U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Duitsland

1. Algemene toestand

UPDATE 1/10/2020

Ook in Duitsland is er sprake van een tweede golf van coronabesmettingen. Net zoals in de eerste golf blijken de cijfers echter relatief mee te vallen in vergelijking met België en onze andere buurlanden. Zo ligt het aantal overlijdens voor Duitsland bijvoorbeeld nog steeds lager dan dit in België (op 1 oktober 9500 in Duitsland, in België steeg het aantal boven de 10.000 doden op 30/9).

De aanpak en de maatregelen tot beperkingen van sociale contacten kunnen verschillen van Bundesland tot Bundesland, maar de basiscommunicatie is wel eenduidig: afstand 1.5-2m, handhygiëne, verplicht mondmasker in winkels en restaurants, annulering van alle massa-evenementen tot eind 2020. Daarnaast wordt er ook sinds het begin van de pandemie op grote schaal getest en worden besmettingshaarden actief opgespoord.

Economisch is ook Duitsland hard getroffen door het coronavirus. Ondanks een reddingspakket ter waarde van 1.197 miljard euro worden grote golven van faillissementen en drie miljoen werklozen verwacht. De ernstige economische terugval zal de belastinginkomsten aanzienlijk verminderen voor de federale staat, de deelstaten, de gemeenten alsook voor de sociale verzekeringen. Tot nu toe verwacht Berlijn een fiscaal tekort van ongeveer 82 miljard euro - en maximaal 356 miljard euro aan nieuwe schulden.

Het Robert-Koch-Institut (RKI) monitort de situatie en publiceert dagelijks een rapport dat ook in het Engels beschikbaar is. Volgens het RKI, stand op 30.04.2020 werden in totaal 159.119 COVID-19 besmettingen vastgesteld in Duitsland, waarvan 6.288 overleden zijn als gevolg van COVID-19. Men kan deze cijfers volgen op: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

 • De meeste COVID-19 gevallen (67%) zijn tussen 15 en 59 jaar oud. Over het geheel genomen zijn mannen en vrouwen met respectievelijk 48% en 52% bijna even zwaar getroffen.
 • 87% van de sterfgevallen en 19% van alle besmettingen zijn 70 jaar of ouder.

Het meertalige portaal “deutschland.de” publiceert chronologisch nieuwsberichten m.b.t. het dossier ‘Coronavirus’ in Duitsland. Het portaal "deutschland.de" is een dienst aangeboden door FAZIT Communication GmbH in samenwerking met het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2. Voorzorgsmaatregelen

De 3 hoofdlijnen zijn :

 1. Afstand- en Hygiëneregels: opvolging AHA-regels, Corona App, verluchting.
 2. Hotspot Strategie : bij hogere cijfers consequente inperkingsmaatregelen
 3. Test- en opvolgingsstrategie: meer sneltesten, implementatie van quarantainemaatregelen bij het inreizen, versterking van de Gezondheidsdiensten, boetes bij overtreding van de personenaangifte bij restaurantbezoek.

De contactrestricties blijven in voege, d.w.z. in het openbaar leven minimale afstand van 1,5m houden tot anderen. Het dragen van mondmaskers wordt sterk aanbevolen op plaatsen waar het moeilijk is om de minimale afstand tot anderen te bewaren, en is verplicht op het openbaar vervoer, in winkels, tankstations, bij het verlaten van de tafel in restaurant etc.

De meeste internationale beurzen en grote evenementen werden ofwel geannuleerd, of naar een latere datum verschoven of vinden virtueel plaats (bv. recent werd aangekondigd dat Medica in Düsseldorf virtueel in november 2020 doorgaat). Lokale en kleinere events waarbij het doelpubliek niet internationaal is, vinden deels nog wel plaats.

Zakenreizen: in de zomer waren zakenreizen (mits inachtneming van afstand) weer mogelijk.

Op 30 september catalogeerde Duitsland ook België als rode zone. De inschaling als rode zone impliceert dat reizen naar dit gebied worden afgeraden, en dat men bij terugkeer uit risicogebied, ofwel een negatieve coronatest van minder dan 48uur oud moet voor te leggen, of in quarantaine gaat bij aankomst, een test laat afleggen en het resultaat afwacht.

