemeen. Ze hebben wel nog vertrouwen in hun eigen enomische situatie, en zijn op het moment vooral geïnteresseerd in grotere inkopen zoals een woning of auto te kopen.

De Finse associatie van ondernemers heeft tijdens de coronacrisis regelmatig haar leden en andere kleine en middelgrote ondernemingen gevraagd naar de situatie en uitzichten voor hun bedrijven. Eind april zag het er het donkerst uit: slechts 20% van de ondernemers antwoordde dat de pandemie geen problemen voor hun bedrijf veroorzaakte. Een maand later was dit getal 25%, en in augustus al 33%. Einde mei, net als eind augustus, dacht 89% van de ondervraagden dat hun bedrijf het zeker of waarschijnlijk wel zou redden, terwijl dat begin april nog 83% was. Het aantal ondervraagden die er zeker van waren, is in die tijd van 45% tot 55% en dan tot 60% gestegen.

De verschillende voorspellingen van banken en binnenlandse en internationale instituties hadden geschat dat het Finse bruto binnenlands product dit jaar zou dalen met 6 à 8%, gevolgd door een groei van enkele percenten in 2021. Het was een verrassing voor iedereen dat de daling het tweede kwartaal van 2020 maar 3,2% (later naar 4.5% gecorrigeerd) was, tegenover 8,6% in Zweden, 7,4% in Denemarken en nog veel meer in anderen landen. Er zijn verschillende mogelijke redenen hiervoor: De lockdown was niet zo strikt in Finland, de Finse economie was al aan het vertragen in het tweede kwartaal van 2019 (waarmee de nieuwe cijfers vergeleken worden) en een belangrijke deel van de Finse economie bestaat uit de zogenoemde 'late cycle-bedrijven' die nog bestellingen hebben, terwijl andere sectoren het al slechter doen. De laatste voorspellingen voor het Finse bruto binnenlands product voor 2020 zijn tussen -3.5% (Handelsbanken) en -4.5% (oktober, Ministerie van Financiën)

e) Opportuniteiten op korte termijn

De doe-het-zelfwinkels en bouwmarkten in Finland zijn tijdens de crisis gewoon opengebleven. In de eerste helft van 2020 steeg de verkoop in deze sector met zelfs 10,5%. Veel mensen werkten van thuis uit of zijn (tijdelijk) werkloos, en hebben tijd om renovaties en kleine projecten door te voeren. Ook de bouwsector werkte min of meer normaal door, en heeft tot nu toe geen gebrek aan personeel of materiaal. De bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels in Finland bedienen zowel de professionele bouwbedrijven als de particuliere klanten.

Ook de planten- en bloemenwinkels (+6.5%), dagelijkse consumptiegoederen (+7.2%) en consumentenelektronica (+8.1%) deden het goed tijdens de eerste helft van het jaar.

De markt voor fietsen en elektrische scooters groeide tijdens de coronacrisis in Finland stevig. Het fietsen vervangt andere sporten die op dit ogenblik als minder veilig worden beschouwd en vervangt ook gedeeltelijk het gebruik van het openbaar vervoer.

Andere kansrijke sectoren zijn voeding en dranken, geneesmiddelen en andere producten en toestellen die met de gezondheidszorg verbonden zijn.

f) Opportuniteiten op lange termijn

Het is natuurlijk nog vroeg om te voorspellen of de coronacrisis de economie van Finland ook op lange termijn veel zal veranderen. In ieder geval zijn de sectoren, die hierboven als opportuniteiten op korte termijn vermeldt staan, ook op lange termijn interessant in Finland.

Ook alles dat met cleantech en duurzaam bouwen te maken heeft, heeft kansen in Finland. Dit is omdat de regering Finland in 2035 klimaatneutraal wil maken en daarna klimaatnegatief, o.a. door hout als bouwmateriaal te promoten.

5. Nuttige links

Ministerie van Buitenlandse Zaken – Brussel: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis...
Fins instituut voor gezondheid en welzijn (Engels): https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
Fins Ministerie van Buitenlandse Zaken (Engels): https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta
Nieuws in het Engels van de Finse openbare omroep: https://yle.fi/news/  

6. Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

16 oktober 2020