U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Ecuador

Algemene toestand

Op 17 augustus 2020 werden er officieel meer dan 100.000 COVID-19-gevallen en iets minder dan 10.000 doden geteld. Cijfers van oversterfte doen vermoeden dat het werkelijke aantal doden hoger ligt. Het zwaartepunt van de epidemie lag in de havenstad Guayaquil maar is nu duidelijk verschoven naar Quito.

Voorzorgsmaatregelen

Op 16 maart 2020 riep president Lenin Moreno de sanitaire noodsituatie uit. Er gelden nog steeds beperkingen die verschillen per kanton en met een kleurenssyteem aangeduid worden: een avondklok, beperkt (openbaar) vervoer en economische activiteiten volgens protocollen.  De meeste kantons staan op geel. Luchthavens zijn opgestart sinds 1 juni. 

Exitstrategie

Sinds mei worden de activiteiten heropgestart via het 3 kleurensysteem: rood betekent lockdown, in de gele zones kan 50% van het personeel aan de slag en in de groene zones tot 70%.  Scholen zijn dicht, de luchthavens zijn weer open sinds 01 juni met beperktere capaciteit.  Landsgrenzen zijn nog altijd dicht.     

Economie

Economische impact

De economische terugval voor 2020 wordt geschat op -7 tot -9%. Het fiscaal tekort zou oplopen tot 8,653 miljard USD, ruim boven het geschatte record van 3,383 miljard voor corona uitbrak.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

De regering heeft tot tweemaal toe gezorgd voor waardebonnen voor de allerarmsten om door de quarantaine te geraken, bedrijven hebben ook uitstel gekregen om belastingen te betalen en er is financiële steun voor kmo's. Toch is het arsenaal beperkt: de inkomsten verminderen door een dalende olieprijs en Ecuador heeft een hoge uitstaande schuld uit het verleden. Daarom komen er ook een reeks nieuwe belastingen om de inkomsten op peil te houden en besparingen om de uitgaven te beperken. De president besliste ook om zijn eigen loon te halveren, ministeries te schrappen en enkele staatsbedrijven te elimineren zoals de nationale post en het nationale spoorbedrijf. De werktijd van de ambtenaren wordt verkort van acht naar zes uur per dag. Enkele ambassades in het buitenland gaan dicht.  Er is ook een hervorming van de subsidies voor brandstof op til. Gecumuleerd zouden deze besparingen 4 miljard USD moeten opleveren.  

Economische vooruitzichten

Economische hervormingen drongen zich al een tijdje op en door corona zullen deze nog dringender worden. Het IMF en Ecuador werken aan nieuw akkoord voor de middellange termijn om het huidige akkoord te vervangen. De Ecuadoraanse regering probeert een default te vermijden door te onderhandelen met huidige schuldeisers en door tegelijk nieuwe leningen te bekomen. Terzelfder tijd worden via noodprocedures nieuwe wetten uitgevaardigd die als doel hebben de fiscale uitgaven onder controle te houden én de werkgelegenheid te beschermen én de zwakste groepen te beschermen.

Opportuniteiten op korte termijn

Er geldt een nultarief op invoer van medisch materiaal nodig voor de pandemie.

Opportuniteiten op lange termijn 

De invoer vanuit de EU zit al een tijdje in stijgende lijn dankzij de het vrijhandelsakkoord dat in voege is sinds begin 2017.

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

28 mei 2020