Aangezien de in- en uitreissituatie op korte termijn kan wijzigen, is het best steeds de meest actuele situatie te raadplegen op de officiële websites van het Federal Foreign Office van Duitsland of het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

België van zijn kant heeft een aantal gebieden in Duitsland gecatalogeerd als ‘oranje zone’, zone met gematigd risico, waarbij het reizen naar deze bestemmingen afgeraden wordt, en quarantaine na terugkeer aanbevolen wordt.

3. Exitstrategie

Update 12.05.2020

De deelstaten beslissen op eigen verantwoordelijkheid over concrete invulling van de geleidelijke openstelling van het openbare leven. Zij houden hierbij rekening met de regionale ontwikkeling van de Covid-19-infectiecijfers.

Algemeen geldend en toegestaan voor heel Duitsland:

 • Alle winkels kunnen opnieuw open, rekening houdend met de plaatselijk geldende hygiëne maatregelen
 • Sociale contacten kunnen worden uitgebreid. De leden van 2 gezinnen of huishoudens mogen elkaar ontmoeten
 • Bezoek van een persoon toegestaan voor mensen in woonzorgcentra
 • Opening van musea en dierentuinen
 • Stapsgewijze hervatting van scholen vanaf 4 mei (universiteiten blijven gesloten)

De respectieve verordeningen en algemene decreten die van toepassing zijn in de verschillende deelstaten zijn te vinden op de pagina van desbetreffende deelstaat.

Bron: www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724 

4. Economische impact en maatregelen

a. Economische impact

Update 1/10

De economische impact valt wellicht lager uit dan voor de zomer verwacht werd. De jongste vooruitzichten geven een daling van het BBP in 2020 van 5,8% en een stijging van 4,4% in 2021. De effectieve evolutie hangt uiteraard af van het verdere verloop van de 2e golf en het tijdstip waarop een vaccin ter beschikking zal staan.

De jongst beschikbare exportstatistieken januari tot en met juni 2020, geven een daling aan van de Belgische export naar Duitsland van 15,3%. (€ 31,9 MIA in de eerste 6 maanden van 2020 t.o.v. € 37,7 MIA in de eerste jaarhelft 2019).

Na de felle daling in maart/april/mei, is een heropleving tot normalere niveaus merkbaar in de Duitse uitvoercijfers, en in mindere mate een herneming van de Duitse invoer:

https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Corona/_inhalt.html

Update 27/4 - De afkondiging door de Bondsregering van de eerste maatregelen ter bestrijding van de verdere uitbreiding van het coronavirus heeft een enorme impact op de Duitse economie, ondanks het ruim pakket aan economische ondersteunende maatregelen door de Duitse regering.

Sinds begin maart tot 26 april 2020 heeft de ‘Bundesagentur für Arbeit’ 751.000 aanvragen tot tijdelijke werkloosheid (‘Kurzarbeit’) ontvangen. Hieronder vallen zowel grote als kleinere productiebedrijven alsook vele bedrijven uit de horeca en de handel. Het aantal getroffen medewerkers wordt geraamd op meer dan 1,5 miljoen.

Uit onderzoek in april concludeert het 'ifo Instituut' dat 50% van de Duitse bedrijven gebruik maakt van arbeidstijdverkorting, 18% wil banen schrappen (mededeling 23/4). In de detailhandel werkt momenteel 55% van de bedrijven met arbeidstijdverkorting, in de industrie 53%, bij dienstverleners 48% en in de bouw slechts 37%. www.ifo.de/node/54813 

Met de genomen economische beschermingsmaatregelen zorgde de Duitse regering tijdelijk voor liquiditeiten bij ondernemingen. Niettemin neemt het risico op insolventie toe. 

Volgens de branchevereniging Duitse Handelsverband Deutschland (HDE) zou ongeveer één op de negen winkels in Duitsland als gevolg van de coronacrisis door insolventie getroffen kunnen worden. Dit zijn naar schatting 50.000 winkels (op een totaal van 300.000 winkels in Duitsland).  

