U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Egypte

Algemeen

Na jaren van politieke onrust was de Egyptische economie stilaan opnieuw in goede doen, toen het nieuwe coronavirus toesloeg. Begin juli telde Egypte volgens cijfers van de Johns Hopkins University, meer dan 70.000 gevallen van COVID-19 en 3100 sterfgevallen.

Voorzorgsmaatregelen

Begin maart nam de Egyptische overheid enkele voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken, waaronder:

  • het opzetten van testcentra,
  • het opleggen van een landelijk uitgaansverbod,
  • het tijdelijk sluiten van kerken en moskeeën,
  • het tijdelijk stopzetten van alle passagiersvluchten (cargovluchten worden wel nog uitgevoerd),
  • het aanmoedigen van alle sectoren om te werken vanuit huis, behalve de door de overheid gedefinieerde cruciale sectoren.
  • de noodtoestand werd opnieuw verlengd en de president kreeg bijkomende bevoegdheden om de crisis aan te pakken. 

Sinds begin mei worden de maatregelen langzaamaan versoepeld. Begin juli zijn internationale vluchten van en naar het land opnieuw mogelijk. Ook een groot aantal toeristische sites openden opnieuw de deuren. 

Economie

Economische impact

De COVID-19-epidemie zal de Egyptische economie vooral treffen als gevolg van de stilgevallen toerismesector, de verminderde inkomsten van Egyptische arbeiders in het buitenland, de uitstroom van kapitaal en de vertraging van binnenlandse economische activiteiten, aangezien mensen worden verzocht thuis te blijven.

Alleen al de afwezigheid van toeristen veroorzaakt naar schatting maandelijkse verliezen van 26,3 miljard EGP, of 1,5 miljard dollar. Het verlies aan inkomsten uit het toerisme vertegenwoordigt dus ongeveer twee derde van de totale geschatte impact. De zwakkere vraag op de wereldmarkt zal ook de export van Egypte en de inkomsten uit het Suezkanaal verminderen. Ook de logistieke sector ondervindt problemen omdat schepen uit getroffen landen twee weken in quarantaine moeten en het vervoer over land verstoord wordt door de ingestelde avondklok. 

De centrale bank en de regering nemen actief maatregelen om de economische gevolgen van de epidemie in te perken.

Handelsbelemmeringen

  • In Egypte geldt momenteel een exportverbod voor groenten en medisch materiaal. Alle lokale productie is momenteel bestemd voor de lokale markt. 
  • Documenten die worden ingediend door importeurs uit de EU-lidstaten zullen tot nader order worden geaccepteerd, zonder dat die geauthentificeerd moeten zijn door een kamer van koophandel en de Egyptische ambassade. Leveringen uit EU-lidstaten zullen door de douane worden vrijgegeven als aan alle andere voorwaarden is voldaan. Importeurs moeten daarom een verklaring van de geldigheid van de documenten voorleggen aan de douaneautoriteiten. 
  • Voor de registratie van nieuwe bedrijven (decrees 43 & 44), vereist de 'General Organization for Export and Import Control (GOEIC)' nog altijd afgestempelde documenten. 

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Steun- en relancemaatregelen

De regering heeft een stimuleringspakket aangekondigd van 6,13 miljard USD (100 miljard EGP, 1,8% van het bbp) om de economische impact te verzachten. Zowat de helft van dit budget zou naar de toerismesector zijn. 

Sociale programma's worden uitgebreid en de pensioenen worden opgetrokken met 14%. 

Ter ondersteuning van de gezondheidszorg is 3,8 miljard EGP toegewezen, gericht op het verstrekken van dringende en noodzakelijke medische benodigdheden en het uitbetalen van bonussen voor medisch personeel dat in quarantaineziekenhuizen en -laboratoria werkt;

Om de industrie te ondersteunen, worden de energiekosten verlaagd, belastingen op onroerende goederen verlaagd en subsidies versneld uitbetaald. 

Op de Egyptische beurs (EGX) worden meerwaarden op effecten voor Egyptische ingezetenen uitgesteld tot januari 2022. Voor niet-ingezetenen is de vrijstelling van belasting op vermogenswinsten permanent. De roerende voorheffing op dividenden betaald door beursgenoteerde bedrijven wordt verlaagd van 10% naar 5%.

Economische vooruitzichten

Hoewel het land een rijzende ster is onder de opkomende economieën, is het hervormingsprogramma - opgestart in 2016 onder impuls van het IMF - nog niet afgerond. Bedroeg de economische groei vóór de crisis 5,2%, dan is de verwachte groei volgens het IMF vandaag nog 2% voor het lopende begrotingsjaar. Daarmee is Egypte wel het enige land in de MENA-regio dat nog een positieve groei kan voorleggen. 

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

11 mei 2020