De sterke aantasting van het consumentenvertrouwen, zoals blijkt uit onderzoek van GfK, ten gevolge van inkomensvermindering door het statuut van tijdelijke werkloosheid alsook de onzekerheid over de job, kan leiden tot terughoudendheid of uitstel van belangrijkere aankopen zoals een auto, meubelen. (bron: GfK) www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/gfk-index-109.html 

Uit verder onderzoek door ‘ifo’ in maart blijkt dat de Duitse industrie voor de komende drie maanden een enorme daling van de industriële productie verwacht. Bijzonder pessimistisch zijn de verwachtingen in de automobielindustrie, daarnaast ook in de rubber- en kunststofindustrie, in de machinebouw, metaalproductie en -verwerking, en de overige voertuigbouw, textiel- en kledingfabrikanten, fabrikanten van metaalproducten, in mindere mate de chemische industrie en fabrikanten van elektronische apparatuur. Ook de producenten van farmaceutische producten verwachten dat hun productie zal afnemen. In de luchtvaart wordt geen normale exploitatie verwacht vóór 2022.

Alleen bij de producenten van voedingsmiddelen en dranken wijst de verwachting weliswaar op een daling, maar blijft het productie-indexcijfer positief ten opzichte van de komende drie maanden. www.ifo.de/node/54303 

Enkele meer specifieke spelers die wel goeie zaken doen, zijn de producenten van huishoudelijke hygiëneartikelen, de supermarktketens, een aantal online handelaars van voedingsproducten of deze met een ruim aanbod van diverse producten, en producenten van medische beschermingsmaterialen. Daarnaast ook producenten die door ombouw van de productiefaciliteit konden inspelen op de verhoogde vraag naar medische beschermingsmaterialen, naar plexiglas ter bescherming van het kassapersoneel, naar alle functionele materialen en producten bij de transitie en uitbouw van de ‘nieuwe normaliteit’. Nieuwe technologieën zoals 3D printing bijvoorbeeld werden ingezet in de zoektocht naar alternatieven voor het dreigend tekort aan medisch beschermingsmaterialen.

Tot slot heeft de coronacrisis de digitalisering van het werk en onderwijs versneld. Voor de coronacrisis liep Duitsland achter op andere Europese landen op het vlak van flexibeler en plaatsonafhankelijk werken. De toename in intensiteit en in het aantal werknemers, en vooral ook hun positieve beoordeling ervan zoals blijkt uit - weliswaar nog beperkte - onderzoeken zou een blijvend effect kunnen hebben. www.bidt.digital/studie-homeoffice/ 

De melding van de minister van Arbeid te werken aan een wetsvoorstel met het recht op thuiswerken tegen het najaar, kon niet meteen op instemming bij de werkgeversorganisaties rekenen, maar het debat over flexibeler en over een meer moderne manier van werken is als gevolg van de Corona wel degelijk ingezet. www.tagesschau.de/inland/corona-homeoffice-heil-103.html 

b. Handelsbelemmeringen / Grensoverschrijdingen / Goederentransport over de weg

Momenteel zijn er geen belemmeringen voor goederentransport van en naar Duitsland.

Maatregelen BMVI-Federaal Ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur:

c. Relancemaatregelen

Update 1/10 - Maatregelen ter ondersteuning van de economie

De maatregelen m.b.t. Kurzarbeit (tijdelijke werkloosheid) werden op 16/9 verlengd tot eind 2021.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/verlaengerung-... 

In juni lanceerde de Duitse overheid een uitgebreid Konjunkturprogramm: het grootste steunprogramma ooit werd in de steigers gezet, om werknemers, bedrijven en zelfstandigen door de crisis te loodsen; De totale steun bedraagt € 353,3 MIA, en de garanties lopen op tot € 819,7 MIA. Ter financiering werden door de Duitse Federale overheid kredieten t.b.v. € 156 MIA aangegaan.

Eén van de meest in het oog springende maatregelen was bv. de daling van de BTW van 19% naar 16% (en van 7% naar 5% voor de verlaagde BTW) voor de periode van 1 juli tot 31 december 2020, met het oog op het ondersteunen van de consumptie en conjunctuur.
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen... 

Update 6/4 - Maatregelen ter ondersteuning van de economie

Goedkeuring op 25 maart 2020 in het Duits parlement van het omvangrijk pakket aan steunmaatregelen voorgesteld door de federale regering ter bestrijding van de gevolgen van de uitbreiding van het coronavirus.

Het hele pakket beoogt drie essentiële taken:

 • om een goede gezondheidszorg voor de zieken te garanderen en om ervoor te zorgen dat degenen die hen behandelen, beschermd worden,
 • om de middelen van bestaan van de door de crisis getroffen burgers veilig te stellen,
 • om de economie te stabiliseren en banen te behouden.

Als onderdeel van het pakket aan maatregelen dat goedgekeurd werd, werd eveneens voor de financiering ervan, een extra budget van 122,5 miljard euro goedgekeurd. Verder zal Duitsland leningen moeten aangaan ten bedrag van 156 miljard euro. Daarmee wijkt Duitsland, in deze noodsituatie, van de zichzelf opgelegde budgettaire schuldregels af.

Overzicht maatregelen:

 • noodhulpprogramma voor micro-ondernemers en zelfstandigen (Soforthilfeprogramme) ter waarde van 50 miljard euro
 • oprichting van een economisch stabilisatiefonds voor grote ondernemingen (Wirtschaftsstabilisierungsfonds) om de liquiditeit en de solvabiliteit van bedrijven die vóór de coronapandemie gezond en concurrerend waren, te waarborgen. De WSF vult de geplande Speciale programma's van de 'Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Sonderprogramme) der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)'.
 • Versterking van ziekenhuizen en praktijken (Kliniken und Praxen) door compensatie van gederfde inkomsten en vermindering van bureaucratie
 • Vereenvoudigde toegang tot arbeidsduurverkorting (Kurzarbeitergeld) om werknemers en bedrijven te ondersteunen
 • Gemakkelijker toegang tot de sociale zekerheid voor zelfstandigen (Zugang zu sozialer Sicherung). Gemakkelijker toegang tot kinderbijslag gedurende een beperkte periode voor gezinnen met inkomenstekorten als gevolg van de Corona-crisis.
 • Rechtszekerheid (Rechtssicherheit) in tijden van crisis: bescherming van huurders en micro-ondernemers die als gevolg van de coronapandemie niet of niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, tegen opzegging

Bron: Mittwoch, 25. März 2020 - Bundesfinanzminister Scholz im Bundestag 

Het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) (‘Rettungsschirm für Unternehmen’) voorziet de volgende instrumenten:

 • een kadergarantie van 400 miljard euro om bedrijven te helpen zichzelf te herfinancieren op de kapitaalmarkt (overbrugging van liquiditeitsknelpunten)
 • een kredietvoorziening voor 100 miljard euro om het kapitaal van ondernemingen te versterken (herkapitalisatie)
 • een extra kredietvoorziening van 100 miljard EUR voor de herfinanciering van de speciale KfW-programma's.

Het WSF vult daarmee het geplande ‘Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)’ aan, dat zowel voor kleine en middelgrote als grote ondernemingen beschikbaar is.

Meer info: 

Voor de financiering van deze maatregelen zal de federale regering indien nodig extra middelen op de kapitaalmarkt aantrekken. Hiervoor zal het gebruik maken van zijn gevestigde markttoegang via het Duitse financiële agentschap.

In aanmerking komen ondernemingen die aan minstens 2 van de 3 hieronder vermelde criteria voldoen:

 • balanstotaal van meer dan 45 miljoen euro
 • meer dan 50 miljoen omzetverlies
 • mehr als 249 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt (bij uitzondering eventueel ook kleinere ondernemingen die voor de kritische infrastructuur belangrijk zijn)

Bron: Mittwoch, 25. März 2020 - Rettungsschirm für Unternehmen 

d. Economische vooruitzichten

Update 1/10/2020

De jongste vooruitzichten van de Duitse Bondsregering gaan uit van een daling van het bbp van 5,8% in 2020 en een groei van 4,4% in 2021. De verwachte daling in 2020 en relance in 2021 vallen beide dus milder uit dan eerder dit jaar geprojecteerd.

Update 29/4/2020 – Duitse regering gaat van een daling van het bbp van 6,3%

In de voorjaarsraming 2020, die de Duitse regering op 29 april bekendmaakte, wordt uitgegaan van een daling van het bbp in 2020 met 6,3%. Voor 2021 wordt een groei van 5,2% verwacht in de loop van het inhaalproces. www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html

Zie ook: ‘Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 Tabelle 2: Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in de Bundesrepublik Deutschland’. - https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-T... 

Update 27/4/2020 - Ramingen van de meeste economische indicatoren op donkerrood

Vooraanstaande Duitse economische instituten en adviesraden maken elk prognoses van de macro-economische impact ten gevolge van de coronacrisis. Elke raming gaat uit van eigen premisses. Eén ding hebben ze gemeen: de meeste ramingen wijzen naar een historisch ongekende recessie.

27/4 – Diepe recessie, langzaam economisch herstel, toename van aantal werklozen; exportverwachtingen, tewerkstellingsbarometer voor april: op historisch laag peil

 • De exportverwachtingen zijn naar beneden geduikeld: met uitzondering van de farmaceutische industrie, worden belangrijke sectoren zoals automotive, machinebouw, elektrotechniek getroffen. De buitenlandse handel lijkt ditmaal haar stimulerende rol voor de Duitse industrie en economie niet te kunnen waarmaken. (bron: ifo)
 • De tewerkstellingsbarometer, een graadmeter van de stemming bij 9000 ondernemingen in industrie, dienstverlening, bouw en handel, nam eveneens een duik naar beneden, waardoor een toename van de werkloosheid in Duitsland verwacht wordt. De coronacrisis komt bovenop de economische vertraging en structurele veranderingen. (bron: ifo)
 • Door de bijna volledige instorting van de economische activiteit sinds midden maart en slechts langzaam economisch herstel, zou de krimp in het bbp in het 2e kwartaal van 2020 kunnen oplopen tot 14,6%, voor het volledige jaar 2020 tot 8,4%. De private consumptie leidt onder het inkomensverlies wegens de tijdelijke werkloosheid en het aantal werkenden zou daardoor kunnen dalen met ongeveer een miljoen personen (onder hen velen met een zogenaamde ‘mini-job’ die buiten de werktijdverkortingsregeling vallen). (bron: IAB- Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (de denktank van het Bundesagentur für Arbeit)

24/04 - Conjunctuurindex ‘Business Climate’ april 2020 sterk verslechterd (bron: Ifo). Het Duitse ondernemersvertrouwen kent een diepe knak, vooral in de industrie, handel, dienstensector, in de bouw zakt het ondernemersvertrouwen het minst. Dit is de sterkste terugval sinds de eenmaking van Duitsland na de val van de Berlijnse muur, en de laagste stand sinds de economische crisis in 2009.

14/4 - Prognose IMF voor Duitsland: economische krimp van 7% voor 2020 als de economische stilstand eindigt voor de zomer. Voor de wereldeconomie voorziet het IMF een krimp van 3% in 2020, en een herstel met 5,8% in 2021. Maar ook hier weerklinkt dat de duur van de crisis (de bijna stilstand van de economie door de maatregelen opgelegd ter indamming van het Corona-virus) bepalend zal zijn: als deze bijna stilstand niet in de eerste helft van 2020 eindigt, zal de wereldeconomie nog eens 3% krimpen, verwacht het IMF. Als het zelfs in 2021 doorgaat, zal het bbp-verlies 8% hoger zijn dan in de huidige prognose.

Update 6/4 - De negatieve impact op de economie ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, is uitermate groot. De prognose voor de Duitse economie door de Duitse Raad van Economisch Deskundigen, een officieel adviesorgaan dat de Duitse Bondregering op economisch vlak adviseert, bekend gemaakt op 31 maart 2020, gaat uit van drie scenario's. De onderliggende parameter is de duur van deze uitzonderlijke situatie en de snelheid waarmee de economie zich daarna kan herstellen.

 • Basisscenario (wordt meest waarschijnlijk geacht): een normalisatie van de economische situatie in de loop van de zomer 2020, vergelijkbaar met de economische trend in China, de economie kan zich in de loop van de zomer beginnen herstellen. De daling in het bbp in 2020 blijft beperkt tot 2,8%. In 2021 zou de economische groei kunnen toenemen tot 3,7%.
 • Risicoscenario, uitgesproken V:  in geval van een langere dan geplande (4 mei) stillegging van de productie op grote schaal en de handhaving van de beperkende maatregelen zou de economische productie in het tweede kwartaal 2020 tot 10% onder het huidige niveau kunnen liggen, en het bbp voor het volledige jaar 2020 gemiddeld met -5,4%. In 2021 zou de economie met 4,9% groeien.
 • Risicoscenario-lange U: bij een voortzetting van de maatregelen ter indamming van het coronavirus ook na de zomer kan het economisch herstel vertragen tot 2021. Ondanks de ondersteunende beleidsmaatregelen ondervindt de economische structuur ernstige schade (insolventies en gedwongen ontslagen), verslechterende financieringsvoorwaarden kunnen de investeringen vertragen, toegenomen inkomensonzekerheid kan leiden tot terughoudendheid bij consumptie, met daarnaast het risico van negatieve feedback via de financiële markten of het banksysteem. De daling in het bbp in 2020 zou kunnen oplopen tot 4,5%. In 2021 zou de economische productie slechts zeer langzaam groeien met 1,0%. Verdere informatie: 'Sondergutachten 2020: Die gesamtwirtschaftliche Lage angesichts der Corona-Pandemie.' www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/.

Eerdere prognoses - De Duitse economie zette 2020 in met positieve ontwikkelingen in de industrie, dankzij een toename in de industriële bestellingen, verkoop en productie in januari. De tewerkstelling toonde een verdere licht positieve stijging. Aan de kant van de private consumptie bleef het beeld eerder gemengd. De buitenlandse handel vertoonde weinig wijzigingen - Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im März 2020.

Daaraan komt een abrupt einde. ifo - het Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in München stelt dat de Duitse economie, naargelang het scenario, zou kunnen krimpen met een cijfer tussen 7% en 21%, of in waarde uitgedrukt met € 255 tot € 729 miljard. Industriële productieuitval zal de economie honderden miljarden euro kosten, vele bedrijven vraag arbeidsduurverkorting en tijdelijke werkloosheid aan - ifo Institut. Hoe groot de schade zal zijn, hangt af van de duur van de ‘lockdown’.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Zoals ook in de rest van de wereld is er een hoge vraag naar medisch materiaal, en is er een grote tendens naar de verdere digitalisering van de handel.

f. Opportuniteiten op lange termijn

 • Bijkomende aandacht voor digitale platformen gezien een meer veralgemeende doorvoering van digitalisering in de Duitse economie en een sterkere doorzetting van online handel en E-commerce, zowel B2B als B2C, verwacht wordt.
 • Gedeeltelijk terughalen van bepaalde als essentieel beschouwde industriële productie uit Azië naar Duitsland en Europa (‘reshoring?’), eventueel met afnamegarantie bij bepaalde producten.

5. Nuttige Links

Informatie m.b.t. diverse aspecten ten gevolge van de coronavirus crisis is te vinden op diverse websites:

 • Informatie m.b.t. de gezondheid - Ministerie van Volksgezondheid: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17572
 • Informatie m.b.t. reizen naar en in Duitsland – Ministerie van Buitenlandse Zaken, en Ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur: 22/03/2020 - Duitsland heeft sinds 17 maart 2020 reisbeperkingen ingevoerd voor de toegang tot haar grondgebied voor niet-EU burgers en burgers van landen die niet behoren tot het Schengengebied. Vanaf 18 maart geldt ook voor EU-burgers de toegang enkel voor dringende redenen.
  “Also EU-citzens and citizens of Great Britain, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland and their family members will be allowed to transit through Germany to reach their home countries. The same will apply for foreigners holding a residence permit in one of these countries. Other people may be rejected entry, if they cannot provide proof of urgent reasons for their entry.
  In addition, temporary borders controls have been introduced between Germany and France, Austria, Switzerland, Luxemburg and Denmark from Monday, March 16th, 8:00 a.m. Deliveries of goods and commuters are allowed to cross these borders. Travelers on any non-essential travels may be refused entry.”
  www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus (Engels)
  www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LF/Grenzkontrolle-18-03-2020.html (Duits)
 • Indien men vragen heeft over concrete gevallen met betrekking tot grenscontroles bij het binnenkomen in Duitsland, kan men contact opnemen met de plaatselijke federale politiediensten (Bundespolizei - Tel 0800 6 888 000). Het nummer is gratis en men wordt automatisch doorverbonden naar het verantwoordelijke regionale kantoor.

Belangrijk: Deze beperkingen gelden niet voor het goederenverkeer. Binnen Duitsland wordt een minimumregeling van het openbaar vervoer gewaarborgd.
www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Articles/LF/coronavirus-order.html (Engels)

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

5 oktober 2020